Diskuse:Science Fiction

Verze z 12. 6. 2017, 15:02, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Děkuji za heslo. Přidej prosím křížové odkazy na další wiki hesla. K prvnímu odstavci doplň referenci. Doporučuji i tučné formátování pro …“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Děkuji za heslo. Přidej prosím křížové odkazy na další wiki hesla. K prvnímu odstavci doplň referenci. Doporučuji i tučné formátování pro větší přehlednost. --Tereza.Hrychová (diskuse) 12. 6. 2017, 16:02 (CEST)