Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu a jejich propojování na základě protokolu OAl-PMH: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „Hlavní myšlenka elektronických archivů klade důraz na volnou přístupnost metadat pro uživatele a pracovníky informačních potažmo paměťových…“)
 
Řádek 1: Řádek 1:
Hlavní myšlenka elektronických archivů klade důraz na volnou přístupnost metadat  pro uživatele a pracovníky informačních potažmo paměťových institucí. Umožnění takové přístupnosti je v souladu s principem vědecké komunikace. (propojit https://wikisofia.cz/wiki/Systém_výzkumu,_metody_informačn%C3%AD_vědy_a_vědecká_komunikaceDoporučeným standardem pro komunikaci metadat je protokol OAI-PMH (Protocol for Metadata Harvesting) Všeobecně prostředí elektronických archivů umožňuje  rychlou a bezplatnou komunikaci informací. Dalo by se také říci, že elektronické archivy spolu s volně přístupnými online časopisy patří ke dvěma základním formám otevřeného elektronického publikování ve vědě.
+
Hlavní myšlenka elektronických archivů klade důraz na volnou přístupnost metadat  pro uživatele a pracovníky informačních potažmo paměťových institucí. Umožnění takové přístupnosti je v souladu s principem [[Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace|vědecké komunikace]]. Doporučeným standardem pro komunikaci metadat je protokol [[OAI-PMH]] (Protocol for Metadata Harvesting). Všeobecně prostředí elektronických archivů umožňuje  rychlou a bezplatnou komunikaci informací. Dalo by se také říci, že elektronické archivy spolu s volně přístupnými online časopisy patří ke dvěma základním formám otevřeného elektronického publikování ve vědě a podporují tím myšlenku [[Open Access|otevřených přístupů]].
 +
 
 +
=== Charakteristika archivů elektronických tisků ===
 +
 
 +
* uložení preprintů/postprintů vědeckých článků
 +
 
 +
* vstup do archivu - jen autoři textů a správci archivu
 +
 
 +
* archivy mají moderátory – formální kontrola, správné zařazení
 +
 
 +
* v archivech probíhá diskuse o článku a autor jej opravuje
 +
 
 +
* auto-archivace '''–''' forma,kdy sám autor uloží článek do repozitáře a provede bibliografické zpracování pomocí interaktivního formuláře pro tvorbu metadat
 +
 
 +
=== Typologie e-archivů / repozitářů ===
 +
 
 +
* '''místně''': lokální / národní / mezinárodní
 +
 
 +
* '''obsahově:''' univerzální / víceoborové / oborové n. tematické
 +
 
 +
* '''centralizace:''' centralizované (s jediným repozitářem) / distribuované – „virtuální“ (s více repozitáři a centrální databází metadat včetně jednotného rozhraní pro vyhledávání distribuované systémy bývají označovány termínem „digitální knihovna“
 +
 
 +
<br />
 +
 
 +
=== Principy propojování otevřených archivů: ===
 +
1.     mechanismus ukládání jednotek (digitální dokument i metadata)
 +
 
 +
2.     systémy dlouhodobého uložení a uchování jednotek
 +
 
 +
3.     řízená politika uložení a ochrany digitálních jednotek
 +
 
 +
4.     otevřené rozhraní ke sběru dat zprostředkovatelským systémem (poskytovatelem služby)
 +
<br />
 +
 
 +
=== [[OAI-PMH]] ===
 +
Detailní popis protokolu je uveden pod stejnojmenným heslem. Zde jen připomeneme některé jeho důležité vlastnosti.
 +
 
 +
* V současné chvíli se propojování uskutečňuje zejména formou '''sběru a transferu medatat,''' nikoliv samotným sdílením digitálních dokumentů.
 +
 
 +
* Propojování je možné pomocí 6 '''základních příkazů''' definovaných v rámci protokolu OAI-PMH tj. Identify, ListMetadataFormats, ListSets, ListIdentifiers, ListRecords, GetRecords
 +
 
 +
 
 +
<u>Dublin Core a XML v OAI-PMH</u>
 +
 
 +
Ke komunikaci metadat je využíván formát založený na sémantice '''Dublin Core''' a z hlediska syntaxe '''jazyk XML'''.
 +
 
