Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu a jejich propojování na základě protokolu OAl-PMH: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
 
Hlavní myšlenka elektronických archivů klade důraz na volnou přístupnost metadat  pro uživatele a pracovníky informačních potažmo paměťových institucí. Umožnění takové přístupnosti je v souladu s principem [[Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace|vědecké komunikace]].  Doporučeným standardem pro komunikaci metadat je protokol [[OAI-PMH]] (Protocol for Metadata Harvesting). Všeobecně prostředí elektronických archivů umožňuje  rychlou a bezplatnou komunikaci informací. Dalo by se také říci, že elektronické archivy spolu s volně přístupnými online časopisy patří ke dvěma základním formám otevřeného elektronického publikování ve vědě a podporují tím myšlenku [[Open Access|otevřených přístupů]].  
 
Hlavní myšlenka elektronických archivů klade důraz na volnou přístupnost metadat  pro uživatele a pracovníky informačních potažmo paměťových institucí. Umožnění takové přístupnosti je v souladu s principem [[Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace|vědecké komunikace]].  Doporučeným standardem pro komunikaci metadat je protokol [[OAI-PMH]] (Protocol for Metadata Harvesting). Všeobecně prostředí elektronických archivů umožňuje  rychlou a bezplatnou komunikaci informací. Dalo by se také říci, že elektronické archivy spolu s volně přístupnými online časopisy patří ke dvěma základním formám otevřeného elektronického publikování ve vědě a podporují tím myšlenku [[Open Access|otevřených přístupů]].  
  
=== Charakteristika archivů elektronických tisků ===
+
===Charakteristika archivů elektronických tisků===
  
* uložení preprintů/postprintů vědeckých článků
+
*uložení preprintů/postprintů vědeckých článků
  
* vstup do archivu - jen autoři textů a správci archivu
+
*vstup do archivu - jen autoři textů a správci archivu
  
* archivy mají moderátory – formální kontrola, správné zařazení
+
*archivy mají moderátory – formální kontrola, správné zařazení
  
* v archivech probíhá diskuse o článku a autor jej opravuje
+
*v archivech probíhá diskuse o článku a autor jej opravuje
  
* auto-archivace '''–''' forma,kdy sám autor uloží článek do repozitáře a provede bibliografické zpracování pomocí interaktivního formuláře pro tvorbu metadat  
+
*auto-archivace '''–''' forma,kdy sám autor uloží článek do repozitáře a provede bibliografické zpracování pomocí interaktivního formuláře pro tvorbu metadat
  
=== Typologie e-archivů / repozitářů ===
+
===Typologie e-archivů / repozitářů===
  
* '''místně''': lokální / národní / mezinárodní
+
*'''místně''': lokální / národní / mezinárodní
  
* '''obsahově:''' univerzální / víceoborové / oborové n. tematické  
+
*'''obsahově:''' univerzální / víceoborové / oborové n. tematické
  
* '''centralizace:''' centralizované (s jediným repozitářem) / distribuované – „virtuální“ (s více repozitáři a centrální databází metadat včetně jednotného rozhraní pro vyhledávání distribuované systémy bývají označovány termínem „digitální knihovna“
+
*'''centralizace:''' centralizované (s jediným repozitářem) / distribuované – „virtuální“ (s více repozitáři a centrální databází metadat včetně jednotného rozhraní pro vyhledávání distribuované systémy bývají označovány termínem „digitální knihovna“
  
 
<br />
 
<br />
  
=== Principy propojování otevřených archivů: ===
+
===Principy propojování otevřených archivů:===
 
1.     mechanismus ukládání jednotek (digitální dokument i metadata)
 
1.     mechanismus ukládání jednotek (digitální dokument i metadata)
  
Řádek 33: Řádek 33:
 
<br />
 
<br />
  
=== [[OAI-PMH]] ===
+
===[[OAI-PMH]]===
 
Detailní popis protokolu je uveden pod stejnojmenným heslem. Zde jen připomeneme některé jeho důležité vlastnosti.  
 
Detailní popis protokolu je uveden pod stejnojmenným heslem. Zde jen připomeneme některé jeho důležité vlastnosti.  
  
* V současné chvíli se propojování uskutečňuje zejména formou '''sběru a transferu medatat,''' nikoliv samotným sdílením digitálních dokumentů.
+
*V současné chvíli se propojování uskutečňuje zejména formou '''sběru a transferu medatat,''' nikoliv samotným sdílením digitálních dokumentů.
  
