Hans Peter Luhn: Porovnání verzí

(kategorizace)
Řádek 2: Řádek 2:
 
'''Hans Peter Luhn''' (1.8.1890 - 1.8.1964) Američan původem, z Německa. Jako první se zabýval využitím stojů k získávání či šíření informací a jejich použití coby zařízeni na tvorbu indexů i abstraktů.Je spojen s termíny KWIC( Key Words In Context- Klíčová slova v kontextu ) a SDI( Selecive Dissemination of information - selektivní distribuce informace)
 
'''Hans Peter Luhn''' (1.8.1890 - 1.8.1964) Američan původem, z Německa. Jako první se zabýval využitím stojů k získávání či šíření informací a jejich použití coby zařízeni na tvorbu indexů i abstraktů.Je spojen s termíny KWIC( Key Words In Context- Klíčová slova v kontextu ) a SDI( Selecive Dissemination of information - selektivní distribuce informace)
  
Zde se pracuje, nebo se o to alespoň snažím.
+
== Život ==
 +
 
 +
Hans Peter Luhn se narodil 1. července 1896 v Německu ve městě Barnem. Narodil se jako syn tiskaře a proto šel po gymnáziu, které vystudoval v Německu, studovat do Švýcarska. A to právě obor tiskařství, aby mohl po otci převzít povolání.
 +
Na škole získal vědomosti i v oborech fyziky technologie a statistiky. Jeho studia přerušila 1. světová válka, ve které působil jako sdělovací důstojník. Po válce se vrátil do Švýcarska. Už na škole se ukázal být velmi vynalézavým člověkem.
 +
Ve dvacátých letech se zabýval textilním průmyslem, což ho poté zavedlo i do Ameriky (1924). Kvůli finančním problémům na chvíli změnil zaměstnání a pracoval jako bankovní úředník. Byl povýšen na tajemníka, ale stejně se už v roce 1927 vrátil do textilního průmyslu. Stal se asistentem prezidenta v textilní společnosti v Pensylvánii. V té době si už začal připisovat první různé talenty. V roce 1933 si otevřel vlastní poradenskou firmu H.P. Luhn & Associates. I nadále získával další patenty.
 +
Roku 1941 se dostává do společnosti IBM jako vývojář. Má vlastní laboratoř, tým a volnou ruku ve vývoji. Po druhé světové válce se zabývá zvýšením informací na děrném štítku. Poté je v roce 1948 požádán o spolupráci v projektu, na kterém pracovali. M. Dyson s W. Perry. Jednalo se o lepší práci s chemickými informacemi. Po tomto projektu se téměř výhradně věnoval projektům o získávání informací, nebo s M. Dysonem a W. Perrym dále pracoval v oblasti kódování chemických informací.
 +
Ve společnisti IBM pracuje až do roku 1961 a nakonec 19. srpna 1964 v New Yorku umírá.
 +
Na konté má celkem přes 80 patentů, z nichž většina patří IBM.
 +
 
 +
== Práce ==
 +
Nejznámější Luhnuv počin je takzvaný „Luhn-10 Algoritmus – An error detection metod. Systém se používá ke kontrole při vytváření účtů, kreditních a členských čísel. Záleží na posledním čísle, díky kterému lze zkontrolovat, jestli nedošlo při vytváření tohoto čísla chybě. Je používán v Aplikacích kde se předpokládá pochybení při vytváření těchto čísel. Byť je to systém přes 50 let starý, stále se využívá a je určen normou ISO – 7812 – 1.
 +
Další významný objev je v systému KWIC, kdy se vyhledává podle klíčových slov, která se abecedně seřadí pod sebe do sloupce. Vyloučí se ale takzvaná nevýznamová slova, jako jsou například spojky, zájmena a předložky. Nevyužijí se ani slovesa s malým významem (být, mít) nebo například neurčité a určité členy v jiných jazycích. Všechna Tato nevýznamová slova se souborně nazývají Stopslova. Vynálezcem tohoto pojmu je také považován H. P. Luhn. Zároveň se zobrazí i pár slov před nebo za klíčovým slovem, tedy kontext, ve kterém je slovo napsáno.  Tento systém se používal od padesátých let, až po nedávnou dobu kdy přišly lepší systémy. KWIC byl využíván hlavně k indexování vědeckých prací.
 +
 
 +
== Publikační činnost ==
 +
 
 +
=== Monografie ===
 +
H. P. Luhn: pioneer of information science; selected works autoři: H. P. Luhn a C. K. Schultz, publikováno 1968
 +
 
 +
=== Články ===
 +
 
 +
1952 - The IBM electronic information searching system
 +
1953 - A new method of recording and searching information
 +
1957 - A Statistical Approach to Mechanized Encoding and Searching of Literary Information
 +
1958 - The IBM universal card scanner for punched card information searching systems
 +
1958 - The Automatic Creation of Literature Abstracts
 +
1958 - A Business Intelligence System
 +
1959 - Row-by-row scanning systems for IBM punched cards as applied to information retrieval problems
 +
1959 - Keyword-in-context index for technical literature (KWIC index)
 +
1961 - The clarification, unification & integration of information storage & retrieval
 +
1961 - Selective dissemination of new scientific information with the aid of electronic processing equipment
 +
1963 - Automation and scientific communication
 +
 
 +
 
 +
== Zdroje ==
 +
Pauerová Kateřina. Historie informační vědy v USA v letech 1950 – 1990 - část. 2: 1950 - 1959.
 +
Inflow: information journal [online]. 2008, roč. 1, č. 3 [cit. 2012-04-22]. Dostupný z WWW: http://
 +
www.inflow.cz/historie-informacni-vedy-v-usa-v-letech-1950-–-1990-cast-2-1950-1959. ISSN 1802-
 +
9736.
 +
 
 +
Balíková, Marie. KWIC. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační
 +
vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: http://
 +
aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001569&local_base=KTD.
 +
 
 +
Hans Peter Luhn. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-05-19].
  
