Digitální stopa: Porovnání verzí

 
(Není zobrazeno 19 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
  
'''Digitální stopa''' je '''[[informace]], kterou po sobě zanechá uživatel digitálních služeb'''. Tvoří ji soubor informací, které za sebou uživatel zanechává (ať již '''vědomě, či nevědomě''') během svého pohybu po síti.<ref>Digital footprint. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-30]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_footprint</ref>
+
'''Digitální stopa''' je [[informace]] zanechaná uživatelem v prostředí internetu nebo jako součást souborů.<ref>BRECHLEROVÁ, Dagmar. Digitální stopy a jejich odstraňování. In: Computerworld [online]. 2016 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: https://computerworld.cz/securityworld/digitalni-stopy-a-jejich-odstranovani-53197</ref>
  
 
=== Rozdělení digitálních stop ===
 
=== Rozdělení digitálních stop ===
'''Aktivní''' - informace '''vědomě''' zanechané
+
Informace, které po sobě uživatelé internetu zanechávají, se dělí na '''aktivní''' a '''pasivní'''.
* příspěvky a komentáře na veřejných stránkách
+
 
* blogy, osobní webové stránky
+
'''Aktivní''' - veškeré informace, které o sobě uživatel '''dobrovolně a vědomně''' zveřejní prostřednictvím různých služeb<ref name="skocek">SKOČEK, Jakub. Digitální identita v době služeb Google. Praha, 2015. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/150974/. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Ústav informačních studií a knihovnictví.</ref>. Například se jedná o:
* fotografie a videa nahraná a sdílená prostřednictvím patřičných serverů či členství v zájmových skupinách a fórech
+
* profily a následné příspěvky zanechané na [[Online sociální sítě|sociálních sítích]]
* profily na [[sociální sítě|sociálních sítích]]
+
* emaily, sms, historie chatu…<ref name="Jakub" />
* emaily, sms, historie chatu…
+
* různé úřední údaje
'''Pasivní''' - informace ukládané '''bez zásahu''' uživatele
+
 
* data vznikající bez záměru
+
'''Pasivní''' - jedná se o soubor informací, který bez našeho přímého záměru vznikající při interakci v prostředí internetu<ref name="skocek" />:
* záznamy aktivit uživatele v online prostředí
 
* data představující výčet navštívených webových stránek, četnost a čas jejich návštěv
 
* činnosti na jednotlivých stránkách
 
 
* [[IP adresa]]
 
* [[IP adresa]]
* poskytovatel připojení, lokace či kontext a provázání jednotlivých dat
+
* vyhledávané výrazy na internetu
V dnešní době může být jakákoliv aktivita v online prostředí zaznamenána a uložena. Pasivní i aktivní stopy mají určitou vypovídací hodnotu o uživateli, který je zanechal.<ref name="Jakub">JAKUB, Skoček. Digitální stopy-možnosti jejich kontroly a eliminace pomocí vybraných volně dostupných nástrojů [online]. Praha, 2012 [cit. 2015-01-19]. Available from: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/108486/?lang=en. Bakalářská práce. Ústav informačních studií a knihovnictví.</ref>
+
* údaje o času stráveném na určité webové stránce (cookies)
 +
* poskytovatel připojení, lokace
 +
 
 +
V dnešní době může být jakákoliv aktivita v online prostředí zaznamenána a uložena. Pasivní i aktivní stopy mají určitou vypovídací hodnotu o uživateli, který je zanechal.<ref name="Jakub">SKOČEK, Jakub. Digitální stopy-možnosti jejich kontroly a eliminace pomocí vybraných volně dostupných nástrojů [online]. Praha, 2012 [cit. 2015-01-19]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/108486/?lang=en. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Ústav informačních studií a knihovnictví.</ref>
  
 
=== Možnosti zneužití ===
 
=== Možnosti zneužití ===
* Krádeže identity
+
* krádež osobních informací (údaje z kreditních karet, rodné číslo, e-mailová adresa)
* Omezování soukromí
+
* [[kyberšikana]] - jedná se o specifický druh šikany, který k útokům využívá informační komunikační technologie.<ref name="vite co"> Víte co je kyberšikana, kybergrooming, sexting, kyberstalking, happy slapping, phishing, pharming?, c2008. In: Remix [online]. 2011 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: http://remix.nicm.cz/vite-co-je-kybersikana-kybergrooming-sexting-kyberstalking-happy-slapping-phishing-pharming/</ref>
* [[Kyberšikana]], [[Cyberstalking|kyberstalking]]
+
* [[Cyberstalking|kyberstalking]] - zneužívání informačních a komunikačních technologií ke stallkingu.<ref name="vite co" />
* Možnost zveřejnění osobních údajů, názorů a postojů
+
* zdroj informací pro personalisty - z volně dostupných informací na sociálních sítích mohou zaměstnavatelé získat velké množství informacích o stávajících i o budoucích zaměstnancích.
* Zdroj informací pro personalisty
+
* Sledování návyků uživatelů - ve většině případů je realizováno navštívenou webovou stránkou, nebo tzv. třetími stranami reprezentovanými sběrateli dat a reklamními společnostmi.<ref name="Jakub" />
 
