Historie verzí stránky „Diskuse:Hlavní časopisy, konference, pracoviště a představitelé v oblasti HCI“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 5. 2. 2019, 17:00Tereza.Hrychová diskuse příspěvky 340 bajtů +340 Založena nová stránka s textem „Dobře začatá práce na hesle. Je třeba dále dodělat reference do textu, přidat křížové odkazy na další hesla na Wikisofii, přidat Souvisejíc…“