Claude Lévi-Strauss

Verze z 23. 2. 2015, 18:37, kterou vytvořil Vera.Okenkova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''Claude Lévi-Strauss''', rozený Gustave Claude Lévi (28. listopadu 1908, Brusel - 30. října 2009, Paříž) byl významný francouzský etnolog a so…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Claude Lévi-Strauss, rozený Gustave Claude Lévi (28. listopadu 1908, Brusel - 30. října 2009, Paříž) byl významný francouzský etnolog a sociální antropolog, který významně ovlivnil vývoj společenských a humanitních věd druhé poloviny 20. století - mimo jiné také jako jeden z tvůrců strukturalistické teorie kultury.[1]

Tento antropolog zastávající v letech 1959-1982 funkci čestného profesora na College de France a působící jako člen Académie française původně studoval filosofii a od roku 1934 působil jako profesor sociologie v brazilském Sao Paulu. Jeho myšlenky jsou inspirované americkou kulturní antropologií (především Boasovou školou historismu), moderní lingvistikou, filosofií a Durkheimovou sociologickou školou.[2]

Odkazy

Reference

  1. Wikipedia. [online]. [cit. 23. 2. 2015].
  2. SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Portál, 2000.

Použitá literatura