* Propojování je možné pomocí 6 '''základních příkazů''' definovaných v rámci protokolu OAI-PMH tj. Identify, ListMetadataFormats, ListSets, ListIdentifiers, ListRecords, GetRecords
+
*Propojování je možné pomocí 6 '''základních příkazů''' definovaných v rámci protokolu OAI-PMH tj. Identify, ListMetadataFormats, ListSets, ListIdentifiers, ListRecords, GetRecords
  
  
Řádek 69: Řádek 69:
 
<br />
 
<br />
  
=== Příklady jednotlivých digitálních archivů ===
+
===Příklady jednotlivých digitálních archivů===
1)     arXiv.org<ref>https://arxiv.org</ref>  
+
arXiv.org<ref>https://arxiv.org</ref>  
  
* založen v roce1991 v Los Alamos, Cornellova univerzita
+
*založen v roce1991 v Los Alamos, Cornellova univerzita
* dohled – Poradní rada
+
*dohled – Poradní rada
* vlastní SW aplikace
+
*vlastní SW aplikace
* obory na které je archiv  zaměřen: fyzika, matematika, počítačová věda, kvantitativní biologie, statistika…
+
*obory na které je archiv  zaměřen: fyzika, matematika, počítačová věda, kvantitativní biologie, statistika…
* více než půlmilionu e-dokumentů
+
*více než půlmilionu e-dokumentů
* formáty ukládaných textů: LaTeX, PDF, HTML, Postscript
+
*formáty ukládaných textů: LaTeX, PDF, HTML, Postscript
* metadata: název, autoři, abstrakt, poznámky, číslo zprávy (u výzkumu), předmětová skupina, informace o časopisu, který tento článek publikoval, DOI, třídění MCS (Mathematical Subject Classification)
+
*metadata: název, autoři, abstrakt, poznámky, číslo zprávy (u výzkumu), předmětová skupina, informace o časopisu, který tento článek publikoval, DOI, třídění MCS (Mathematical Subject Classification)
* každý dokument má svůj jedinečný identifikátor
+
*každý dokument má svůj jedinečný identifikátor
  
  
''2) E-LIS''<ref>http://eprints.rclis.org</ref>
+
''E-LIS''<ref>http://eprints.rclis.org</ref>
  
* Funguje od roku 2003
+
*Funguje od roku 2003
* Obory na které je archiv zaměřen: knihovnictví a informační věda (Eprints in Library and Information Science)
+
*Obory na které je archiv zaměřen: knihovnictví a informační věda (Eprints in Library and Information Science)
* Nejsou jazyková ani geografická omezení tzn. nalezneme i články v Čj, nicméně klíčová slova jsou v Aj
+
*Nejsou jazyková ani geografická omezení tzn. nalezneme i články v Čj, nicméně klíčová slova jsou v Aj
* SW – ''Eprints''
+
*SW – ''Eprints''
* Mnoho formátů (povinná je 1 kopie ve formátu HTML – pro účely trvalého uložení), doporučován je formát  PDF
+
*Mnoho formátů (povinná je 1 kopie ve formátu HTML – pro účely trvalého uložení), doporučován je formát  PDF
* ParaCite Toolkit- propojování citovaných dokumentů s jejich plnými texty  
+
*ParaCite Toolkit- propojování citovaných dokumentů s jejich plnými texty
* Vlastní oborová klasifikace "JITA"
+
*Vlastní oborová klasifikace "JITA"
* Nejde jen o post/preprinty –vztahuje se i na knihy, konference apod. (23 typů)
+
*Nejde jen o post/preprinty –vztahuje se i na knihy, konference apod. (23 typů)
  
3) DLIST
+
DLIST
  
* Od roku 2002
+
*Od roku 2002
* Obory na které je archiv zaměřen: knihovnictví a informační věda, informační vzdělávání
+
*Obory na které je archiv zaměřen: knihovnictví a informační věda, informační vzdělávání
* menší
+
*menší
 +
*
  
PU
 
  
 +
Další příklady archivů, seřazených podle oborovosti
  
Příklady jednotlivých digitálních archivů
 
  
3)    Clinical Medicine and Health Research Netprints (clinmed)
+
Medicína:
  
4)    Computer Science Teaching Center (CSTC)
+
Clinical Medicine and Health Research Netprints (clinmed)
  
5)    CogPrints (kognitivní vědy)
+
PubMedCentra
  
6)    ECS Eprints Service
 
  
7)    E-LIS (EPrints in Library and Information Science)
+
Ekonomika
  
8)    PubMedCentral – zadarmo, ale autor sám je povinen zaplatit za publikaci (cca 1500 eur)
+
Research Papers in Economics (RePEc)
  
9)    Research Papers in Economics (RePEc)
+
Computer Science Teaching Center (CSTC)
  
10) Social Science Research Network
+
 
 +
Víceoborové
 +
 
 +
Social Science Research Network<references />

Verze z 18. 6. 2020, 16:58

Hlavní myšlenka elektronických archivů klade důraz na volnou přístupnost metadat pro uživatele a pracovníky informačních potažmo paměťových institucí. Umožnění takové přístupnosti je v souladu s principem vědecké komunikace. Doporučeným standardem pro komunikaci metadat je protokol OAI-PMH (Protocol for Metadata Harvesting). Všeobecně prostředí elektronických archivů umožňuje rychlou a bezplatnou komunikaci informací. Dalo by se také říci, že elektronické archivy spolu s volně přístupnými online časopisy patří ke dvěma základním formám otevřeného elektronického publikování ve vědě a podporují tím myšlenku otevřených přístupů.

