Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Evropské číslo zboží (European Article Number, EAN) je jedinečný číselný identifikátor komerčních produktů užívaný zejména v Evropě. Při grafické prezentaci bývá spojen s čárovým kódem. [1]

Vznik systému EAN/UPC

Systém EAN vznikl v Evropě 70. letech 20. století na základě obdobného univerzálního systému pro kódované označování zboží UPC (Universal Product Code) používaný v Kanadě a USA. Jednotný systém identifikace zboží GS1 (EAN/UPC) využívá v současnosti cca 1 000 000 subjektů z 111 zemí světa. Způsob sestavování a používání čárových kódů se v jednotlivých oblastech řídí příslušnými standardy.

GS1

V roce 1977 se zástupci obchodních organizací z 12 evropských zemí (Francie, Německa, Velké Británie, Belgie-Lucemburska, Dánska, Finska, Norska, Švédska, Švýcarska, Itálie, Nizozemska a Rakouska) dohodli na vytvoření a užívání jednotného identifikačního standardu. Správou kódu EAN byla v roce 1977 pověřena asociace EANA (European Article Numbering Association) se sídlem v Bruselu. V roce 1992 se EANA změnila na mezinárodní asociaci IANA (International Article Numbering Association) a později na „EAN International“. V roce 2005 došlo k přejmenování a zavedení nového názvu GS1, což formálně završilo proces spojení evropské centrály EAN International a americké UCC (Uniform Grocery Product Code Council, Uniform Code Council, Inc.). GS1 má pobočku pro ČR „GS1 Czech Republic“.

Odkazy

Reference

  1. CELBOVÁ, Iva. EAN. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002605&local_base=KTD.

Doporučená literatura

  • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
  • CELBOVÁ, Iva. EAN. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002605&local_base=KTD.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

šedá literatura, technické zpráva, trvalé identifikátory, mezinárodní normy a standardy