Google generace

Google generací se myslí generace dnešních dětí a adolescentů. Oproti předchozím generacím se liší tím, že odmala vyrůstá v prostředí informačních technologií (internet, mobilní telefon) a je s ním úzce svázaná. Jejich lidské vlastnosti sice nejsou rozdílné od jiných generací, ale moderní technologie na ně mají obrovský vliv. [1]

Google jako symbol generace

Definice

Lidé z této generace se narodili přibližně mezi lety 1995 – 2010. Odmalička je obklopuje internet, mobilní telefony a veliké množství informací. Internet pro ně není pouze zdroj informací, ale prostředek ke komunikaci, sociální existenci a zábavě. Google je pro ně nejčastějším vyhledávačem informací, odtud souhrnný název pro celou generaci. Jsou aktivními uživateli sociálních sítí (Facebook, Twitter…) a méně využívají např. e-mail. V tom se liší od předešlé generace Y (přibližně 1980 – 1995). Ovšem hrozí, že generace Z bude mít nižší sociální dovednosti, protože se omezuje přímý kontakt, kde je třeba bezprostředně reagovat na danou situaci. Přes internet je snazší rozhovor ukončit, stačí vypnout počítač. Přímou konfrontací se ale rozvíjí sociální dovednosti, které jsou nutné pro lidskou existenci. [2]

Google generace a informace

Primárním zdrojem informací pro tuto generaci je internet. Ovšem tito mladí lidé si často informace neověřují, nedokážou vyhodnotit jejich pravdivost. Mívají problém s využitím jiných odborných zdrojů informací (knihy). Je proto nutné tuto generaci vzdělávat, aby byla informačně gramotná. Tomu se musí přizpůsobit i školství, neboť Google generace potřebuje jiný přístup. Vzhledem k tomu, že svět kolem nich je "online", oni také chtějí být "online" a mít vzdálený přístup k materiálům, např. z knihovny. [3]

Multitasking

Dalším typickým znakem pro google generaci je právě multitasking, tedy dělání více věcí najednou. Sice to šetří čas, ale výkon není vyšší, neboť je třeba rozdělit pozornost mezi několik úkonů. Podle studie v USA pouze 2,5% obyvatel různých věkových skupin mají stejný výsledek výkonu při dělání jedné věci i při dělání více věcí najednou. U ostatních je tedy výkon nižší při multitaskingu. [4]

Školství 21. Století

Aby škola dokázala vyhovět požadavkům Google generace, neměla by zaostávat za technickým vývojem. Tím se myslí jak materiální vybavení (počítače, internet), tak zapojení ICT do výuky i vyšší kvalifikace pedagogů v ICT. S tím se objevují některé problémy (individualizace výuky a uspokojování specifických potřeb žáků, zavádění on-line aktivit atp.) [5]

Zdroj

  • Špačková Adéla (2013) Google generace a její vztah k informacím (bakalářská práce, Praha)

Odkazy

Reference

  1. PRENSKY, Mark. Digital Natives, Digital Immigrants. On the horizont [online]. 2001, s. 6 [cit. 2012-05-19].
  2. DUNBAR, Robin. Social networks. New Scientist. 2012, roč. 214, č. 2859, s. 8. ISSN 02624079
  3. GECK, Caroline. The generation Z connection: teaching information literacy to the newest net generation. Teacher Librarian. Feb 2006. vol. 33, no. 3, s. 19-23. ISSN: 1481-1782. Fulltext dostupný komerčně z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lih&AN =19832337&lang=cs&site=ehost-live.
  4. WATSON, Jason M. a David L. STRAYER. Supertaskers: Profiles in extraordinary multitasking ability. Psychonomic Bulletin & Review [online]. 2010, roč. 17, č. 4 [cit. 2012-05-20]. ISSN 1531-5320. Dostupné z: http://www.psych.utah.edu/lab/appliedcognition/publications/supertaskers.pdf
  5. NEUMAJER, Ondřej.Profil Škola21: ICT ve školách očima učitelů. [online]. 2012 [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/15717/PROFIL -SKOLA21---ICT-VE-SKOLACH-OCIMA-UCITELU.html

Použitá literatura

Související články

Klíčová slova

generace, informace, internet