Házená (Kalandra): Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „verze pro tisk Íránský jaderný problém (pro tisk) {| class="wikitable sortable" ! Angličtina || Čeština |- |'''act of defense''' || obranný z…“)
 
 
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
verze pro tisk [[Íránský jaderný problém (pro tisk)]]
+
{{Glosář}}
 +
 
 +
Verze pro tisk: [[Házená (pro tisk)]]
 
{| class="wikitable sortable"
 
{| class="wikitable sortable"
 
! Angličtina || Čeština
 
! Angličtina || Čeština
Řádek 27: Řádek 29:
 
|-  
 
|-  
 
|'''the referee shall indicate the disqualification to the gui/ty player or offzcial and to the
 
|'''the referee shall indicate the disqualification to the gui/ty player or offzcial and to the
timekeeper/scorekeeper by holding up a red card''' ||po uplynutí dvouminutového trestu
+
timekeeper/scorekeeper by holding up a red card''' || po uplynutí dvouminutového trestu
může být diskvalifikovaný hráč ve hře nahrazen jiným hráčem  
+
může být diskvalifikovaný hráč ve hře nahrazen jiným hráčem
dribble driblovat
+
|-
exclusion - vyloučení do konce utkání (bez možnosti náhrady jiným hráčem – the exc/uded player must not be replaced)
+
|'''dribble''' || driblovat
free-throw - volný hod
+
|-
fumbling the ball- chyba při chytání míče
+
|'''exclusion''' || vyloučení do konce utkání (bez možnosti náhrady jiným hráčem – the exc/uded player must not be replaced)
give medical care - poskytovat lékařskou pomoc
+
|-
goal - branka
+
|'''free-throw''' || volný hod
goal area - brankoviště
+
|-
goalkeeper - brankář
+
|'''fumbling the ball''' || chyba při chytání míče
goalkeeper-throw - hod brankáře
+
|-
goal line - branková čára
+
|'''give medical care''' || poskytovat lékařskou pomoc
goal post - branková tyč
+
|-
half - poločas
+
|'''goal''' || branka
halfback (left, right) - spojka (levá, pravá)
+
|-
half-time break - poločasová přestávka
+
|'''goal area''' || brankoviště
hand signal - signál rukou
+
|-
handball - házená; POZOR - v americkém kontextu handball = a game similar to
+
|'''goalkeeper''' || brankář
squash played in a walled court or against a single wall or board by two or four
+
|-
players who use thier hands to strike the ball- možno přeložit jako handbal, ale tak
+
|'''goalkeeper-throw''' || hod brankáře
bývá u nás někdy (zvláště staršími mluvčími) označována mezinárodní házená v kontrastu k české/národní házené; mezinárodní házená se v americkém (a částečně i australském) kontextu označuje jako team handball, například v Irsku pak jako Olympic handball
+
|-
handball court - házenkářské hřiště
+
|'''goal line''' || branková čára
IHF (Intemational Handball Federation) - IHF (Mezinárodní házenkářská federace);
+
|-
pro Evropu European Handball Federation (EHF) - Evropská házenkářská federace,
+
|'''goal post''' || branková tyč
v USA hlavním orgánem USA Team Handball; v České republice Český svaz házené
+
|-
(ČSHJ)
+
|'''half''' || poločas
incorrect execution of a formal throw - nesprávné provedení standardní situace
+
|-
(vhazování, volný hod apod.)
+
|'''halfback''' (left, right) || spojka (levá, pravá)
infraction - porušení pravidel
+
|-
lose possession of the ball - ztratit míč
+
|'''half-time break''' || poločasová přestávka
make a recognizable attempt to shoot on goal - vyvinout zřetelnou snahu o ohrožení
+
|-
soupeřovy branky
+
|'''hand signal''' || signál rukou
nine-meter throw - devítimetrový hod, devítka (slang.) = druh volného hodu
+
|-
numerical superiority - početní převaha, přečíslení
+
|'''handball''' || házená; POZOR - v americkém kontextu handball = a game similar to
outer goalline - branková autová čára
+
|-
overtime - prodloužení
+
|'''handball court''' || házenkářské hřiště
passive play - pasivní hra, zdržování hry
+
|-
pivot - pivot
+
|'''IHF (Intemational Handball Federation)''' || IHF (Mezinárodní házenkářská federace),pro Evropu European Handball Federation (EHF) - Evropská házenkářská federace, v USA hlavním orgánem USA Team Handball; v České republice Český svaz házené (ČSHJ)
playing court - hrací plocha, hřiště
+
|-
playing time - hrací doba
+
|'''incorrect execution of a formal throw''' || nesprávné provedení standardní situace(vhazování, volný hod apod.)
referee - rozhodčí
+
|-
referee-throw - hod rozhodčího, rozskok
+
|'''infraction''' || porušení pravidel
call a referee-throw - odpískat rozskok
+
|-
safety zone - ochranná zóna (kolem hrací plochy)
+
|'''lose possession of the ball''' || ztratit míč
scorekeeper - zapisovatel
+
|-
scoresheet - zápis o utkání
+
