Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek: Porovnání verzí

Řádek 19: Řádek 19:
 
** ''somatická úroveň'': poruchy spánku, nechutenství, zvracení, křeče, bolesti, bušení srdce, zvýšený tlak, pocení
 
** ''somatická úroveň'': poruchy spánku, nechutenství, zvracení, křeče, bolesti, bušení srdce, zvýšený tlak, pocení
 
** tento stav může být ještě komplikován deliriem
 
** tento stav může být ještě komplikován deliriem
 
 
=== Alkohol ===
 
=== Alkohol ===
 
* nejvíce zneužívaná látka, nejlépe dostupná
 
* nejvíce zneužívaná látka, nejlépe dostupná
Řádek 61: Řádek 60:
 
:- není porušena motorika (nevrávorá), vypadá jako v deliciózním mrákotném stavu
 
:- není porušena motorika (nevrávorá), vypadá jako v deliciózním mrákotném stavu
 
:- jako diagnóza se to objevuje málo
 
:- jako diagnóza se to objevuje málo
 
 
* neexistuje vyléčený alkoholik, je to jen abstinující alkoholik
 
* neexistuje vyléčený alkoholik, je to jen abstinující alkoholik
 
 
==== Komplikace odvykací syndrom × delirium ====
 
==== Komplikace odvykací syndrom × delirium ====
 
* delirium nenastává ihned po vysazení alkoholu, ale asi až po 48 hodinách od posledního požití
 
* delirium nenastává ihned po vysazení alkoholu, ale asi až po 48 hodinách od posledního požití
 
* zvýšený tlak, žaludeční nevolnost, třes, pocity na zvracení, motaní hlavy, strach, úzkost, upocenost
 
* zvýšený tlak, žaludeční nevolnost, třes, pocity na zvracení, motaní hlavy, strach, úzkost, upocenost
 
* ne všichni alkoholici se propijí do deliria, zaleží to na organismu člověka, je to pouze riziko, které může nastat
 
* ne všichni alkoholici se propijí do deliria, zaleží to na organismu člověka, je to pouze riziko, které může nastat
 
 
==== Diferenciální diagnóza ====
 
==== Diferenciální diagnóza ====
 
* alkoholismus může být zaměněn za závislost na benzodiazepinech (např.: halucinogeny) → provést zkoušku alkoholu v dechu
 
* alkoholismus může být zaměněn za závislost na benzodiazepinech (např.: halucinogeny) → provést zkoušku alkoholu v dechu
 
* můžeme potkat alkoholika, který ale zapíjí úzkost či deprese → pak neléčit na závislost, ale na úzkost a depresi
 
* můžeme potkat alkoholika, který ale zapíjí úzkost či deprese → pak neléčit na závislost, ale na úzkost a depresi
 
 
=== Opioidy ===
 
=== Opioidy ===
 
 
* tj. přírodní opium, morfium, heroin, metadon, kodein, a další
 
* tj. přírodní opium, morfium, heroin, metadon, kodein, a další
 
* nejčastěji se jedná o heroin
 
* nejčastěji se jedná o heroin
 
 
==== Akutní intoxikace heroinem ====
 
==== Akutní intoxikace heroinem ====
 
* indikována na jednotku intenzivní péče nebo na ARO → podávají se antagonisté opioidů (blokují receptory, na které se opioidy navazují a opioidy se tak vyplaví z organismu ven)
 
* indikována na jednotku intenzivní péče nebo na ARO → podávají se antagonisté opioidů (blokují receptory, na které se opioidy navazují a opioidy se tak vyplaví z organismu ven)
Řádek 84: Řádek 77:
 
* většinou je intoxikace náhodná (buď neodhadnul dávku, nebo ta dávka měla vyšší čistotu/koncentraci)
 
* většinou je intoxikace náhodná (buď neodhadnul dávku, nebo ta dávka měla vyšší čistotu/koncentraci)
 
* problém, že lidé, kteří se předávkovali heroinem, často z nemocnice utečou, protože by měli problémy se zákonem, když odejdou, tak je jim dobře, v podstatě neví, že mohli umřít a tak si jdou sehnat další dávku; jenže v těle mají ještě stále blokátory a ve chvíli, kdy si dají drogu, na co byli zvyklí, tak se předávkuji znovu (vyplavování trvá několik dní, ale je jim i do 24 hodin dobře)
 
