Claude Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss, rozený Gustave Claude Lévi (28. listopadu 1908, Brusel - 30. října 2009, Paříž) byl významný francouzský etnolog a sociální antropolog, který významně ovlivnil vývoj společenských a humanitních věd druhé poloviny 20. století - mimo jiné také jako jeden z tvůrců strukturalistické teorie společnosti[1] a ze zakladatelů reflexivní antropologie, v rámci níž je věnován prostor otázce subjektivity badatele během terénního výzkumu.[2]

Tento antropolog zastávající v letech 1959-1982 funkci čestného profesora na College de France a působící jako člen Académie française původně studoval filosofii a od roku 1934 působil jako profesor sociologie v brazilském Sao Paulu. Jeho myšlenky jsou inspirované americkou kulturní antropologií (především Boasovou školou historismu), moderní lingvistikou, filosofií a Durkheimovou sociologickou školou.

Straussovi práce se nejčastěji týkají tří hlavních tématických okruhů: 1. příbuzenské systémy, 2. domorodé klasifikační systémy, 3. mytologické systémy. [3]


Sociální struktura

Binární opozice

Chladné a horké společnosti

Mytologické systémy

Totemismus

Struktura mýtu

Příbuzenství

Teorie incestního tabu

Manželská výměna

Kulinářský trojúhelník

Odkazy

Reference

  1. Wikipedia. [online]. [cit. 23. 2. 2015].
  2. SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Karolinum, 2014.
  3. SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Portál, 2000.

Použitá literatura