Informační fond: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „== Informační fond == === Informační fond === - průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů - je odborně zpracován a u…“)
 
Řádek 5: Řádek 5:
 
- je odborně zpracován a uchováván
 
- je odborně zpracován a uchováván
  
- slouží k uspokojování [[Informační potřeba|informačních potřeb]] uživatelů<ref><i>Informační fondy I: úvod do předmětu</i>. 17 s.</ref>
+
- slouží k uspokojování [[Informační potřeba|informačních potřeb]] uživatelů<ref><i>Informační fondy I: úvod do předmětu</i>. [cit. 2015-01-18] 17 s. Dostupné z http://info.sks.cz/users/bl/data/download/infi1.pdf</ref>
 
<br />
 
<br />
  
- je vytvářený a zpřístupňovaný vždy v rámci určité knihovny, informační instituce, případně sítě a dále je také průběžně doplňovaný soubor dokumentů spolu s dokumentografickým a faktografickým fondem knihovny nebo [[informační instituce]]<ref>RESSLER MIROSLAV. <i>Informační věda a knihovnictví: výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví</i>. 1. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006, 161 s.</ref>
+
- je vytvářený a zpřístupňovaný vždy v rámci určité knihovny, informační instituce, případně sítě a dále je také průběžně doplňovaný soubor dokumentů spolu s dokumentografickým a faktografickým fondem knihovny nebo [[informační instituce]]<ref>RESSLER MIROSLAV. <i>Informační věda a knihovnictví: výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví</i>. 1. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006 [cit. 2015-01-18], 161 s.ISBN 80-7080-599-4</ref>
 
<br />
 
<br />
  
Řádek 18: Řádek 18:
 
* '''informační''' – zajištění informovanosti čtenářů o nejnovějších poznatcích z vědy a techniky
 
* '''informační''' – zajištění informovanosti čtenářů o nejnovějších poznatcích z vědy a techniky
 
* '''kulturně-výchovná''' – je důležitá ve veřejných lidových knihovnách, které mají vzdělavatelské, kulturní, výchovné a informační cíle
 
* '''kulturně-výchovná''' – je důležitá ve veřejných lidových knihovnách, které mají vzdělavatelské, kulturní, výchovné a informační cíle
* '''sociálně formativní''' - ovlivňuje obsah, využití a působení inf. fondu ve všech informačních institucích<ref>Budování knihovního fondu.  [online].</ref><br />
+
* '''sociálně formativní''' - ovlivňuje obsah, využití a působení inf. fondu ve všech informačních institucích<ref><i>Budování knihovního fondu</i>.  [online].[cit. 2015-01-18]. Dostupné z http://www.vkol.cz/data/soubory/rf/budovani%20knihov.%20fondu.pdf</ref><br />
 
=== Vlastnosti informačního fondu ===
 
=== Vlastnosti informačního fondu ===
 
* '''výběrovost''' – fond má obsahovat nejvhodnější a nejnutnější dokumenty k plnění základních úkolů knihovny s ohledem na její zaměření a určení
 
* '''výběrovost''' – fond má obsahovat nejvhodnější a nejnutnější dokumenty k plnění základních úkolů knihovny s ohledem na její zaměření a určení
Řádek 40: Řádek 40:
 
- má podobu příručních knihoven<br />
 
- má podobu příručních knihoven<br />
 
- rychle zastarávají<br />
 
- rychle zastarávají<br />
- přehledy, slovníky, seznamy… <ref name=":1"><i>1. Informační fond</i>.</ref>
+
- přehledy, slovníky, seznamy… <ref name=":1"><i>Dokumentový fond: 1. Informační fond</i> [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné z http://www.sosx.mysteria.cz/otazky/inp1.doc</ref>
  
 
== Související hesla ==
 
== Související hesla ==
Řádek 52: Řádek 52:
 