Charakteristika archivů elektronických tisků

 • uložení preprintů/postprintů vědeckých článků
 • vstup do archivu - jen autoři textů a správci archivu
 • archivy mají moderátory – formální kontrola, správné zařazení
 • v archivech probíhá diskuse o článku a autor jej opravuje
 • auto-archivace forma,kdy sám autor uloží článek do repozitáře a provede bibliografické zpracování pomocí interaktivního formuláře pro tvorbu metadat

Typologie e-archivů / repozitářů

 • místně: lokální / národní / mezinárodní
 • obsahově: univerzální / víceoborové / oborové n. tematické
 • centralizace: centralizované (s jediným repozitářem) / distribuované – „virtuální“ (s více repozitáři a centrální databází metadat včetně jednotného rozhraní pro vyhledávání distribuované systémy bývají označovány termínem „digitální knihovna“


Principy propojování otevřených archivů:

1.     mechanismus ukládání jednotek (digitální dokument i metadata)

2.     systémy dlouhodobého uložení a uchování jednotek

3.     řízená politika uložení a ochrany digitálních jednotek

4.     otevřené rozhraní ke sběru dat zprostředkovatelským systémem (poskytovatelem služby)

OAI-PMH

Detailní popis protokolu je uveden pod stejnojmenným heslem. Zde jen připomeneme některé jeho důležité vlastnosti.

 • V současné chvíli se propojování uskutečňuje zejména formou sběru a transferu medatat, nikoliv samotným sdílením digitálních dokumentů.
 • Propojování je možné pomocí 6 základních příkazů definovaných v rámci protokolu OAI-PMH tj. Identify, ListMetadataFormats, ListSets, ListIdentifiers, ListRecords, GetRecords


Dublin Core a XML v OAI-PMH

Ke komunikaci metadat je využíván formát založený na sémantice Dublin Core a z hlediska syntaxe jazyk XML.

Získávané záznamy pomocí těchto formátů  mají 3 části:

(Header) hlavičku

(Metadata) informace o původu záznamu

(About) informace o možnostech využití záznamu a dokumentu- nepovinné


Důležité pojmy v kontextu protokolu OAI-PMH:

Protokol – soubor pravidel, který definuje nějaký proces nebo činnost

Protokol (Internet) – pravidla pro komunikaci

Harvesting – sběr metadat z distribuovaných repozitářů do centrálního datového skladu

Harvester – aplikace pro realizaci požadavků OAI-PMH

Poskytovatel dat (Data Provider) – producent označovaný také jako „agregátor“ udržuje jeden nebo více repozitářů, které podporují OAI-PMH

Repozitář – síťové dostupný server, schopný správně zpracovat OAI-PMH protokoly

Příklady jednotlivých digitálních archivů

arXiv.org[1]

 • založen v roce1991 v Los Alamos, Cornellova univerzita
 • dohled – Poradní rada
 • vlastní SW aplikace
 • obory na které je archiv zaměřen: fyzika, matematika, počítačová věda, kvantitativní biologie, statistika…
 • více než půlmilionu e-dokumentů
 • formáty ukládaných textů: LaTeX, PDF, HTML, Postscript
 • metadata: název, autoři, abstrakt, poznámky, číslo zprávy (u výzkumu), předmětová skupina, informace o časopisu, který tento článek publikoval, DOI, třídění MCS (Mathematical Subject Classification)
 • každý dokument má svůj jedinečný identifikátor


E-LIS[2]

 • Funguje od roku 2003
 • Obory na které je archiv zaměřen: knihovnictví a informační věda (Eprints in Library and Information Science)
 • Nejsou jazyková ani geografická omezení tzn. nalezneme i články v Čj, nicméně klíčová slova jsou v Aj
 • SW – Eprints
 • Mnoho formátů (povinná je 1 kopie ve formátu HTML – pro účely trvalého uložení), doporučován je formát PDF
 • ParaCite Toolkit- propojování citovaných dokumentů s jejich plnými texty
 • Vlastní oborová klasifikace "JITA"
 • Nejde jen o post/preprinty –vztahuje se i na knihy, konference apod. (23 typů)

DLIST

 • Od roku 2002
 • Obory na které je archiv zaměřen: knihovnictví a informační věda, informační vzdělávání
 • menší


Další příklady archivů, seřazených podle oborovosti


Medicína:

Clinical Medicine and Health Research Netprints (clinmed)

PubMedCentra


Ekonomika

Research Papers in Economics (RePEc)

Computer Science Teaching Center (CSTC)


Víceoborové

Social Science Research Network