Huffmanovo kódování

Verze z 15. 9. 2015, 09:22, kterou vytvořil Matej.Komin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „== Základný popis == Huffmanové kódovanie. Znaky, vyskytujúce sa vo vstupnom súbore najčastejšie, sa konvertujú na bitové reťazce s najkratšou…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Základný popis

Huffmanové kódovanie. Znaky, vyskytujúce sa vo vstupnom súbore najčastejšie, sa konvertujú na bitové reťazce s najkratšou dĺžkou. Huffmanove kódovanie má vlastnosť prefixu, t.j. je jednoznačne dekódovateľné. Konštrukcia Huffmanovho kódovania je nejednoznačná t.j. výstupom môže byť viac kódov a jednotlivé kódové slová nemusia mať rovnakú dľžku. Tento jav nastáva vtedy, keď pri redukcii najmenších pravdepodobností máme na výber z viacerých hodnôt. Aj napriek tomuto javu majú Huffmanove kódy sú najkratšie a majú rovnakú priemernú dĺžku.

História

David A. Huffman vynašiel algoritmus optimálneho kódovania v roku 1951, ešte počas štúdia na MIT, kde mu bola pridelená semestrálna práca na tému – najefektívnejší binárny kód. Túto prácu mu zadal jeho profesor Robert M. Fano. Huffman prišiel s ideou frekvenčného binárneho stromu a dokázal, že jeho metóda je najefektívnejšia. Týmto predčil svojho profesora a odstránil hlavnú trhlinu – stavia strom z dola nahor namiesto zhora nadol.[1]

  1. Huffman coding. San Francisco: Wikimedia Foundation. Dostupné také z: https://en.wikipedia.org/wiki/Huffman_coding