Facebook je nejpoužívanější a nejúspěšnejší sociální síť na světě. Počet uživatelů koncem roku 2014 přesáhl jednu miliardu.

Historie Facebooku

Zakladatelem Facebooku je Mark Zuckerberg student Harvardu začíná programovat. Jako student druhého ročníku Harwardu, vytvořil s pomocí ukradenách fotek stránku www.facemash.com. Za tento krok byl Zuckerberg potrestán půlročním podmínečním vyloučením. Stránka byla ze serverů univerzity stažena.

V lednu roku 2004 začíná Zuckerberg opět programovat a 4. února spouští stránky s názvem TheFacebook. Členství v síti bylo ze začátku omezeno pouze pro studenty Harvardu.

V roce 2005 se Facebook rozšířil do všech univerzit v USA a Kanadě.

Koncem září, přesně 26, září 2006 se Facebook zcela otevírá veřejnosti, podmínkou k registraci byla platná e - mailová adresa a věk nad 13 let.

24. října 2007 společnost Microsoft oznamuje , že koupila 1,6 % podíl Facebooku za 240 mil. dolarů.

V říjnu 2008 je zřízeno mezinárodní ústředí společnosti v irském Dublinu. V září 2009 měl Facebook poprvé kladný cash flow.

V květnu 2012 byly akcie společnosti uvedeny na burzu NASDAQ, emisní cena akcií 38 USD ocenila celou společnost na 104 miliard USD.

V roce 2014 Facebook kupuje komunikačního konkurenta WhatsApp

Popis systému

Po registraci v systému a odsouhlasení licence používání má uživatel možnost vyplnit svůj detailní profil a může se připojovat k různým skupinám uživatelů a získávat nové kontakty. Systém umožňuje komunikaci mezi uživateli pomocí zpráv, diskusních fór nebo diskusemi na uživatelských profilech (Zeď)

Přátelé

Základním "stavebním prvkem" Facebooku jsou přátelé. Pokud jiný uživatel souhlasí s tím, že je váš přítel, můžete vidět také jeho profil. Někteří uživatelé ovšem svoje profily pomocí nastavení práv uživatelů zveřejňují i lidem, kteří jsou zapsáni pod stejnou skupinou nebo i celému internetu.

Zeď

Jedná se o hlavní prvek v celé struktuře profilu. Slouží k tomu, aby uživatel mohl veřejně komunikovat s přáteli, sdílet nejrůznější stavy, fotky, videa a odkazy. Tento způsob komunikace platí i pro přátelé, kteří mohou tyto prvky zveřejňovat na jeho zdi.

Fotky

V profilu mohou být zvěřejňovány jednotlivé fotky nebo celá fotoalba. Upload fotografií je řešen přes javový applet, statickou stránku s formulářem nebo pomocí externích aplikací. Jedna galerie fotografií může mít prozatím maximálně 200 fotografií, ale počet galerií na jednoho uživatele k březnu 2010 není omezen. Na fotografiích můžete jednoduše označovat své přátele, kteří pak dostanou oznámení, že se na dané fotce nacházejí.

Videa

Nahrávání videí je podobné jako u fotek. Jedno video, může mít maximálně 1024 MB a nesmí svou délkou přesáhnout 20 minut. Videa se dají jednoduše prohlížet, pomocí technologie Flash a podobně jako u fotek v nich můžete označovat své přátelé.

Stránky

Stránka je "oficiálním" nebo "veřejným" komunikačním nástrojem Facebooku. Uživatelé mají možnost stát se fanoušky stránky, respektive označit, že se jim daná stránka líbí. Následně se jim zobrazují jednotlivé příspěvky stránky (text, fotka, video, odkaz) přímo na jejich zdi.

Skupiny

Skupina má podobné možnosti jako stránka, ale s jinou prioritou použitelnosti. Využívá se především pro velmi snadné zakládání diskuzí. Skupiny v sobě sdružují lidi se stejnými zájmy o danou věc či událost. Skupina může být otevřená, uzavřená (přístup na pozvání existujícího člena) či utajená (uzavřená a neveřejná).

Události

Vytváření událostí je efektivní možností jak informovat na nějakou konkrétní událost. Události umožňují nastavit mnoho informací o akci, zvát přátele na akce nebo akci zveřejnit. K akci lze přidávat další multimediální obsah.

Technické detaily

Jádro Facebooku je postaveno na softwarovém balíku LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Systém ale používá mnoho dalších technologií jako AJAX, Java nebo Flash. Pro tvorbu aplikací pro Facebook byl vytvořen jazyk FBML (Facebook Markup Language), který je rozšířením HTML a zajišťuje konzistenci aplikací a bezpečnost. Je také možné používat upravený JavaScript pod názvem FBJS (Facebook JavaScript). Pro dotazy k databázi se používá FQL (Facebook Query Language).

Reklama na Facebooku

Příjmy z reklam jsou hlavním finančním zdrojem Facebooku. Největší výhodou reklamy na Facebooku je velice přesná možnost jejího zacílení. Dá se cílit jak regionálně (s přesností na konkrétní město), tak demograficky, kde kromě standardních kritérií jako je věk a pohlaví, je možné cílit i dle vztahu (zadaný, nezadaný, zasnoubený, vdaný) nebo podle jazyka kterým uživatel mluví.

Reklama funguje na klasickém principu PPC. Facebook rovnou při zadávání reklamy doporučí optimální navrženou cenu (bid) za jedno kliknutí. Je také možné nastavit si cenu reklamy za cobrazení CPM, tj. cenu za tisíc zobrazení.

Zdroje

Použitá literatura

PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2010, 181 s. ISBN 978-802-4517-421.