Diskuse:Neuron

Zpětná vazba --Ondřej Novák (diskuse) 9. 1. 2015, 02:17 (UTC)

Pár připomínek k jinak velice kvalitnímu článku:

  • Úvodní věta: Neuron (nervová buňka) je základní funkční a histologická jednotka nervového systému - V jakém smyslu je zde použito slova "histologická"? Že jde o buňku je zmíněno v závorce, a v takovém kontextu jde spíše o nadbytečné slovo.
  • Obrázky: Bylo by hezké je začlenit do textu, takhle je článek neesteticky rozčleněn do větších prázdných úseků, kde na jedné straně plavou obrázky.
  • Doporučuji důkladně celý text pročíst a "vyčistit" od stylistických a gramatických chyb.
  • Bylo by vhodné využít více literatury, uvést použitou literaturu a případně doporučit další literaturu vhodnou ke studiu tématu (napadá mne například Neuroscience: Exploring the Brain (3rd Edition) od autorů Bear, Connors & Paradiso). Vždy je prima uvést alespoň dvě další publikace, jsem si jistý, že v sylabech příslušných předmětů se najde literatury dost.