Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Evropské číslo zboží (European Article Number, EAN) je jedinečný číselný identifikátor komerčních produktů užívaný zejména v Evropě. Při grafické prezentaci bývá spojen s čárovým kódem. [1]

Vznik jednotného systému identifikace zboží GS1 (EAN/UPC)

Systém EAN vznikl v Evropě 70. letech 20. století na základě obdobného univerzálního systému pro kódované označování zboží UPC (Universal Product Code) používaný v Kanadě a USA. Jednotný systém identifikace zboží GS1 (EAN/UPC) využívá v současnosti cca 1 000 000 subjektů z 111 zemí světa. Způsob sestavování a používání čárových kódů se v jednotlivých oblastech řídí příslušnými standardy.

GS1

V roce 1977 se zástupci obchodních organizací z 12 evropských zemí (Francie, Německa, Velké Británie, Belgie-Lucemburska, Dánska, Finska, Norska, Švédska, Švýcarska, Itálie, Nizozemska a Rakouska) dohodli na vytvoření a užívání jednotného identifikačního standardu. Správou kódu EAN byla v roce 1977 pověřena asociace EANA (European Article Numbering Association) se sídlem v Bruselu. V roce 1992 se EANA změnila na mezinárodní asociaci IANA (International Article Numbering Association) a později na „EAN International“. V roce 2005 došlo k přejmenování a zavedení nového názvu GS1, což formálně završilo proces spojení evropské centrály EAN International a americké UCC (Uniform Grocery Product Code Council, Uniform Code Council, Inc.). GS1 má pobočku pro ČR „GS1 Czech Republic“.

Čárový kód EAN pro označování knižních publikací

Čárový kód EAN se celosvětově zavedl jako nástroj grafické reprezentace čísla ISBN, které jednoznačně identifikuje knižní publikace. Dohodou Mezinárodní agentury ISBN a asociace GS1 se ISBN vyjadřuje třináctimístným symbolem čárového kódu EAN-13 (označuje se také výrazem „Bookland EAN“). [2]

 • Symbol EAN/ISBN je symbolem strukturovaným. Tvoří ho tři základní části:
  • Symbol v čárovém kódu EAN-13 (přepočet ISBN s prefixem 978)
  • Číselná prezentace kódu EAN pod grafickým symbolem
  • ISBN v původním tvaru (původní 10-místné) s návěštím nad grafickým symbolem
 • Dle normy se doporučuje standardní rozměr symbolu 38x31 mm (+- 10%). Síti ISBN se přidělil v rámci systému EAN prefix 978 (rezervou je prefix 979). Formát symbolu EAN/ISBN je následující:
  • 978NNNNNNNNNK
   • Prefix zahrnuje 3 číslice (hodnota 978), následuje 9 číslic identifikátoru ISBN (bez kontrolního čísla) a kontrolní znak EAN.
   • Symbol EAN/ISBN je možné rozšířit o doplňkový pětimístný symbol - doplňkové informace o publikaci (cena, edice, vydání aj.). Rozměr doplňkového symbolu je 56x31 mm (+- 10%). Symbol EAN/ISBN by měl být umístěn v levém dolním rohu na zadní straně obálky publikace.
 • Tvorbu a využívání symboliky EAN k identifikaci ISBN upravuje mezinárodní norma: ISO 2108

Čárový kód EAN pro označování seriálových publikací

Kód EAN se celosvětově využívá také na grafickou prezentaci čísla ISSN. Na základě dohody Mezinárodního centra ISSN v Paříži a asociace GS1 se ISSN vyjadřuje také třináctimístným symbolem čárového kódu EAN-13 s prefixem 977. Základní kód lze doplnit 2-místným přídavným symbolem.

 • Formát symbolu EAN/ISNN je následující:
  • 977NNNNNNNSSK
 • Kód, který má celkově 13 číselných znaků, tvoří:
  • 3-znakový prefix EAN pro ISSN „977“, dále
  • 7 prvních znaků čísla ISSN (bez spojovníku a bez poslední kontrolní číslice),
  • 2- znakový individuální kód, který může vyjadřovat cenu nebo vydání seriálu,
  • 1-znakový kontrolní kód.

Odkazy

Reference

 1. CELBOVÁ, Iva. EAN. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002605&local_base=KTD.
 2. BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Doporučená literatura

 • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
 • CELBOVÁ, Iva. EAN. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002605&local_base=KTD.
 • ISO 2108:2005. Information and documentation – International Standard Book Number (ISBN). 4th ed. Geneva: ISO, May 2005. 21 s.
 • ČSN ISO 2108. Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN). Praha: ČNI, prosinec 2006-04-01. 21 s.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

šedá literatura, technické zpráva, trvalé identifikátory, mezinárodní normy a standardy