* problém, že lidé, kteří se předávkovali heroinem, často z nemocnice utečou, protože by měli problémy se zákonem, když odejdou, tak je jim dobře, v podstatě neví, že mohli umřít a tak si jdou sehnat další dávku; jenže v těle mají ještě stále blokátory a ve chvíli, kdy si dají drogu, na co byli zvyklí, tak se předávkuji znovu (vyplavování trvá několik dní, ale je jim i do 24 hodin dobře)
 
 
==== Odvykací stav (abstinenční syndrom)====
 
==== Odvykací stav (abstinenční syndrom)====
 
* trvá hodiny až dny
 
* trvá hodiny až dny
Řádek 93: Řádek 85:
 
* metadon je syntetický vyráběný, proto je stále stejná jeho čistota (u heroinu se to velmi liší); je to tekutina, která se pije
 
* metadon je syntetický vyráběný, proto je stále stejná jeho čistota (u heroinu se to velmi liší); je to tekutina, která se pije
 
* někdy je to taky korigováno '''subutexem''' (pomáhá v rámci těch abstinenčních stavů, zlepšuje ten prožitek odvykacího stavu, je to na předpis, je to jen částečný opioid)
 
* někdy je to taky korigováno '''subutexem''' (pomáhá v rámci těch abstinenčních stavů, zlepšuje ten prožitek odvykacího stavu, je to na předpis, je to jen částečný opioid)
 
 
* na opioidy vzniká '''''fyzická závislost''''' → hodně to vstupuje do tělesného procesu, metabolismu, proto to vysazení může být problém
 
* na opioidy vzniká '''''fyzická závislost''''' → hodně to vstupuje do tělesného procesu, metabolismu, proto to vysazení může být problém
 +
=== Kanabinoidy ===
 +
* tj. marihuana
 +
* aktivní/hlavní složkou je '''THC (tetrahydrokanabidol)'''
 +
* čím dřív člověk začne, tím je to horší (záleží na stáří, mozkové vyzrálosti, osobních dispozicích)
 +
==== Akutní intoxikace ====
 +
* hodně se o ní diskutuje
 +
* od apatie, přes dysforie (rozlada), poruchy chování, paranoidita, podezíravost, nastraženost, úzkostnost, strach, panika
 +
* je to jakákoli změna, ať už do plusu nebo mínusu, velmi široká škála projevů
 +
==== Kanabisová psychóza ====
 +
* stav, který může trvat hodiny i týdny
 +
* nijak se neliší od normální psychózy (halucinace, bludy, změna psychomotorického tempa, afektivity, stavy depersonalizace)
 +
==== Marihuana ====
 +
* marihuana může provokovat rozvoj schizofrenie, ale neví se, jestli ji jen urychlí (tzn. že už k tomu má dispozice a někdy by se rozvinula sama) nebo ji přímo způsobí
 +
* může způsobit oploštělost, protože působí na dopamin, serotonin v mozku (nemají deprese po poklesu těch neurotransmiterů, ale jakoby neprožívají, emoce jsou jakoby zastřené, nejsou ostré, úzkostně-depresivní-apaticko-abulické stavy depersonalizace) → končí na antidepresivech, aby se jim podpořila hladina dopaminu a serotoninu, ale neví se, jestli se do budoucna mozek "vyčistí"
 +
* zvláštní je, že marihuana jakoby odkrývá emoce, které jsou v hloubce (pokud je člověk uvnitř ztrápený, ale navenek vypadá normálně, tak marihuana to nešťastné vytáhne ven)
 +
* o závislosti na kanabinoidech se vedou velké diskuze

Verze z 22. 1. 2014, 22:26

Závislosti

 • Psychoaktivní látky – všechny látky, které ovlivňují psychiku (od kafe po halucinogeny)
 • Akutní intoxikace – akutní stav, který je přechodný
  • každá látka má určitou svojí dávku a každý člověk má nějaké své nastavení a podle toho, jak se tyto dva faktory sejdou, může u člověka dojít ke změně jeho fungování (u různých lidí může být akutní intoxikace vyvolána po různých dávkách)
  • záleží to tedy na premorbidní osobnosti, na typu látky a na její dávce
  • ztráta vědomí, hrozí kardio-respirační selhání → často akutní intoxikace souvisí s ohrožením života
 • Abúzus – tzv. škodlivé užívání
  • stav, kdy dlouhodobé požívání té látky poškozuje zdraví a to jak na úrovní somatické, tak psychické
  • tito lidé podhodnocují dávky, bagatelizují to dlouhodobé užívání, zastírají, že by měli problém, mají tendenci manipulovat svým chování
  • časový faktor pro diagnostikování abúzu: požívání látky pravidelně po jeden měsíc nebo opakovaně během roku
 • Syndrom závislosti – má jasné kritéria:
1. člověk baží po té látce a vyhledává ji
2. má obtíže s kontrolou a mírou dávky
3. užívání i přesto, že ví, jaké z toho bude mít problémy (např.: ví, že ho opustí rodina, vyhodí ho z práce, že ho pak vyhodí od zkoušky)
4. upřednostňuje požití látky před jakoukoli jinou činností

