Embedded librarian: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
'''Embedded librarian''' (česky ''nasazený knihovník'') je americký fenomén, který se pomalu šiří do celého světa a spočívá v tom, že je vyčleněn [[knihovník]] zacílený na potřeby jedné nebo více specifických skupin, s nimiž buduje pevné pracovní vztahy a odkrývá tak pro knihovnu každodenní [[Pojem informace jak jej chápe informační věda a související obory|informační]] potřeby skupiny.  
+
'''Embedded librarian''' (česky ''nasazený knihovník'') je americký fenomén, který se pomalu šiří do celého světa a spočívá v tom, že je vyčleněn [[knihovník]] zacílený na potřeby jedné nebo více specifických skupin, s nimiž buduje pevné pracovní vztahy a odkrývá tak pro knihovnu každodenní [[Pojem informace jak jej chápe informační věda a související obory|informační]] potřeby zvolené skupiny.  
  
 
Embedded librarian své cílové skupině nabízí informační služby, které jsou vysoce přizpůsobené přímo dané skupině. Jednoduše řečeno, funguje jako prostředník mezi [[Veřejné knihovny|knihovnou]] a prostředím do kterého byl nasazen.
 
Embedded librarian své cílové skupině nabízí informační služby, které jsou vysoce přizpůsobené přímo dané skupině. Jednoduše řečeno, funguje jako prostředník mezi [[Veřejné knihovny|knihovnou]] a prostředím do kterého byl nasazen.

Verze z 22. 1. 2015, 23:51

Embedded librarian (česky nasazený knihovník) je americký fenomén, který se pomalu šiří do celého světa a spočívá v tom, že je vyčleněn knihovník zacílený na potřeby jedné nebo více specifických skupin, s nimiž buduje pevné pracovní vztahy a odkrývá tak pro knihovnu každodenní informační potřeby zvolené skupiny.

Embedded librarian své cílové skupině nabízí informační služby, které jsou vysoce přizpůsobené přímo dané skupině. Jednoduše řečeno, funguje jako prostředník mezi knihovnou a prostředím do kterého byl nasazen.

Nasazení knihovníci se takto využívají například ve vyšším vzdělávání, kde jsou vysláni do tříd, seminárních aul a dokonce i jednotlivých fakultních kateder, kde se pak při správném embeddování de facto podobají víc členům fakulty než zaměstnancům knihovny.

Knihovny začínají embeddovat knihovníky i do nemocnic, právních firem a různých dalších korporací, kde pomáhají mimo jiné s rešerší a vzděláváním zaměstnanců. Embeddování se tak může v budoucnu stát významným zdrojem financí pro knihovny.

Termín ebedded librarian použila jako první Barbara Dewey roku 2004.[1]

Přínos embeddovaných knihovníků

 • Nasazování knihovníka „do terénu“ umožňuje knihovně překonávat fyzické hranice a vzít knihovnu za čtenářem.
 • Embeddování umožňuje knihovnám jako informačním institucím lépe identifikovat běžné každodenní potřeby svých čtenářů a tím pádem i lépe zacílit svůj výběr služeb.
 • Knihovník ve třídách znamená méně cest do knihovny pro studenty a jistotu pro vyučující, že studenti vezmou doporučenou literaturu do ruky.
 • Embeddovaný knihovník může v některých případech po domluvě s vyučujícím asistovat s reálnou výukou přípravou multimediálních materiálů jakými jsou například podcasty, prezentace, videa a pracovní listy.[2]
 • Kontakt s knihovníkem pomáhá zejména studentům prvních ročníků, kteří ještě nemusí vědět jak správně pracovat se zdroji a provádět akademickou rešerši.
 • Nasazený knihovník má jedinečnou možnost připravovat pro své klienty na míru ušité inovativní služby.

Nevýhody embeddovaných knihovníků

 • Embeddování je časově náročné jak časem stráveným mimo knihovnu ve školách a firmách, tak i přípravou na jednotlivá sezení.
 • Embeddování vyžaduje vyšší míru odbornosti než jakou jen pouhá práce s informacemi, což v praxi znamená titul z oblasti do které se chystá daný knihovník embeddovat.
 • Příliš dobře embeddovaný knihovník může časem začít ztrácet některé vazby se svou domovskou knihovnou.
 • Nasazený knihovník musí být ochoten opustit familiérní prostředí, což může být stresující.

Budoucnost embeddovaných knihovníků

Čím více se bude trend nasazených knihovníků rozšiřovat, tím více poroste i tlak na LIS školy (Library and Information Studies), aby připravovaly studenty na roli embeddovaného knihovníka, což povede ke vzniku nové subspecializace, nebo přinejmenším několika nových předmětů.[3]

S přívalem nových technologií mají knihovníci možnost embeddovat se nejen do sociálních sítí jakými jsou Facebook nebo Twitter, ale i zapojovat se do e-learningu prostřednictvím webinářů, webcastů apod.

Odkazy

Reference

 1. KVENILD, Cass. The Future of Embedded Librarianship: Best Practices and Opportunities. California Conference on Library Instruction [online]. 2012 [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.cclibinstruction.org/wp-content/uploads/2012/02/CCLI2012proceedings_Kvenild.pdf
 2. SHARMA, Pramod, Kamal KUMAR a Parveen BABBAR. Embedded Librarianship: Librarian Faculty Collaboration. DESIDOC: Journal of Library & Information Technology [online]. 2014, roč. 34, č. 6, s. 455-460 [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: Databáze Ebsco
 3. GANAIE, Shabir Ahmad. Specialisation in Library and Information Science Curriculum: Steps towards Embedded Librarianship. DESIDOC: Journal of Library & Information Technology [online]. 2014, roč. 34, č. 6, s. 449-454 [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: Databáze Ebsco

Doporučená literatura

 • SHUMAKER, David. The Embedded Librarian: innovative strategies for taking knowledge where it's needed. 1. printing. Medford, N.J: Information Today, 2012. ISBN 15-738-7452-3.
 • MCCAFFREY, Edited by Elizabeth Leonard and Erin. Virtually embedded: the librarian in an online environment. ACRL, 2014. ISBN 08-389-8684-6.
 • KVENILD, Edited by Kaijsa Calkins and Cassandra. The embedded librarian's cookbook. 2014. ISBN 08-389-8693-5.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

Embedded librarian, nasazený knihovník, embedding, LIS