 +
Získávané záznamy pomocí těchto formátů  mají 3 části:
 +
 
 +
(Header) hlavičku
 +
 
 +
(Metadata) informace o původu záznamu
 +
 
 +
(About) informace o možnostech využití záznamu a dokumentu- nepovinné
 +
 
 +
 
 +
<u>Důležité pojmy v kontextu protokolu '''OAI-PMH:'''</u>
 +
 
 +
Protokol – soubor pravidel, který definuje nějaký proces nebo činnost
 +
 
 +
Protokol (Internet) – pravidla pro komunikaci
 +
 
 +
Harvesting – sběr metadat z distribuovaných repozitářů do centrálního datového skladu
 +
 
 +
Harvester – aplikace pro realizaci požadavků OAI-PMH
 +
 
 +
Poskytovatel dat (Data Provider) – producent označovaný také jako „agregátor“ udržuje jeden nebo více repozitářů, které podporují OAI-PMH
 +
 
 +
Repozitář – síťové dostupný server, schopný správně zpracovat OAI-PMH protokoly
 +
<br />
 +
 
 +
=== Příklady jednotlivých digitálních archivů ===
 +
1)     arXiv.org<ref>https://arxiv.org</ref>
 +
 
 +
* založen v roce1991 v Los Alamos, Cornellova univerzita
 +
* dohled – Poradní rada
 +
* vlastní SW aplikace
 +
* obory na které je archiv  zaměřen: fyzika, matematika, počítačová věda, kvantitativní biologie, statistika…
 +
* více než půlmilionu e-dokumentů
 +
* formáty ukládaných textů: LaTeX, PDF, HTML, Postscript
 +
* metadata: název, autoři, abstrakt, poznámky, číslo zprávy (u výzkumu), předmětová skupina, informace o časopisu, který tento článek publikoval, DOI, třídění MCS (Mathematical Subject Classification)
 +
* každý dokument má svůj jedinečný identifikátor
 +
 
 +
 
 +
''2) E-LIS''<ref>http://eprints.rclis.org</ref>
 +
 
 +
* Funguje od roku 2003
 +
* Obory na které je archiv zaměřen: knihovnictví a informační věda (Eprints in Library and Information Science)
 +
* Nejsou jazyková ani geografická omezení tzn. nalezneme i články v Čj, nicméně klíčová slova jsou v Aj
 +
* SW – ''Eprints''
 +
* Mnoho formátů (povinná je 1 kopie ve formátu HTML – pro účely trvalého uložení), doporučován je formát  PDF
 +
* ParaCite Toolkit- propojování citovaných dokumentů s jejich plnými texty
 +
* Vlastní oborová klasifikace "JITA"
 +
* Nejde jen o post/preprinty –vztahuje se i na knihy, konference apod. (23 typů)
 +
 
 +
3) DLIST
 +
 
 +
* Od roku 2002
 +
* Obory na které je archiv zaměřen: knihovnictví a informační věda, informační vzdělávání
 +
* menší
 +
 
 +
PU
 +
 
 +
 
 +
Příklady jednotlivých digitálních archivů
 +
 
 +
3)    Clinical Medicine and Health Research Netprints (clinmed)
 +
 
 +
4)    Computer Science Teaching Center (CSTC)
 +
 
 +
5)    CogPrints (kognitivní vědy)
 +
 
 +
6)    ECS Eprints Service
 +
 
 +
7)    E-LIS (EPrints in Library and Information Science)
 +
 
 +
8)    PubMedCentral – zadarmo, ale autor sám je povinen zaplatit za publikaci (cca 1500 eur)
 +
 
 +
9)    Research Papers in Economics (RePEc)
 +
 
 +
10) Social Science Research Network

Verze z 18. 6. 2020, 17:51

Hlavní myšlenka elektronických archivů klade důraz na volnou přístupnost metadat pro uživatele a pracovníky informačních potažmo paměťových institucí. Umožnění takové přístupnosti je v souladu s principem vědecké komunikace. Doporučeným standardem pro komunikaci metadat je protokol OAI-PMH (Protocol for Metadata Harvesting). Všeobecně prostředí elektronických archivů umožňuje rychlou a bezplatnou komunikaci informací. Dalo by se také říci, že elektronické archivy spolu s volně přístupnými online časopisy patří ke dvěma základním formám otevřeného elektronického publikování ve vědě a podporují tím myšlenku otevřených přístupů.

