Házená (Kalandra)

Verze z 18. 12. 2014, 14:17, kterou vytvořil Kristina.Sarisova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „verze pro tisk Íránský jaderný problém (pro tisk) {| class="wikitable sortable" ! Angličtina || Čeština |- |'''act of defense''' || obranný z…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

verze pro tisk Íránský jaderný problém (pro tisk)

Angličtina Čeština
act of defense obranný zákrok
assault násilnost
captain kapitán
the captain of each team mu st wear an armlet kapitáni obou týmu musejí být označeni kapitánskou páskou
centre back střední spojka
change ends vyměnit si strany
coin toss úvodní losování (vítěz volí míč, nebo stranu)
crossbar (příčné) břevno
counter attack (rychlý) protiútok
destroy a clear chance of scoring zmařit vyloženou brankovou příležitost
disqualification diskvalifikace (pro hráče, rozhodčí informuje potrestaného hráče či

člena realizačního týmu a časoměřiče/zapisovatele o diskvalifikaci červenou kartou

the referee shall indicate the disqualification to the gui/ty player or offzcial and to the

timekeeper/scorekeeper by holding up a red card ||po uplynutí dvouminutového trestu může být diskvalifikovaný hráč ve hře nahrazen jiným hráčem dribble – driblovat exclusion - vyloučení do konce utkání (bez možnosti náhrady jiným hráčem – the exc/uded player must not be replaced) free-throw - volný hod fumbling the ball- chyba při chytání míče give medical care - poskytovat lékařskou pomoc goal - branka goal area - brankoviště goalkeeper - brankář goalkeeper-throw - hod brankáře goal line - branková čára goal post - branková tyč half - poločas halfback (left, right) - spojka (levá, pravá) half-time break - poločasová přestávka hand signal - signál rukou handball - házená; POZOR - v americkém kontextu handball = a game similar to squash played in a walled court or against a single wall or board by two or four players who use thier hands to strike the ball- možno přeložit jako handbal, ale tak bývá u nás někdy (zvláště staršími mluvčími) označována mezinárodní házená v kontrastu k české/národní házené; mezinárodní házená se v americkém (a částečně i australském) kontextu označuje jako team handball, například v Irsku pak jako Olympic handball handball court - házenkářské hřiště IHF (Intemational Handball Federation) - IHF (Mezinárodní házenkářská federace); pro Evropu European Handball Federation (EHF) - Evropská házenkářská federace, v USA hlavním orgánem USA Team Handball; v České republice Český svaz házené (ČSHJ) incorrect execution of a formal throw - nesprávné provedení standardní situace (vhazování, volný hod apod.) infraction - porušení pravidel lose possession of the ball - ztratit míč make a recognizable attempt to shoot on goal - vyvinout zřetelnou snahu o ohrožení soupeřovy branky nine-meter throw - devítimetrový hod, devítka (slang.) = druh volného hodu numerical superiority - početní převaha, přečíslení outer goalline - branková autová čára overtime - prodloužení passive play - pasivní hra, zdržování hry pivot - pivot playing court - hrací plocha, hřiště playing time - hrací doba referee - rozhodčí referee-throw - hod rozhodčího, rozskok call a referee-throw - odpískat rozskok safety zone - ochranná zóna (kolem hrací plochy) scorekeeper - zapisovatel scoresheet - zápis o utkání seven-meter throw - sedmimetrový hod, sedmička (slang.) shot on goal - střela na branku substitution - střídání faulty substitution - chybné střídání substitute - střídající hráč substitution area - prostor pro střídání substitution bench (syn. team bench) -lavička, střídačka suspension - vyloučení (na 2 minuty - the suspension is always for a playing time of 2 minutes) give a player a (2-minute) suspension - vyloučit hráče (na 2 minuty) take a free-throw (seven-meter throw, throw-in, throw oft) - provést volný hod (sedmimetrový hod, vhazování, výhoz) take a maximum of 3 steps with the ball - udělat s míčem maximálně 3 kroky team bench viz substitution bench team official - funkcionář družstva (trenér, lékař, masér apod.) team time-out - oddechový čas, time-out (trvá i minutu, k dispozici pro každé družstvo i v každém poločase řádné hrací doby - each team has the right to receive one i-minute team fime-out in each halfofthe regular playing time) Technical Delegate ofthe IHF - technický delegát IHF throw-in - vhazování (včetně rohového hodu) throw-off - výhoz tie - remizovat be tied at the end ofthe normal playing time (about a game) – být nerozhodný/skončit nerozhodným výsledkem po skončení/uplynutí normální/řádnéhrací doby (o zápase) timekeeper - časoměřič time-out - zastavení časomíry (Poznámka: v oficiálních pravidlech CSH se team timeout překládá jako time-out družstva a time-outjako fime-out - to považuji za dosti nešťastné, proto zde uvádím svůj překlad) give a time-out - dát pokyn k zastavení časomíry unsportsmanlike conduct - nesportovní chování warning - napomenutí (vyjádřeno žlutou kartou) whistle signal - pokyn píšťalkou winger (left, right) - křídlo (levé, pravé)