Diskuse:Wilhelm Wundt

Verze z 1. 12. 2014, 05:07, kterou vytvořil Ondrej.Novak (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „== Zpětná vazba --~~~~ == Obsahově se článek zdá být dobře naplněn, velice oceňuji informační a zdrojovou bohatost a současně výstižnost, s…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Zpětná vazba --Ondřej Novák (diskuse) 1. 12. 2014, 03:07 (UTC)

Obsahově se článek zdá být dobře naplněn, velice oceňuji informační a zdrojovou bohatost a současně výstižnost, stručnost a logickou návaznost většiny částí textu. Obrázky jsou vybrány vhodně, zdroje jsou kvalitní a doporučená literatura vítaným bonusem. Na tomto článku je vidět velké množství práce a důkladná příprava. Mám proto jen pár drobných připomínek, většinou ke kosmetické úpravě:

  • Není nutné vytučňovat odkazy v textu - i bez toho budou zdůrazněné a bude vidět, že jsou důležité.
  • Doporučuji portrét Wundta nechat "plavat" v pravé horní části článku (zarovnání: vpravo), současně je vhodné doplnit obrázek vhodnou popiskou (např. kdy a kde byl portrét pořízen, kolik bylo portrétovanému v daném čase let nebo jaký je zdroj onoho obrázku)
  • Odrážky bývají v textu používané pro výčty nebo pro shrnutí obsahů textu. V případě souvislých textů či celých vět, což je případ částí Život i Dílo, je přiměřenější používat odstavců. Text je pak čitelnější, čtivější a lépe se formátuje.
  • U Asocianistické psychologie se vyskytuje citát - bylo by vhodné uvést autora (jelikož W. Wundt jím není), případně rok (století).
  • Je vhodné nevolit nadpisy za texty pro odkaz (viz Wundtova plošná iluze), zvláště když není funkční. V dané části by opět bylo vhodné doplnit obrázek o popisek (při vkládání obrázků v kolonce "Popisek"). Navíc vzhledem k nedostatku dalšího textu k této části není nutné mít pro ni zvlášť nadpis.
  • U instrospekce doporučuji doplnit krátkou zmínku o tom, jak Wundt obohatil introspekci o experimenty, tedy co to skutečně znamená, jak to probíhalo a jaké úspěchy (či kritiku) za to sklízel.
  • U experimentů není nutné používat odrážky - členění do odstavců text spolehlivě rozdělí.
  • Naopak u Zdrojů doporučuji odrážky (a hlavně číslovaný seznam) používat, zvláště u Použité literatury, Zdrojů obrázků a Doporučené literatury.

Celkově považuji článek za velice povedený a plně vyhovující požadavkům WikiSofie. A po výše zmíněných úpravách se zařadí mezi jedny z nejlepších článků, které tu máme!