Elektronická tržiště - typologie, příklady a možnosti využití

Elektronické tržiště je virtuální místo, kde se setkává nabídka s poptávkou. Tato tržiště jsou určena především pro rychlé pořizování standardizovatelných a opakovaně pořizovaných komodit (např. kancelářských potřeb, počítačů apod.) Umožňují plně elektronické zadávání ve vybraných zadávacích řízeních s využitím automatických metod hodnocení a elektronických aukcí.[1] Může se jednat o poměrně robustní řešení, která mohou být i součástí CRM. Za využíváním elektronických tržišť může být i snaha snížit náklady z pomoci využití IT technologií.

Využití

1.vyhledávání dodavatelů a odběratelů

V případě, že firma potřebuje získat nebo rozšířit síť svých partnerů/ dodavatelů, je možné využít databází elektronických tržišť. Díky tomu má firma přístup k velkému množství kontaktů, které může pro svůj byznys využít. Atributy, podle kterých lze vyhledávat dodavatele jsou převážně tyto: místo působení, sektor, ceny... Dodavatelé by měli uvádět co nejdetailnější informace a vhodně volit klíčová slova, aby byli pro odběratele snadno k nalezení. Elektronická tržiště mohou být zaměřena i na dodavatele v určitém sektoru: Chem Buyers Guide, Lumitos (chemie).

2. Vyjednávání obchodu

Na těchto platformách lze skrze fórum pro vyhlašování a vyhledávání poptávek vyhlašovat výběrová řízení tzv.trading services. Potencionální zájemci mohou podávat nabídky online i offline. Existuje několik forem, jakými lze na elektronických tržištích výběrové řízení vyhlašovat :

  • Request for Quotes
  • RTF
  • Veřejné výběrové řízení
  • Otevřené výběrové řízení
  • Agregované výběrové řízení


Dalším způsobem jak lze vyjednat obchod na elektronickém tržišti je jednoduché podání inzerátu. Jedná se praktický o obdobu tiskové inzerce. Použití inzerce je vhodné pro jednorázové a příležitostné nákupy. Na takto uzavřený obchod se vztahují legislativní omezení, daně, platné certifikace a standardy. Jako příklad můžeme uvést eBay, Alliexpres, Auto traper, SoloStocks...