 
=== Minimalizace následků ===
 
* Používání více přihlašovacích jmen a přezdívek
 
* Používání více hesel netriviální složitosti
 
* Nevyužívání pracovní či školní emailové adresy tam, kde to není potřeba
 
* Používání více e-mailových adres, které si nejsou příliš podobné
 
* Pamatujte, že ne vždy je možné si zajistit plnou anonymitu
 
* Pečlivý výběr umístění fotografií
 
* Pravidelná kontrola stopy skrze [[Vyhledávače, vyhledávací nástroje|vyhledávače]]<ref>Digitální stopy. In: Www.rvp.cz [online]. 2009 [cit. 2014-12-30]. Available from: http://dum.rvp.cz/materialy/digitalni-stopy.html</ref>
 
  
 
=== Možnosti kontroly ===
 
=== Možnosti kontroly ===
Jediný způsob, jak za sebou nezanechávat žádnou digitální stopu, je nevyužívat moderní komunikační technologie a internet. V dnešní době si to lze však jen těžko představit, takže jediné, co můžeme udělat, je '''kontrolovat podobu naší digitální stopy'''. K tomuto účelu vzniklo mnoho speciálních vyhledávačů, které jsou určeny právě pro vyhledávání digitálních stop.
+
Jediný způsob, jak za sebou nezanechávat žádnou digitální stopu, je nevyužívat moderní komunikační technologie a internet. V dnešní době si to lze však jen těžko představit, takže jediné, co můžeme udělat, je '''kontrolovat podobu naší digitální stopy'''. Nejjednodušším způsobem takovéto kontroly je vyhledání jména uživatele pomocí obyčejného vyhledávače. K rozšíření výsledků lze použít různá dodatečná data (e-mail adresa, datum narození). Ovšem k zjištění těchto informací vzniklo i mnoho speciálních vyhledávačů, které jsou určeny právě pro vyhledávání digitálních stop. Rozdílem mezi těmito možnostmi vyhledání digitálních stop je poté hlavně v zobrazování výsledků. Místo hypertextových odkazů se zobrazí komplexní seznam nalezených informací.
  
 
Pro ''aktivní stopy'' to jsou např. tyto: People search engines (Pipl, People Finders), Facebook information download, Google Dashboard.
 
Pro ''aktivní stopy'' to jsou např. tyto: People search engines (Pipl, People Finders), Facebook information download, Google Dashboard.
  
Pro ''pasivní stopy'' to jsou např. Google Ad Preferences.
+
Pro ''pasivní stopy'' to jsou např. Google Ad Preferences.<ref name="Jakub" />
  
 
=== Správa digitálních stop ===
 
=== Správa digitálních stop ===
 
Existují nadstavbové nástroje pro ochranu a správu digitálních stop.
 
Existují nadstavbové nástroje pro ochranu a správu digitálních stop.
  
''Aktivní stopy'' - Me on the web
+
''Aktivní stopy''  
 +
* používání více přihlašovacích jmen
 +
* rozvážné publikování fotografií, videí a osobních údajů
 +
* vhodné nastavení soukromí - zejména u sociálních sítí
 +
* vhodné nastavení zabezpečení prohlížeče
 +
* Me on the web - alertová služba, která pomocí klíčových slov sleduje nově zveřejněné informace v určité oblasti
  
''Pasivní stopy'' - Do not Track, Opt-outs, Softwarové řešení, Anonymní prohlížení<ref name="Jakub" />
+
''Pasivní stopy''
 +
* Do not Track - umožňuje částečně zamezit nechtěnému sledování
 +
* Opt-outs - umožňuje uživateli vyvázání se z nechtěné služby
 +
* Softwarové řešení - např. volně stažitelný doplněk internetového prohlížeče Ghostery
 +
* Anonymní prohlížení<ref name="Jakub" />
 +
 
