Hans Peter Luhn

(1.8.1890- 1.8.1964)

Zde se pracuje, nebo se o to alespoň snažím.