|'''make a recognizable attempt to shoot on goal''' || vyvinout zřetelnou snahu o ohrožení soupeřovy branky
seven-meter throw - sedmimetrový hod, sedmička (slang.)
+
|-
shot on goal - střela na branku
+
|'''nine-meter throw''' || devítimetrový hod, devítka (slang.), druh volného hodu
substitution - střídání
+
|-
faulty substitution - chybné střídání
+
|'''numerical superiority''' || početní převaha, přečíslení
substitute - střídající hráč
+
|-
substitution area - prostor pro střídání
+
|'''outer goalline''' || branková autová čára
substitution bench (syn. team bench) -lavička, střídačka
+
|-
suspension - vyloučení (na 2 minuty - the suspension is always for a playing time of 2 minutes)
+
|'''overtime''' || prodloužení
give a player a (2-minute) suspension - vyloučit hráče (na 2 minuty)
+
|-
take a free-throw (seven-meter throw, throw-in, throw oft) - provést volný hod
+
|'''passive play''' || pasivní hra, zdržování hry
(sedmimetrový hod, vhazování, výhoz)
+
|-
take a maximum of 3 steps with the ball - udělat s míčem maximálně 3 kroky
+
|'''pivot''' || pivot
team bench viz substitution bench
+
|-
team official - funkcionář družstva (trenér, lékař, masér apod.)
+
|'''playing court''' || hrací plocha, hřiště
team time-out - oddechový čas, time-out (trvá i minutu, k dispozici pro každé
+
|-
družstvo i v každém poločase řádné hrací doby - each team has the right to receive
+
|'''playing time''' || hrací doba
one i-minute team fime-out in each halfofthe regular playing time)
+
|-
Technical Delegate ofthe IHF - technický delegát IHF
+
|'''referee''' || rozhodčí
throw-in - vhazování (včetně rohového hodu)
+
|-
throw-off - výhoz
+
|'''referee-throw''' || hod rozhodčího, rozskok
tie - remizovat
+
|-
be tied at the end ofthe normal playing time (about a game) být nerozhodný/skončit nerozhodným výsledkem po skončení/uplynutí normální/řádnéhrací doby (o zápase)
+
|'''call a referee-throw''' || odpískat rozskok
timekeeper - časoměřič
+
|-
time-out - zastavení časomíry (Poznámka: v oficiálních pravidlech CSH se team timeout
+
|'''safety zone''' || ochranná zóna (kolem hrací plochy)
překládá jako time-out družstva a time-outjako fime-out - to považuji za dosti
+
|-
nešťastné, proto zde uvádím svůj překlad)
+
|'''scorekeeper''' || zapisovatel
give a time-out - dát pokyn k zastavení časomíry
+
|-
unsportsmanlike conduct - nesportovní chování
+
|'''scoresheet''' || zápis o utkání
warning - napomenutí (vyjádřeno žlutou kartou)
+
|-
whistle signal - pokyn píšťalkou
+
|'''seven-meter throw''' || sedmimetrový hod, sedmička (slang.)
winger (left, right) - křídlo (levé, pravé)
+
|-
 +
|'''shot on goal''' || střela na branku
 +
|-
 +
|'''substitution''' || střídání
 +
|-
 +
|'''faulty substitution''' || chybné střídání
 +
|-
 +
|'''substitute''' || střídající hráč
 +
|-
 +
|'''substitution area''' || prostor pro střídání
 +
|-
 +
|'''substitution bench (syn. team bench)''' || lavička, střídačka
 +
|-
 +
|'''suspension''' || vyloučení (na 2 minuty - the suspension is always for a playing time of 2 minutes)
 +
|-
 +
|'''give a player a (2-minute) suspension''' || vyloučit hráče (na 2 minuty)
 +
|-
 +
|'''take a free-throw (seven-meter throw, throw-in, throw oft)''' || provést volný hod (sedmimetrový hod, vhazování, výhoz)
 +
|-
 +
|'''take a maximum of 3 steps with the ball''' || udělat s míčem maximálně 3 kroky
 +
|-
 +
|'''team official''' || funkcionář družstva (trenér, lékař, masér apod.)
 +
|-
 +
|'''team time-out''' || oddechový čas, time-out (trvá i minutu, k dispozici pro každé družstvo i v každém poločase řádné hrací doby  
 +
|-  
 +
|'''Technical Delegate ofthe IHF''' || technický delegát IHF
 +
|-
 +
|'''throw-in''' || vhazování (včetně rohového hodu)
 +
|-
 +
|'''throw-off''' || výhoz
 +
|-
 +
|'''tie''' || remizovat
 +
|-
 +
|'''be tied at the end ofthe normal playing time (about a game)''' || být nerozhodný/skončit nerozhodným výsledkem po skončení/uplynutí normální/řádnéhrací doby (o zápase)
 +
|-
 +
|'''timekeeper''' || časoměřič
 +
|-
 +
|'''time-out''' || zastavení časomíry (Poznámka: v oficiálních pravidlech CSH se team timeout překládá jako time-out družstva
 +
|-  
 +
|'''give a time-out''' || dát pokyn k zastavení časomíry
 +
|-
 +
|'''unsportsmanlike conduct''' || nesportovní chování
 +
|-
 +
|'''warning''' || napomenutí (vyjádřeno žlutou kartou)
 +
|-
 +
|'''whistle signal''' || pokyn píšťalkou
 +
|-
 +
|'''winger (left, right)''' || křídlo (levé, pravé)
 +
|-
 +
|}
 +
[[Kategorie: Překladatelství a tlumočnictví|*]]
 +
[[Kategorie: Glosáře Aj|*]]

