Historie verzí stránky „Diskuse:Hromadné chování, masové psychické jevy“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 1. 3. 2021, 16:39Petr.Lupac diskuse příspěvky 250 bajtů +250 Založena nová stránka s textem „Stránka obsahuje množství zavádějících nebo nepravdivých informací, např. o iracionálním či pudovém chování davu. Chování davu nelze odvo…“