Charakteristika archivů elektronických tisků

 • uložení preprintů/postprintů vědeckých článků
 • vstup do archivu - jen autoři textů a správci archivu
 • archivy mají moderátory – formální kontrola, správné zařazení
 • v archivech probíhá diskuse o článku a autor jej opravuje
 • auto-archivace forma,kdy sám autor uloží článek do repozitáře a provede bibliografické zpracování pomocí interaktivního formuláře pro tvorbu metadat

Typologie e-archivů / repozitářů

 • místně: lokální / národní / mezinárodní
 • obsahově: univerzální / víceoborové / oborové n. tematické
 • centralizace: centralizované (s jediným repozitářem) / distribuované – „virtuální“ (s více repozitáři a centrální databází metadat včetně jednotného rozhraní pro vyhledávání distribuované systémy bývají označovány termínem „digitální knihovna“


Principy propojování otevřených archivů:

1.     mechanismus ukládání jednotek (digitální dokument i metadata)

2.     systémy dlouhodobého uložení a uchování jednotek

3.     řízená politika uložení a ochrany digitálních jednotek

4.     otevřené rozhraní ke sběru dat zprostředkovatelským systémem (poskytovatelem služby)

OAI-PMH

Detailní popis protokolu je uveden pod stejnojmenným heslem. Zde jen připomeneme některé jeho důležité vlastnosti.

 • V současné chvíli se propojování uskutečňuje zejména formou sběru a transferu medatat, nikoliv samotným sdílením digitálních dokumentů.
 • Propojování je možné pomocí 6 základních příkazů definovaných v rámci protokolu OAI-PMH tj. Identify, ListMetadataFormats, ListSets, ListIdentifiers, ListRecords, GetRecords


Dublin Core a XML v OAI-PMH

Ke komunikaci metadat je využíván formát založený na sémantice Dublin Core a z hlediska syntaxe jazyk XML.

Získávané záznamy pomocí těchto formátů  mají 3 části:

(Header) hlavičku

(Metadata) informace o původu záznamu

(About) informace o možnostech využití záznamu a dokumentu- nepovinné


Důležité pojmy v kontextu protokolu OAI-PMH:

Protokol – soubor pravidel, který definuje nějaký proces nebo činnost

Protokol (Internet) – pravidla pro komunikaci

Harvesting – sběr metadat z distribuovaných repozitářů do centrálního datového skladu

Harvester – aplikace pro realizaci požadavků OAI-PMH

Poskytovatel dat (Data Provider) – producent označovaný také jako „agregátor“ udržuje jeden nebo více repozitářů, které podporují OAI-PMH

Repozitář – síťové dostupný server, schopný správně zpracovat OAI-PMH protokoly

Příklady jednotlivých digitálních archivů

1)     arXiv.org[1]

 • založen v roce1991 v Los Alamos, Cornellova univerzita
 • dohled – Poradní rada
 • vlastní SW aplikace
 • obory na které je archiv zaměřen: fyzika, matematika, počítačová věda, kvantitativní biologie, statistika…
 • více než půlmilionu e-dokumentů
 • formáty ukládaných textů: LaTeX, PDF, HTML, Postscript
 • metadata: název, autoři, abstrakt, poznámky, číslo zprávy (u výzkumu), předmětová skupina, informace o časopisu, který tento článek publikoval, DOI, třídění MCS (Mathematical Subject Classification)
 • každý dokument má svůj jedinečný identifikátor


2) E-LIS[2]

 • Funguje od roku 2003
 • Obory na které je archiv zaměřen: knihovnictví a informační věda (Eprints in Library and Information Science)
 • Nejsou jazyková ani geografická omezení tzn. nalezneme i články v Čj, nicméně klíčová slova jsou v Aj
 • SW – Eprints
 • Mnoho formátů (povinná je 1 kopie ve formátu HTML – pro účely trvalého uložení), doporučován je formát PDF
 • ParaCite Toolkit- propojování citovaných dokumentů s jejich plnými texty
 • Vlastní oborová klasifikace "JITA"
 • Nejde jen o post/preprinty –vztahuje se i na knihy, konference apod. (23 typů)

3) DLIST

 • Od roku 2002
 • Obory na které je archiv zaměřen: knihovnictví a informační věda, informační vzdělávání
 • menší

PU


Příklady jednotlivých digitálních archivů

3)    Clinical Medicine and Health Research Netprints (clinmed)

4)    Computer Science Teaching Center (CSTC)

5)    CogPrints (kognitivní vědy)

6)    ECS Eprints Service

7)    E-LIS (EPrints in Library and Information Science)

8)    PubMedCentral – zadarmo, ale autor sám je povinen zaplatit za publikaci (cca 1500 eur)

9)    Research Papers in Economics (RePEc)

10) Social Science Research Network