Aktuální verze z 11. 5. 2016, 23:00

Glosáře jsou krátké tematické slovníky s výkladem nejasných slov či jejich překlady. Používají je nejčastěji tlumočníci nebo překladatelé.


Verze pro tisk: Házená (pro tisk)

Angličtina Čeština
act of defense obranný zákrok
assault násilnost
captain kapitán
the captain of each team mu st wear an armlet kapitáni obou týmu musejí být označeni kapitánskou páskou
centre back střední spojka
change ends vyměnit si strany
coin toss úvodní losování (vítěz volí míč, nebo stranu)
crossbar (příčné) břevno
counter attack (rychlý) protiútok
destroy a clear chance of scoring zmařit vyloženou brankovou příležitost
disqualification diskvalifikace (pro hráče, rozhodčí informuje potrestaného hráče či

člena realizačního týmu a časoměřiče/zapisovatele o diskvalifikaci červenou kartou

the referee shall indicate the disqualification to the gui/ty player or offzcial and to the

timekeeper/scorekeeper by holding up a red card || po uplynutí dvouminutového trestu může být diskvalifikovaný hráč ve hře nahrazen jiným hráčem

dribble driblovat
exclusion vyloučení do konce utkání (bez možnosti náhrady jiným hráčem – the exc/uded player must not be replaced)
free-throw volný hod
fumbling the ball chyba při chytání míče
give medical care poskytovat lékařskou pomoc
goal branka
goal area brankoviště
goalkeeper brankář
goalkeeper-throw hod brankáře
goal line branková čára
goal post branková tyč
half poločas
halfback (left, right) spojka (levá, pravá)
half-time break poločasová přestávka
hand signal signál rukou
handball házená; POZOR - v americkém kontextu handball = a game similar to
handball court házenkářské hřiště
IHF (Intemational Handball Federation) IHF (Mezinárodní házenkářská federace),pro Evropu European Handball Federation (EHF) - Evropská házenkářská federace, v USA hlavním orgánem USA Team Handball; v České republice Český svaz házené (ČSHJ)
incorrect execution of a formal throw nesprávné provedení standardní situace(vhazování, volný hod apod.)
infraction porušení pravidel
lose possession of the ball ztratit míč
make a recognizable attempt to shoot on goal vyvinout zřetelnou snahu o ohrožení soupeřovy branky
nine-meter throw devítimetrový hod, devítka (slang.), druh volného hodu
numerical superiority početní převaha, přečíslení
outer goalline branková autová čára
overtime prodloužení
passive play pasivní hra, zdržování hry
pivot pivot
playing court hrací plocha, hřiště
playing time hrací doba
referee rozhodčí
referee-throw hod rozhodčího, rozskok
call a referee-throw odpískat rozskok
safety zone ochranná zóna (kolem hrací plochy)
scorekeeper zapisovatel
scoresheet zápis o utkání
seven-meter throw sedmimetrový hod, sedmička (slang.)
shot on goal střela na branku
substitution střídání
faulty substitution chybné střídání
substitute střídající hráč
substitution area prostor pro střídání
substitution bench (syn. team bench) lavička, střídačka
suspension vyloučení (na 2 minuty - the suspension is always for a playing time of 2 minutes)
give a player a (2-minute) suspension vyloučit hráče (na 2 minuty)
take a free-throw (seven-meter throw, throw-in, throw oft) provést volný hod (sedmimetrový hod, vhazování, výhoz)
take a maximum of 3 steps with the ball udělat s míčem maximálně 3 kroky
team official funkcionář družstva (trenér, lékař, masér apod.)
team time-out oddechový čas, time-out (trvá i minutu, k dispozici pro každé družstvo i v každém poločase řádné hrací doby
Technical Delegate ofthe IHF technický delegát IHF
throw-in vhazování (včetně rohového hodu)
throw-off výhoz
tie remizovat
be tied at the end ofthe normal playing time (about a game) být nerozhodný/skončit nerozhodným výsledkem po skončení/uplynutí normální/řádnéhrací doby (o zápase)
timekeeper časoměřič
time-out zastavení časomíry (Poznámka: v oficiálních pravidlech CSH se team timeout překládá jako time-out družstva
give a time-out dát pokyn k zastavení časomíry
unsportsmanlike conduct nesportovní chování
warning napomenutí (vyjádřeno žlutou kartou)
whistle signal pokyn píšťalkou
winger (left, right) křídlo (levé, pravé)