<references />
 
<references />
  
=== Literatura: ===
+
=== Použitá literatura: ===
* <i>Budování knihovního fondu</i>.http://www.vkol.cz/data/soubory/rf/budovani%20knihov.%20fondu.pdf
+
* <i>Budování knihovního fondu</i>. [online].[cit. 2015-01-18]. Dostupné z http://www.vkol.cz/data/soubory/rf/budovani%20knihov.%20fondu.pdf
*Informační fondy I. [online]. http://info.sks.cz/users/bl/data/download/infi1.pdf
+
*Informační fondy I: úvod do předmětu. [cit. 2015-01-18] 17 s. Dostupné z http://info.sks.cz/users/bl/data/download/infi1.pdf
* 1. Informační fond. [online] http://sosx.mysteria.cz/otazky/inp1.doc
+
* <i>Dokumentový fond: 1. Informační fond</i> [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné z http://www.sosx.mysteria.cz/otazky/inp1.doc
* RESSLER MIROSLAV. <i>Informační věda a knihovnictví: výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví</i>. 1. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006, 161 s.
+
* RESSLER MIROSLAV. <i>Informační věda a knihovnictví: výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví</i>. 1. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006, 161 s. ISBN 80-7080-599-4
  
 
=== Klíčová slova ===
 
=== Klíčová slova ===

Verze z 1. 2. 2015, 01:53

Informační fond

Informační fond

- průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů

- je odborně zpracován a uchováván

- slouží k uspokojování informačních potřeb uživatelů[1]

- je vytvářený a zpřístupňovaný vždy v rámci určité knihovny, informační instituce, případně sítě a dále je také průběžně doplňovaný soubor dokumentů spolu s dokumentografickým a faktografickým fondem knihovny nebo informační instituce[2]

Primární a sekundární dokumenty

 • primární - zaznamenávají poznatky, myšlenky v původní nezkrácené podobě (kniha, časopisecký článek, firemní literatura)
 • sekundární - informují o existenci primárního pramene, mají zkrácenou formu (např. katalogy).

Soubor primárních a sekundárních informačních pramenů tvoří informační fond.[3]

Funkce informačního fondu

 • informační – zajištění informovanosti čtenářů o nejnovějších poznatcích z vědy a techniky
 • kulturně-výchovná – je důležitá ve veřejných lidových knihovnách, které mají vzdělavatelské, kulturní, výchovné a informační cíle
 • sociálně formativní - ovlivňuje obsah, využití a působení inf. fondu ve všech informačních institucích[4]

Vlastnosti informačního fondu

 • výběrovost – fond má obsahovat nejvhodnější a nejnutnější dokumenty k plnění základních úkolů knihovny s ohledem na její zaměření a určení
 • zpracování – evidence informačního fondu a katalogizace
 • uchování – každá část informačního fondu vyžaduje vhodné uložení (uskladnění) s ohledem na formát dokumentu, teplotě a vlhkosti místnosti
 • využívání – využívání informačního fondu se realizuje výpůjčkami (absenčními a prezenčními)

Druhy informačního fondu

Podle druhu ukládaných informací se informační fond dělí na 3 části: dokumentový fond, dokumentografický fond, faktografický fond

Dokumentový fond

- je průběžně doplňovaný soubor vybraných dokumentů, který je odborně zpracováván, uchováván a kterého knihovna využívá k plnění informačních a vzdělavatelských funkcí

Dokumentografický fond

- soubor sekundárních dokumentů, jeho úkolem je informovat o primárních dokumentech, patří sem katalogy, kartotéky, bibliografie

Faktografický fond

- je průběžně doplňovaný soubor faktografických informací, údajů o předmětech a jevech reálného světa zpracovaný ve formě tabulek, přehledů, diagramů apod. Obsahuje popis předmětů, jevů.

- obsahuje konkrétní informace ve zhuštěné podobě, odpovídá na faktografické dotazy
- má podobu příručních knihoven
- rychle zastarávají
- přehledy, slovníky, seznamy… [3]

Související hesla

Použité zdroje:

Reference:

 1. Informační fondy I: úvod do předmětu. [cit. 2015-01-18] 17 s. Dostupné z http://info.sks.cz/users/bl/data/download/infi1.pdf
 2. RESSLER MIROSLAV. Informační věda a knihovnictví: výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví. 1. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2006 [cit. 2015-01-18], 161 s.ISBN 80-7080-599-4
 3. 3,0 3,1 Dokumentový fond: 1. Informační fond [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné z http://www.sosx.mysteria.cz/otazky/inp1.doc
 4. Budování knihovního fondu. [online].[cit. 2015-01-18]. Dostupné z http://www.vkol.cz/data/soubory/rf/budovani%20knihov.%20fondu.pdf

Použitá literatura:

Klíčová slova

informace, informační fond, dokumentový fond, dokumentografický fond, faktografický fond