E-book

Verze z 28. 1. 2015, 16:45, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky) (Kategorie: Informační studia a knihovnictví)

E-book

E-book z anglického originálu electronic book, je výraz pro knihu v elektronické podobě. V dnešní době se e-book stále více rozšiřují a mnoho čtenářů právě e-knihy, jak zní český ekvivalent pro název z anglického jazyka, stále více vyhledává.

Historie

Vznik elektronických knih je připisován projektu Gutenberg, jedná se o snahu digitalizovat a archivovat a distribuovat kulturní díla. Většina těchto děl jsou tzv. volná díla, tedy dílo po uplynutí autorských práv. Nejprve se e-knihy zaměřovali především na obory související s počítači. Díky rozvoji internetu se e-knihy začaly rychleji přenášet, většina těchto přenosů patřila mezi nelegální činnost. Vytvoření a umožnění distribuce e-knih také využívají autoři, jejichž díla odmítla vydat nakladatelství, ale přesto autoři chtějí svá díla nabídnout svým čtenářům. V roce 1998 začali americké knihovny nabízet některé své knihy na svých webových stránkách zdarma, knihy však nešly stáhnout a jednalo se o knihy naučné, odborné, vědecké a technické. Od roku 2003 nabízejí i beletristické knihy a je zaveden pojem e-půjčování. Bodem zlomu elektronických knih je označován rok 2010, v tomto roce nabízí 66% amerických knihoven elektronické vypůjčování.

Čtení e-knih

Čtení elektronických knih je omezeno jejich digitální podobou, je tedy potřeba zařízení, na kterých je knihu možno číst. Existuje několik formátů, ve kterých se e-knihy vytváří podle výsledného zařízení určeného ke čtení.

  • Formát .pdf – formát e-knih pro čtení na PC (lze ale i na tabletech s aplikací podporující čtení .pdf souborů)
  • Formát .MOBI – pro čtečky kindle
  • Formát .epub – pro čtečky krom Kindle, tablety a kapesní počítače

E-knihy můžeme číst na PC, tabletu nebo speciálních elektronických čtečkách určených pouze ke čtení literatury. Elektronická čtečka funguje na principu elektronického inkoustu, který šetří baterii a zařízení tak vydrží podstatně déle než třeba tablet s po svíceným displayem. Pro mnoho uživatelů je však rozhodující cena a ekonomický dopad. V ceně elektronické čtečky se dá pořídit i tablet, který má mnohem rozšířené využití než jen pouhé čtení elektronických knih (např. prohlížení internetových stran, přehrávání videa, prezentace fotek, hraní her).

E-reading – výpůjčky knih elektronicky přes internet

V dnešní době se také rozmáhá čtení knih elektronicky, tedy bez nutnosti knihu koupit, je to jako výpůjčka v knihovně, s tím rozdílem, že si čtenář vybranou knihu stáhne do svého čtecího zařízení. Výpůjčka je na 21 dní, po vypršení této doby už není dále možné knihu číst. Výhodou e-výpůjček je ten, že čtenář nemusí do knihovny, může si knihu stáhnout v pohodlí domova a odpadá starost s dodržením termínu vrácení knihy.

Vydání e-knih

Pro začínající autory je vydání jejich díla jako e-knihy prvním startem jejich literární kariéry. Důvodem je nižší cena pořízení, některá nakladatelství, která se zabývají vydáváním elektronických knih, nabízejí vydání e-knihy za cenu v řádu několika tisíc korun. I elektronicky vydaná kniha beletrie je hodnotnou knihou a její kopie je uložená v Národní knihovně.

Kolik stojí e-kniha

V České republice se cena e-knih dražší než například v Americe, kde se cena elektronických knih pohybuje i v řádu desítek korun. Přestože odpadá starost s papírem a tiskem, jak je tomu u tištěné knihy, stále je potřeba reakce na vydání knihy (překladatel, korektor, grafik) a své zaměstnance nakladatelství platit musí. Dále je potřeba platit za server či správu e-shopu. Ceny e-knih jsou tedy o pár desítek korun levnější než jejich tištěná podoba. Což svádí k nelegálnímu šíření knih. Nelegální stahování je také jedním z důvodů, proč jsou české e-knihy dražší než knihy v anglickém jazyce.

Odkazy

Použitá literatura:

E-book. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ebook

Čtečka elektronických knih. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cte%C4%8Dka_elektronick%C3%BDch_knih

Publikujte s námi elektronickou knihu. [online]. [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.databook.cz/jak-vydat-elektronickou-knihu

KUBÍČKOVÁ, Klára. Tři problémy e-knih aneb proč na nich nakladatelství nevidělávají. Idnes.cz [online]. [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://kultura.idnes.cz/e-knihy-rozpocet-0km-/literatura.aspx?c=A140116_090550_literatura_ts

Jak vydat elektronickou knihu. [online]. [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://beletris.cz/jake.php