Grooming: Porovnání verzí

m (kategorizace)
Řádek 51: Řádek 51:
 
Kyberšikana, sociální sítě, pychická manipulace, zneužití
 
Kyberšikana, sociální sítě, pychická manipulace, zneužití
  
[[Kategorie: Informační studia a knihovnictví]]
+
[[Kategorie: Informační studia a knihovnictví]][[Kategorie:Informační společnost a využívání informací]]

Verze z 13. 3. 2015, 12:08

Grooming je kriminální aktivita, jejímž cílem je pomocí psychické manipulace vylákat z oběti osobní údaje, vyvolat falešnou důvěru a vylákat ji na osobní schůzku, kde většinou dochází k fyzickému násilí, sexuálnímu zneužití, zneužití oběti pro dětskou prostituci, k výrobě dětské pornografie apod.[1] Protože navazování kontaktů probíhá nejčastěji v prostředí internetu, mobilních telefonů a dalších souvisejících technologií, jde o druh kyberšikany. Objevuje se tak velmi často též termín kybergrooming (někdy také jako cyber grooming, child grooming).

Nejčastěji je kybergrooming využíván v prostředí chatů, internetových seznamek, instant messengerů (například ICQ, Skype) nebo na sociálních sítích. Nejčastější je právě v oblasti instatnt messengerů (56%) a sociálních sítí (11,6%). [2] Setkat se s ním můžeme ale i na mnoha jiných stránkách, zejména těch zaměřených na nezletilé uživatele.

Psychická manipulace probíhá většinou delší dobu, od několika měsíců až po několik let. Obětí jsou nejčastěji uživatelé ve věku 11-17 let, kteří na internetu tráví více času než jiní, s nízkým sebevědomím apod. Útočníkem pak může být víceméně kdokoliv.

Jednotlivé etapy útoku

Vytvoření falešné identity

Útočník vytváří zcela novou identitu včetně informací a fotografií. Většinou bývá mnohem starší, než za koho se vydává. Tuto identitu buď používá jednu, nebo ji upravuje s ohledem na vybranou oběť. Někdy vystupuje i jménem firmy, která může dětem nabídnout nějaký zážitek (soutěž, kurzy, zážitkové akce atd.)

Navázání kontaktu s obětí

Častým způsobem, jak získat důvěru, je zrcadlení (útočník se snaží vzbudit dojem, že má stejné problémy jako oběť, má stejné koníčky atd.). Zároveň se pokouší zjistit o oběti citlivé údaje. Zároveň se pokouší oběť uplatit, aby zvýšil svou důvěryhodnost, nebo ji emočně izolovat. Jeho snahou je znát nějaké tajemství, díky němuž může oběť snáz ovládat. Ve finální fázi se snaží do hovoru zavést dialog se sexuálním obsahem, případně získat od oběti intimní fotografie, díky nimž ji pak může nadále vydírat. Vydírání pak vede k osobní schůzce, pokud oběť nesouhlasí dobrovolně.

Osobní schůzka

Schůzka je hlavním cílem kybergroomera. Během ní nemusí dojít přímo k útoku, ale může pokračovat manipulace, která vede k dalším schůzkám. Na konec dochází k útoku – fyzickému, sexuálnímu. Díky vydírání pak schůzky mohou pokračovat i nadále.

Známé případy

Mediálně nejznámějším případem v České republice je kauza Pavla Hovorky[3]. Pomocí kybergroomingu zneužil 20 nezletilých chlapců. Ty zneužíval, fotografoval a na základě těchto materiálů je vydíral i nadále. V roce 2008 byl odsouzen na 6,5 roku odnětí svobody.

Základní pravidla, jak se kybergroomingu bránit

V první řadě je v kontaktu s novými lidmi je potřeba nutná dávka zdravé nedůvěry. V případě nesrovnalostí (uvádění různého věku nebo zájmů) je potřeba zvýšená ostražitost. Děti by neměly zasílat intimní fotografie, nechodit na osobní schůzky, aniž by někoho informovaly, nebo sdílet důležité informace, které by mohly vést k jeho odhalení v reálném světě. Rodiče by měli mít šanci alespoň částečně kontrolovat počítač dětí, otevřeně se o této problematice bavit, v případě problémů nezakazovat internet, ale společně problém řešit, případně ve spolupráci i s Policí ČR.

Odkazy

Reference

  1. Grooming. In: Cambridge Dictionary online [online]. 2015 [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/grooming
  2. Kybergrooming. In: Metodický portál RVP [online]. 2011 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/K/Kybergrooming
  3. Deviant Hovorka se dočkal za zneužití dvaceti chlapců mírnějšího trestu. Idnes.cz [online]. [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/deviant-hovorka-se-dockal-za-zneuziti-dvaceti-chlapcu-mirnejsiho-trestu-14o-/krimi.aspx?c=A090526_073207_krimi_cen

Použitá literatura

Externí odkazy

Související články


Klíčová slova

Kyberšikana, sociální sítě, pychická manipulace, zneužití