  
 
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]]
 
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]]
 
[[Kategorie:Osobnosti informační vědy a knihovnictví]]
 
[[Kategorie:Osobnosti informační vědy a knihovnictví]]

Verze z 23. 1. 2016, 21:08

Hans Peter Luhn (1.8.1890 - 1.8.1964) Američan původem, z Německa. Jako první se zabýval využitím stojů k získávání či šíření informací a jejich použití coby zařízeni na tvorbu indexů i abstraktů.Je spojen s termíny KWIC( Key Words In Context- Klíčová slova v kontextu ) a SDI( Selecive Dissemination of information - selektivní distribuce informace)

Život

Hans Peter Luhn se narodil 1. července 1896 v Německu ve městě Barnem. Narodil se jako syn tiskaře a proto šel po gymnáziu, které vystudoval v Německu, studovat do Švýcarska. A to právě obor tiskařství, aby mohl po otci převzít povolání. Na škole získal vědomosti i v oborech fyziky technologie a statistiky. Jeho studia přerušila 1. světová válka, ve které působil jako sdělovací důstojník. Po válce se vrátil do Švýcarska. Už na škole se ukázal být velmi vynalézavým člověkem. Ve dvacátých letech se zabýval textilním průmyslem, což ho poté zavedlo i do Ameriky (1924). Kvůli finančním problémům na chvíli změnil zaměstnání a pracoval jako bankovní úředník. Byl povýšen na tajemníka, ale stejně se už v roce 1927 vrátil do textilního průmyslu. Stal se asistentem prezidenta v textilní společnosti v Pensylvánii. V té době si už začal připisovat první různé talenty. V roce 1933 si otevřel vlastní poradenskou firmu H.P. Luhn & Associates. I nadále získával další patenty. Roku 1941 se dostává do společnosti IBM jako vývojář. Má vlastní laboratoř, tým a volnou ruku ve vývoji. Po druhé světové válce se zabývá zvýšením informací na děrném štítku. Poté je v roce 1948 požádán o spolupráci v projektu, na kterém pracovali. M. Dyson s W. Perry. Jednalo se o lepší práci s chemickými informacemi. Po tomto projektu se téměř výhradně věnoval projektům o získávání informací, nebo s M. Dysonem a W. Perrym dále pracoval v oblasti kódování chemických informací. Ve společnisti IBM pracuje až do roku 1961 a nakonec 19. srpna 1964 v New Yorku umírá. Na konté má celkem přes 80 patentů, z nichž většina patří IBM.

Práce

Nejznámější Luhnuv počin je takzvaný „Luhn-10 Algoritmus – An error detection metod. Systém se používá ke kontrole při vytváření účtů, kreditních a členských čísel. Záleží na posledním čísle, díky kterému lze zkontrolovat, jestli nedošlo při vytváření tohoto čísla chybě. Je používán v Aplikacích kde se předpokládá pochybení při vytváření těchto čísel. Byť je to systém přes 50 let starý, stále se využívá a je určen normou ISO – 7812 – 1.

Další významný objev je v systému KWIC, kdy se vyhledává podle klíčových slov, která se abecedně seřadí pod sebe do sloupce. Vyloučí se ale takzvaná nevýznamová slova, jako jsou například spojky, zájmena a předložky. Nevyužijí se ani slovesa s malým významem (být, mít) nebo například neurčité a určité členy v jiných jazycích. Všechna Tato nevýznamová slova se souborně nazývají Stopslova. Vynálezcem tohoto pojmu je také považován H. P. Luhn. Zároveň se zobrazí i pár slov před nebo za klíčovým slovem, tedy kontext, ve kterém je slovo napsáno. Tento systém se používal od padesátých let, až po nedávnou dobu kdy přišly lepší systémy. KWIC byl využíván hlavně k indexování vědeckých prací.

Publikační činnost

Monografie

H. P. Luhn: pioneer of information science; selected works autoři: H. P. Luhn a C. K. Schultz, publikováno 1968

Články

1952 - The IBM electronic information searching system 1953 - A new method of recording and searching information 1957 - A Statistical Approach to Mechanized Encoding and Searching of Literary Information 1958 - The IBM universal card scanner for punched card information searching systems 1958 - The Automatic Creation of Literature Abstracts 1958 - A Business Intelligence System 1959 - Row-by-row scanning systems for IBM punched cards as applied to information retrieval problems 1959 - Keyword-in-context index for technical literature (KWIC index) 1961 - The clarification, unification & integration of information storage & retrieval 1961 - Selective dissemination of new scientific information with the aid of electronic processing equipment 1963 - Automation and scientific communication


Zdroje

Pauerová Kateřina. Historie informační vědy v USA v letech 1950 – 1990 - část. 2: 1950 - 1959. Inflow: information journal [online]. 2008, roč. 1, č. 3 [cit. 2012-04-22]. Dostupný z WWW: http:// www.inflow.cz/historie-informacni-vedy-v-usa-v-letech-1950-–-1990-cast-2-1950-1959. ISSN 1802- 9736.

Balíková, Marie. KWIC. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: http:// aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001569&local_base=KTD.

Hans Peter Luhn. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-05-19].