EAN

Verze z 2. 6. 2016, 09:58, kterou vytvořil Blanka.Ellederova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{{Pracuje se}} '''Evropské číslo zboží''' (European Article Number, EAN) je jedinečný číselný identifikátor '''komerčních produktů'''. P…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Evropské číslo zboží (European Article Number, EAN) je jedinečný číselný identifikátor komerčních produktů. Při grafické prezentaci bývá spojen s čárovým kódem.

Odkazy

Reference


Doporučená literatura

  • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.


Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

šedá literatura, technické zpráva, trvalé identifikátory, mezinárodní normy a standardy