→ pokud se tyto kategorie objevují pravidelně (během toho měsíce, roku), můžeme hovořit o závislosti

 • Odvykací syndrom – objevuje se po částečném nebo úplném odnětí té látky
  • psychická úroveň: úzkost, neklid, nejistota, strach, halucinace, nastraženost, podezíravost
  • somatická úroveň: poruchy spánku, nechutenství, zvracení, křeče, bolesti, bušení srdce, zvýšený tlak, pocení
  • tento stav může být ještě komplikován deliriem

Alkohol

 • nejvíce zneužívaná látka, nejlépe dostupná

Akutní intoxikace

 • akutní intoxikace má 4 fáze:
  • 1. Fáze excitace
- do 1 promile
- je veselý, rozjařený, snížené zábrany, komunikuje, všemu se směje
- zpomalují se smyslové funkce a smyslová a motorická aktivita, koordinace
- laicky označováno za stav podnapilosti
- Prohloubená excitace
- do 1,5 promile
- velmi zhoršena motorika, zvlášť koordinace sluchové, zrakové a motorické činnosti (netrefí se klíčem do zámku, trvá mu než na něco zareaguje)
- emoce jsou stále ještě pozitivní
  • 2. Stav střední opilosti
- do 2 promile
- člověk je vznětlivý, zlostný, agresivní, popudlivý, vrávorá, padá, motorika je hrubá, emoce jsou hodně kolísavé (střídá se pláč se smíchem)
- jakýsi hypnotický stav → upadá do lehkého stavu změny vědomí (usíná, ale probere se)
  • 3. Těžká opilost
- do 3 promile
- výrazná porucha rovnováhy, motoriky, blábolí, není schopen artikulovat
- stádium narkotizační → útlum vědomí je hlubší, mohou se potlačit i reflexy (může se pomočit, pokálet)
  • 4. Asfiktická fáze
- nad 3 promile
- těžká intoxikace, těžce porušeno vědomí, hrozí komatózní stav a asfyxie (vdechnutí zvratků)
- může dojít k úmrtí (snižuje se kardiorespirační reflex)
 • zvláštní případy akutní intoxikace:
 • Palimpsest
- okénko ve vědomí
- jde o krátký časový úsek úplné intoxikace s úplnou nebo částečnou anterográdní amnézii, kdy je narušena kvalita vědomí (ne kvantita)
- chová se jakoby normálně, ale pak si to nepamatuje
- je predispoziční → někdo to mívá, někdo ne
- je to reakce těla na množství té látky
 • Patická opilost
- tzv. patologická intoxikace
- chorobný, krátkodobý stav poruchy vědomí, který vzniká jako patická reakce na malé množství alkoholu
- je to u lidí, kteří nemají žádné enzymy pro odbourávání alkoholu
- i po tom malém množství alkoholu (např.: bromhexinové kapky proti kaši) dojde k intoxikaci → za žádných okolností nesmí požívat alkohol, ani nic obsahující alkohol
- člověk zjistí, že tím trpí až po prvním požití alkoholu
- okamžitě se mění chování, často je vzteklý, agresivní, popudlivý
- není porušena motorika (nevrávorá), vypadá jako v deliciózním mrákotném stavu
- jako diagnóza se to objevuje málo
 • neexistuje vyléčený alkoholik, je to jen abstinující alkoholik

Komplikace odvykací syndrom × delirium

 • delirium nenastává ihned po vysazení alkoholu, ale asi až po 48 hodinách od posledního požití
 • zvýšený tlak, žaludeční nevolnost, třes, pocity na zvracení, motaní hlavy, strach, úzkost, upocenost
 • ne všichni alkoholici se propijí do deliria, zaleží to na organismu člověka, je to pouze riziko, které může nastat

Diferenciální diagnóza

 • alkoholismus může být zaměněn za závislost na benzodiazepinech (např.: halucinogeny) → provést zkoušku alkoholu v dechu
 • můžeme potkat alkoholika, který ale zapíjí úzkost či deprese → pak neléčit na závislost, ale na úzkost a depresi

