Embedded librarian: Porovnání verzí

Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
Řádek 38: Řádek 38:
 
==== Související články ====
 
==== Související články ====
 
* [[Veřejné knihovny]]
 
* [[Veřejné knihovny]]
 +
* [[Informační služby]]
 
* [[Rešerše]]
 
* [[Rešerše]]
 
* [[E-learning]]
 
* [[E-learning]]
* [[Webcast]]
 
* [[Webinář]]
 
 
==== Klíčová slova ====
 
==== Klíčová slova ====
 
Embedded librarian, nasazený knihovník, embedding, LIS  
 
Embedded librarian, nasazený knihovník, embedding, LIS  
 
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví|*]]
 
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví|*]]

Verze z 22. 1. 2015, 15:33

Embedded librarian (česky nasazený knihovník) je americký fenomén, který se pomalu šiří do celého světa a spočívá v tom, že je vyčleněn knihovník zacílený na potřeby jedné nebo více specifických skupin, s nimiž buduje hlubší pracovní vztahy a zvyšuje se porozumění jejich činnosti.

Embedded librarian své cílové skupině nabízí informační služby, které jsou vysoce přizpůsobené přímo dané skupině. Jednoduše řečeno, funguje jako prostředník mezi knihovnou a prostředím do kterého byl nasazen.

Nasazení knihovníci se takto využívají například ve vyšším vzdělávání, kde jsou vysláni do tříd, seminárních aul a dokonce i jednotlivých fakultních kateder, kde se pak při správném embeddování de facto podobají víc členům fakulty než zaměstnancům knihovny.

Knihovny začínají embeddovat knihovníky i do nemocnic, právních firem a různých dalších korporací, kde pomáhají mimo jiné s rešerší a vzděláváním zaměstnanců. Embeddování se tak může v budoucnu stát významným zdrojem financí pro knihovny.

Termín ebedded librarian použila jako první Barbara Dewey roku 2004.[1]

Přínos embeddovaných knihovníků

 • Nasazování knihovníka „do terénu“ umožňuje knihovně překonávat fyzické hranice a vzít knihovnu za čtenářem.
 • Embeddování umožňuje knihovnám jako informačním institucím lépe identifikovat běžné každodenní potřeby svých čtenářů a tím pádem i lépe zacílit svůj výběr služeb.
 • Knihovník ve třídách znamená méně cest do knihovny pro studenty a jistotu pro vyučující, že studenti vezmou doporučenou literaturu do ruky.
 • Embeddovaný knihovník může v některých případech po domluvě s vyučujícím asistovat s reálnou výukou přípravou multimediálních materiálů jakými jsou například podcasty, prezentace, videa a pracovní listy.[2]
 • Kontakt s knihovníkem pomáhá zejména studentům prvních ročníků, kteří ještě nemusí vědět jak správně pracovat se zdroji a provádět akademickou rešerši.
 • Nasazený knihovník má jedinečnou možnost připravovat pro své klienty na míru ušité inovativní služby.

Nevýhody embeddovaných knihovníků

 • Embeddování je časově náročné jak časem stráveným mimo knihovnu ve školách a firmách, tak i přípravou na jednotlivá sezení.
 • Embeddování vyžaduje vyšší míru odbornosti než jakou jen pouhá práce s informacemi, což v praxi znamená titul z oblasti do které se chystá daný knihovník embeddovat.
 • Příliš dobře embeddovaný knihovník může časem začít ztrácet některé vazby se svou domovskou knihovnou.
 • Nasazený knihovník musí být ochoten opustit familiérní prostředí, což může být stresující.

Budoucnost embeddovaných knihovníků

Čím více se bude trend nasazených knihovníků rozšiřovat, tím více poroste i tlak na LIS školy (Library and Information Studies), aby připravovaly studenty na roli embeddovaného knihovníka, což povede ke vzniku nové subspecializace, nebo přinejmenším několika nových předmětů.[3]

S přívalem nových technologií mají knihovníci možnost embeddovat se nejen do sociálních sítí jakými jsou Facebook nebo Twitter, ale i zapojovat se do e-learningu prostřednictvím webinářů, webcastů apod.

Odkazy

Reference

 1. KVENILD, Cass. The Future of Embedded Librarianship: Best Practices and Opportunities. California Conference on Library Instruction [online]. 2012 [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.cclibinstruction.org/wp-content/uploads/2012/02/CCLI2012proceedings_Kvenild.pdf
 2. SHARMA, Pramod, Kamal KUMAR a Parveen BABBAR. Embedded Librarianship: Librarian Faculty Collaboration. DESIDOC: Journal of Library & Information Technology [online]. 2014, roč. 34, č. 6, s. 455-460 [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: Databáze Ebsco
 3. GANAIE, Shabir Ahmad. Specialisation in Library and Information Science Curriculum: Steps towards Embedded Librarianship. DESIDOC: Journal of Library & Information Technology [online]. 2014, roč. 34, č. 6, s. 449-454 [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: Databáze Ebsco

Doporučená literatura

 • SHUMAKER, David. The Embedded Librarian: innovative strategies for taking knowledge where it's needed. 1. printing. Medford, N.J: Information Today, 2012. ISBN 15-738-7452-3.
 • MCCAFFREY, Edited by Elizabeth Leonard and Erin. Virtually embedded: the librarian in an online environment. ACRL, 2014. ISBN 08-389-8684-6.
 • KVENILD, Edited by Kaijsa Calkins and Cassandra. The embedded librarian's cookbook. 2014. ISBN 08-389-8693-5.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

Embedded librarian, nasazený knihovník, embedding, LIS