 +
===Odstranění digitálních stop===
 +
Smazání digitálních stop v dnešní době je prakticky nemožné. Závisí proto na samotném uživateli, jak své ''aktivní stopy'' bude kontrolovat. Následky aktivních digitálních stop se dají minimalizovat například tím, že budeme používat více přihlašovacích jmen a e-mailových adres. Minimalizovat informace po sobě zanechané můžeme ale také pomocí technických metod. Jednou z nich je například '''[https://cs.wikipedia.org/wiki/Tor_(software) TOR]''', což je softwarový systém, který zajišťuje anonymitu uživatele při pohybu na internetu tím, že zabraňuje serverům, aby získaly reálnou IP adresu počítače.
 +
 
 +
''Pasivní stopy'' mají určitou dobu platnosti uchování dat. Uživatelé mohou jen zabránit dodatečnému sběru dat, například pomocí softwarových řešení nebo správou cookies. Poté zbývá jen vyčkat, než uplyne stanovená doba uložení a již získaná data budou smazána.
 +
 
 +
Ovšem na rozdíl od aktivní digitální stopy nemáme nad vznikem a následnou správou pasivní stopy prakticky žádnou kontrolu.
  
 
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==
Řádek 58: Řádek 65:
 
* Digital footprints. ProInflow [online]. 2013, vol. 5, no. 1 [cit. 2015-01-20]. Available from: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/790
 
* Digital footprints. ProInflow [online]. 2013, vol. 5, no. 1 [cit. 2015-01-20]. Available from: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/790
  
* PORADA, Viktor; RAK, Roman. Teorie digiTálních sTop a její aplikace v kriminalisTice a forenzních vědách. 2006.
+
* PORADA, V. a R. RAK. Teorie digitálních stop a její aplikace v kriminalistice a forenzních vědách. Karlovarská právní revue. 2006, no. 4.
 +
 
 +
* SKOČEK, Jakub. Digitální identita v době služeb Google. Praha, 2015. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/150974/. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Ústav informačních studií a knihovnictví.
 +
 
 +
* SKOČEK, Jakub. Digitální stopy-možnosti jejich kontroly a eliminace pomocí vybraných volně dostupných nástrojů [online]. Praha, 2012 [cit. 2015-01-19]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/108486/?lang=en. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Ústav informačních studií a knihovnictví.
  
 
=== Klíčová slova ===
 
=== Klíčová slova ===
 
sociální sítě, digitální identita, soukromí na internetu
 
sociální sítě, digitální identita, soukromí na internetu
  
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]]
+
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]][[Kategorie:Informační technologie, knihovnické technologie]][[Kategorie:Články k ověření učitelem Souček M]]

Aktuální verze z 19. 10. 2018, 18:27

Digitální stopa je informace zanechaná uživatelem v prostředí internetu nebo jako součást souborů.[1]

Rozdělení digitálních stop

Informace, které po sobě uživatelé internetu zanechávají, se dělí na aktivní a pasivní.

Aktivní - veškeré informace, které o sobě uživatel dobrovolně a vědomně zveřejní prostřednictvím různých služeb[2]. Například se jedná o:

 • profily a následné příspěvky zanechané na sociálních sítích
 • emaily, sms, historie chatu…[3]
 • různé úřední údaje

Pasivní - jedná se o soubor informací, který bez našeho přímého záměru vznikající při interakci v prostředí internetu[2]:

 • IP adresa
 • vyhledávané výrazy na internetu
 • údaje o času stráveném na určité webové stránce (cookies)
 • poskytovatel připojení, lokace

V dnešní době může být jakákoliv aktivita v online prostředí zaznamenána a uložena. Pasivní i aktivní stopy mají určitou vypovídací hodnotu o uživateli, který je zanechal.[3]

Možnosti zneužití

 • krádež osobních informací (údaje z kreditních karet, rodné číslo, e-mailová adresa)
 • kyberšikana - jedná se o specifický druh šikany, který k útokům využívá informační komunikační technologie.[4]
 • kyberstalking - zneužívání informačních a komunikačních technologií ke stallkingu.[4]
 • zdroj informací pro personalisty - z volně dostupných informací na sociálních sítích mohou zaměstnavatelé získat velké množství informacích o stávajících i o budoucích zaměstnancích.
 • Sledování návyků uživatelů - ve většině případů je realizováno navštívenou webovou stránkou, nebo tzv. třetími stranami reprezentovanými sběrateli dat a reklamními společnostmi.[3]

