Historie verzí stránky „Informační studia a knihovnictví (2014-2015) - státnicové okruhy - informační zaměření“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 21. 11. 2015, 13:22Tereza.Hrychová diskuse příspěvky 11 186 bajtů +11 186 Založena nová stránka s textem „ ==Informační studia a knihovnictví== ===Informační zaměření=== *A - INFORMAČNÍ VĚDA (povinný) {| class="wikitable" style="width: 100%" |- ! …“