Eugene Garfield (16. 9. 1925-) je zakladatelem a čestným ředitelem společnosti Institute of Scientific Information (tzv. ISI), iniciátorem vzniku citačních rejstříků, tvůrcem známého impakt faktoru a Garfieldova indexu (tvz. Immediacy index). Publikoval mnoho statí, které jsou dnes kompletně dostupné včetně jeho korespondence a dalších oficiálně nevydaných dokumentů na jeho webových stránkách.[1] Je považován za zakladatele bibliometrie a scientometrie. Získal také řadu ocenění.

Eugene Garfield (zdroj:Wikimedia )

Stručný životopis

Narodil se 16. 9. 1925 v New Yorku[2], vystudoval Columbia University a na University of Pennsylvania získal titul PhD v oblasti lingvistiky. Svou kariéru zahájil prací na projektu Welch Medical Indexing Project, jehož výsledkem byl prototyp pro slavný Index Medicus.V roce 1955 publikoval v prestižním časopisu Science první návrh na citační rejstřík, v roce 1964 začal pravidelně vydávat Science Citation Index (tzv. SCI). Vytvořil jedinečné informační nástroje, jako jsou Index Chemicus, Current Chemical Reactions , nový Current Contents, personalizovanou službu SDI Research Alert, rychlé dodávání dokumentů the Genuine Article , dále citační rejstříky Social Science Citation Index (SSCI) a Arts and Humanities Citation Index (AHCI) a mnoho dalších. Zlepšil a zkvalitnil také mnoho již existujících produktů, jako jsou abstrakta, klíčová slova, distribuce nových médií (magnetické pásky, CD ROM apod.).

Jeho práce měla zásadní vliv na rozvoj vědecké komunikace, pomohl snížit počet duplicitních výzkumů, odhalil nečekané souvislosti mezi články. CC (current contents)se staly nezbytnou součástí klinického a laboratorního výzkumu a po dlouhou dobu byly jediným zdrojem aktuálních vědeckých informací pro vědce v zemích třetího světa . V roce 1986 založil časopis The Scientist, platformu pro sdílení aktuálních vědeckých informací. Dr. Garfield navštěvuje konference, symposia, je častým řečníkem na téma informační vzdělávání, hodnocení výzkumu, budoucích trendů v oblasti medicíny, základního výzkumu, kreativity ve vědě a mnoha dalších. Vydal přes 1000 esejí. Vytvořil a patentoval software HistCite system, používaný v elektronických verzích SCI, SSCI a AHCI.[3]


  • Garfield, Eugene. Citation Indexing: its theory and application in science, technology and humanities. New York: J. Wiley, 1979. 21, 274 s. A Wiley Interscience Publication. Information Sciences Series.
  • Garfield, Eugene. The awards of science and other essyas. Philadelphia: ISI Press, 1985. xxi, 572 s. Essays of an information scientist; vol. 7. ISBN 0-89495-044-4.
  • Garfield, Eugene. Journalology, KeyWords plus, and other essays. Phíladelphia: ISI Press, 1991. 16, 497 s. Essays of an Information Scientist; Vol.13.1990.-. ISBN 0-89495-087-8.

Odkazy

Reference

  1. SKOLKOVÁ, Linda. Plné texty děl Eugena Garfielda online. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 6 [cit. 2015-09-08]. urn:nbn:cz:ik-11633. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11633
  2. Eugene Garfield. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2015-09-08]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Eugene_Garfield.
  3. Eugene Garfield [online]. last updated 2014 [cit. 2015-09-08]. Dostupné z: http://www.garfield.library.upenn.edu/

Externí odkazy

http://garfield.library.upenn.edu/

Související články