Možnosti kontroly

Jediný způsob, jak za sebou nezanechávat žádnou digitální stopu, je nevyužívat moderní komunikační technologie a internet. V dnešní době si to lze však jen těžko představit, takže jediné, co můžeme udělat, je kontrolovat podobu naší digitální stopy. Nejjednodušším způsobem takovéto kontroly je vyhledání jména uživatele pomocí obyčejného vyhledávače. K rozšíření výsledků lze použít různá dodatečná data (e-mail adresa, datum narození). Ovšem k zjištění těchto informací vzniklo i mnoho speciálních vyhledávačů, které jsou určeny právě pro vyhledávání digitálních stop. Rozdílem mezi těmito možnostmi vyhledání digitálních stop je poté hlavně v zobrazování výsledků. Místo hypertextových odkazů se zobrazí komplexní seznam nalezených informací.

Pro aktivní stopy to jsou např. tyto: People search engines (Pipl, People Finders), Facebook information download, Google Dashboard.

Pro pasivní stopy to jsou např. Google Ad Preferences.[3]

Správa digitálních stop

Existují nadstavbové nástroje pro ochranu a správu digitálních stop.

Aktivní stopy

 • používání více přihlašovacích jmen
 • rozvážné publikování fotografií, videí a osobních údajů
 • vhodné nastavení soukromí - zejména u sociálních sítí
 • vhodné nastavení zabezpečení prohlížeče
 • Me on the web - alertová služba, která pomocí klíčových slov sleduje nově zveřejněné informace v určité oblasti

Pasivní stopy

 • Do not Track - umožňuje částečně zamezit nechtěnému sledování
 • Opt-outs - umožňuje uživateli vyvázání se z nechtěné služby
 • Softwarové řešení - např. volně stažitelný doplněk internetového prohlížeče Ghostery
 • Anonymní prohlížení[3]

Odstranění digitálních stop

Smazání digitálních stop v dnešní době je prakticky nemožné. Závisí proto na samotném uživateli, jak své aktivní stopy bude kontrolovat. Následky aktivních digitálních stop se dají minimalizovat například tím, že budeme používat více přihlašovacích jmen a e-mailových adres. Minimalizovat informace po sobě zanechané můžeme ale také pomocí technických metod. Jednou z nich je například TOR, což je softwarový systém, který zajišťuje anonymitu uživatele při pohybu na internetu tím, že zabraňuje serverům, aby získaly reálnou IP adresu počítače.

Pasivní stopy mají určitou dobu platnosti uchování dat. Uživatelé mohou jen zabránit dodatečnému sběru dat, například pomocí softwarových řešení nebo správou cookies. Poté zbývá jen vyčkat, než uplyne stanovená doba uložení a již získaná data budou smazána.

Ovšem na rozdíl od aktivní digitální stopy nemáme nad vznikem a následnou správou pasivní stopy prakticky žádnou kontrolu.

Odkazy

Reference

 1. BRECHLEROVÁ, Dagmar. Digitální stopy a jejich odstraňování. In: Computerworld [online]. 2016 [cit. 2018-05-06]. Dostupné z: https://computerworld.cz/securityworld/digitalni-stopy-a-jejich-odstranovani-53197
 2. 2,0 2,1 SKOČEK, Jakub. Digitální identita v době služeb Google. Praha, 2015. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/150974/. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Ústav informačních studií a knihovnictví.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 SKOČEK, Jakub. Digitální stopy-možnosti jejich kontroly a eliminace pomocí vybraných volně dostupných nástrojů [online]. Praha, 2012 [cit. 2015-01-19]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/108486/?lang=en. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Ústav informačních studií a knihovnictví.
 4. 4,0 4,1 Víte co je kyberšikana, kybergrooming, sexting, kyberstalking, happy slapping, phishing, pharming?, c2008. In: Remix [online]. 2011 [cit. 2018-05-05]. Dostupné z: http://remix.nicm.cz/vite-co-je-kybersikana-kybergrooming-sexting-kyberstalking-happy-slapping-phishing-pharming/

Doporučená literatura

 • PORADA, V. a R. RAK. Teorie digitálních stop a její aplikace v kriminalistice a forenzních vědách. Karlovarská právní revue. 2006, no. 4.
 • SKOČEK, Jakub. Digitální stopy-možnosti jejich kontroly a eliminace pomocí vybraných volně dostupných nástrojů [online]. Praha, 2012 [cit. 2015-01-19]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/108486/?lang=en. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Ústav informačních studií a knihovnictví.

Klíčová slova

sociální sítě, digitální identita, soukromí na internetu