Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Evropské číslo zboží (European Article Number, EAN) je jedinečný číselný identifikátor komerčních produktů užívaný zejména v Evropě. Při grafické prezentaci bývá spojen s čárovým kódem. [1]

Vznik systému EAN

Systém EAN vznikl v Evropě 70. letech 20. století na základě obdobného amerického univerzálního systému pro kódované označování zboží UPC (Universal Product Code). Jednotný systém identifikace zboží GS1 (EAN/UPC) využívá v současnosti cca 700 000 subjektů z přibližně 90 zemí. Způsob sestavování a používání čárových kódů se v jednotlivých oblastech řídí příslušnými standardy.

GS1

Od roku 1977 byl kód EAN vyvíjen na půdě asociace EANA (European Article Numbering Association). V roce 1992 se EANA změnila na mezinárodní asociaci IANA (International Article Numbering Association) a později na „EAN International“. Současné jméno ve zkratce zní GS1 a má pobočku pro ČR „GS1 Czech Republic“.

Odkazy

Reference

  1. CELBOVÁ, Iva. EAN. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002605&local_base=KTD.

Doporučená literatura

  • BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
  • CELBOVÁ, Iva. EAN. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-06-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002605&local_base=KTD.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

šedá literatura, technické zpráva, trvalé identifikátory, mezinárodní normy a standardy