Geografie, geologie, vědy o zemi

Academia

Anotace: Zaměřuje se na vydávání publikací ze všech vědních oborů a odborných činností. Zejména na původní vědecké monografie a práci českých vědců, dále také na překlady zahraničních autorů, jazykové a vysokoškolské učebnice apod.
Odkaz: http://www.academia.cz/

Akademie věd České republiky. Geologický ústav, v.v.j.

Anotace: Geologický ústav AV ČR, v.v.i. je mimo jiné také vydavatelem a spoluvydavatelem časopisů a publikací. Významné publikace jsou např. Geolines, mezinárodní časopis Geologica Carpathica a mezinárodní časopis Bulletin of Geosciences.
Odkaz: https://www.gli.cas.cz/cs/vydavane-casopisy-publikace

Česká geologická služba – vydavatelství

Anotace: ČGS je považována za největšího vydavatele geologické literatury v ČR v současnosti. V nabídce nalezneme poznatky geologů prací z nejrůznějších částí světa, věnují se jednotlivým oborům věd o Zemi, včetně populárně naučným titulům.
Odkaz: http://www.geology.cz/extranet/publikace/vydavame

Česká geologická společnost

Anotace: Česká geologická společnost (ČGS) je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků geologických věd a zájemců o geologické vědy. Podílí se na publikační činnosti a na provádění ediční politiky v oboru geologie. Sama vydává publikace mající vztah k činnosti ČGS (Journal of Geosciences, exkurzní průvodci, konferenční sborníky aj.).
Odkaz: http://www.geologickaspolecnost.cz/

GeoBohemia, spol. s r.o.

Anotace: Menší vydavatelství zaměřující se na běžné noviny a časopisy, ale mimo jiné vydávající časopis Země světa.
Odkaz: http://www.zemesveta.cz/

Nakladatelství České geografické společnosti, spol. s r.o.

Anotace: Nakladatelstvví vydávající učebnice a pracovní sešity zahrnující veškeré učivo zeměpisu předepsané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP).
Odkaz: http://www.ncgs.cz/

Nakladatelství P3K, spol. s r.o.

Anotace: Nakladatelství, jehož edice se tematicky zaměřuje na judaika, knihy o historii 20. století a knihy s geografickou tematikou, odborné a populárně naučné publikace. Poskytuje též vydavatelský servis.
Odkaz: http://p3k.cz/index.html

Springwinter, spol. s r.o.

Anotace: Společnost zaměřující se na vydavatelskou činnost. Kromě časopisu FOTO publikuje dále časopis GEOBUSINESS - odborný populárně-naučný časopis a web věnovaný geoinformačním technologiím a jejich využívání v praxi v řadě oborů.
Odkaz: http://www.springwinter.cz/

Těžební unie

Anotace: Od roku 1994 vydává oficiálně Těžební unie odborný časopis, v současné době pod názvem Minerální suroviny. Zabývá se problematikou těžby, zpracováním a zušlechtěním stavebních materiálů v České republice, Slovenské republice a Polsku.
Odkaz: http://www.tezebni-unie.cz/index.php/tezebni-unie/o-unii

Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o.

Anotace: Firma Vodní zdroje Chrudim navazuje na působení hydrogeologického oddělení podniku Vodní zdroje Praha – závodu Bylany. Podnikají ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí. Firma Vodní zdroje Chrudim vydává každý rok jako novoročenku grafický list Ludmily Jandové. Na listu je vždy vyobrazen světec, který má nějakou spojitost s vodou.
Odkaz: http://www.vz.cz/index.htm