Diskuse:Vysvětlete, co je to informační společnost. Jaké jsou její hlavní rysy?

Verze z 28. 4. 2017, 15:10, kterou vytvořil Tomas.Elias (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „V této otázce jsou potřeba doplnit informace o kyberprostoru, informační gramotnosti a digitální propasti.“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

V této otázce jsou potřeba doplnit informace o kyberprostoru, informační gramotnosti a digitální propasti.