Diskuse:Pretty Good Privacy

Verze z 30. 12. 2018, 23:07, kterou vytvořil Michal.Bily (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Děkujeme za pěkný článek, stačí už jen zapracovat na těchto věcech, aby byl dokonalý: * V klíčových slovech odstraň křížové odkazy. Do …“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Děkujeme za pěkný článek, stačí už jen zapracovat na těchto věcech, aby byl dokonalý:

  • V klíčových slovech odstraň křížové odkazy. Do klíčových slov se nedávají.
  • Přidej ještě pár křížových odkazů na wikisofii v textu.

V případě nejasností se ozvi na redakce.wikisofia@gmail.com

--Michal Bílý (diskuse) 30. 12. 2018, 22:07 (CET)