Opioidy

 • tj. přírodní opium, morfium, heroin, metadon, kodein, a další
 • nejčastěji se jedná o heroin

Akutní intoxikace heroinem

 • indikována na jednotku intenzivní péče nebo na ARO → podávají se antagonisté opioidů (blokují receptory, na které se opioidy navazují a opioidy se tak vyplaví z organismu ven)
 • jsou ohroženy vitální funkce (hrozí zástava kardiorespiračního systému)
 • na počátku intoxikace je nejprve euforie, ale pak spadne do útlumu, zpomalení, otupělosti, apatie, zhoršuje se úsudek, bodové zorničky (těžká myóza), zčervenání, svědění kůže, ospalost, zpomaluje se dechová a tepová frekvence
 • většinou je intoxikace náhodná (buď neodhadnul dávku, nebo ta dávka měla vyšší čistotu/koncentraci)
 • problém, že lidé, kteří se předávkovali heroinem, často z nemocnice utečou, protože by měli problémy se zákonem, když odejdou, tak je jim dobře, v podstatě neví, že mohli umřít a tak si jdou sehnat další dávku; jenže v těle mají ještě stále blokátory a ve chvíli, kdy si dají drogu, na co byli zvyklí, tak se předávkuji znovu (vyplavování trvá několik dní, ale je jim i do 24 hodin dobře)

Odvykací stav (abstinenční syndrom)

 • trvá hodiny až dny
 • tělesně nepříjemný a vypadá jako chřipka (unavený, bolí ho klouby, bolí ho svaly, slzí mu oči, teče mu z nosu, křeče svalů a v břichu, nevolnost, zívá)
 • není životu nebezpečný, ale velmi nepříjemný
 • záleží na délce a dávce užívání → při dlouhodobém užívání lidé nemůžou tu látku úplně vysadit, protože jejich tělo si na drogu moc zvyklo, proto se používá jako náhražka metadon
 • metadon se dobře dávkuje (dobře se hlídá velikost dávky), pomalu se může snižovat jeho dávka, ale projevy nemá stejné jako heroin („na heroinu je svět barevný, ale na metadonu je černobílý“)
 • metadon je syntetický vyráběný, proto je stále stejná jeho čistota (u heroinu se to velmi liší); je to tekutina, která se pije
 • někdy je to taky korigováno subutexem (pomáhá v rámci těch abstinenčních stavů, zlepšuje ten prožitek odvykacího stavu, je to na předpis, je to jen částečný opioid)
 • na opioidy vzniká fyzická závislost → hodně to vstupuje do tělesného procesu, metabolismu, proto to vysazení může být problém

Kanabinoidy

 • tj. marihuana
 • aktivní/hlavní složkou je THC (tetrahydrokanabidol)
 • čím dřív člověk začne, tím je to horší (záleží na stáří, mozkové vyzrálosti, osobních dispozicích)

Akutní intoxikace

 • hodně se o ní diskutuje
 • od apatie, přes dysforie (rozlada), poruchy chování, paranoidita, podezíravost, nastraženost, úzkostnost, strach, panika
 • je to jakákoli změna, ať už do plusu nebo mínusu, velmi široká škála projevů

Kanabisová psychóza

 • stav, který může trvat hodiny i týdny
 • nijak se neliší od normální psychózy (halucinace, bludy, změna psychomotorického tempa, afektivity, stavy depersonalizace)

Marihuana

 • marihuana může provokovat rozvoj schizofrenie, ale neví se, jestli ji jen urychlí (tzn. že už k tomu má dispozice a někdy by se rozvinula sama) nebo ji přímo způsobí
 • může způsobit oploštělost, protože působí na dopamin, serotonin v mozku (nemají deprese po poklesu těch neurotransmiterů, ale jakoby neprožívají, emoce jsou jakoby zastřené, nejsou ostré, úzkostně-depresivní-apaticko-abulické stavy depersonalizace) → končí na antidepresivech, aby se jim podpořila hladina dopaminu a serotoninu, ale neví se, jestli se do budoucna mozek "vyčistí"
 • zvláštní je, že marihuana jakoby odkrývá emoce, které jsou v hloubce (pokud je člověk uvnitř ztrápený, ale navenek vypadá normálně, tak marihuana to nešťastné vytáhne ven)
 • o závislosti na kanabinoidech se vedou velké diskuze