Historie verzí stránky „David Ellis“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 15. 2. 2015, 21:24Kamila.Jencova diskuse příspěvky 1 162 bajtů +1 162 Založena nová stránka s textem „Ellisovo rozpracování různých typů chování zapojených do vyhledávání informací, není stanoveno jako schematický model a Ellis si nečiní ž…“