Historie verzí stránky „Diskuse:Vysvětlete, co je to informační společnost. Jaké jsou její hlavní rysy?“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 28. 4. 2017, 15:10Tomas.Elias diskuse příspěvky 113 bajtů +113 Založena nová stránka s textem „V této otázce jsou potřeba doplnit informace o kyberprostoru, informační gramotnosti a digitální propasti.“