Internet: Porovnání verzí

Řádek 31: Řádek 31:
  
 
== Zdroje: ==
 
== Zdroje: ==
 +
wikisofia.cz. Počítačová síť – internet, včetně www. [online]. 29.1.2015 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://wikisofia.cz/index.php/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5_-_internet,_v%C4%8Detn%C4%9B_www
 +
 +
wikisofia.cz. WWW. [online]. 29.1.2015 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/index.php/Www
 +
 +
wikisofia.cz. Počítačová síť – internet. [online]. 29.1.2015 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/index.php/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5_-_internet
 +
 +
Wikipedia. Internet. [online]. 29.1.2015 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
 +
 +
Wikipedia. Internet. [online]. 29.1.2015 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet

Verze z 29. 1. 2015, 23:19

Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících Internet je bezproblémová komunikace (výměna dat). Nejznámější službou poskytovanou v rámci Internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií propojených hypertextovými odkazy) a e-mail (elektronická pošta), avšak nalezneme v něm i desítky dalších. Laici někdy spojují pojmy WWW a Internet, i když WWW je jen jednou z mnoha služeb, které je na Internetu možné nalézt.

Historie

Prvním základem dnešní podoby Internetu byl projekt agentury ARPA v USA. Dne 29. října 1969 byla zprovozněna síť ARPANET se 4 uzly, které představovaly univerzitní počítače v různých částech USA. Síť byla decentralizovaná, takže neměla žádné snadno zničitelné centrum a používala pro přenos dat přepojováním paketů (data putují v síti po malých samostatných částech, které jsou směrovány do cíle jednotlivými uzly sítě). Od té doby počet připojených počítačů i uživatelů exponenciálně roste.

Základní služby Internetu

V rámci Internetu mohou uživatelé využívat mnoho služeb. Služby jsou zajišťovány počítačovými programy a programy navzájem komunikují pomocí protokolů.

Mezi základní služby Internetu patří:

 • WWW – systém webových stránek zobrazovaných pomocí webového prohlížeče
 • E-mail – elektronická pošta
 • Instant messaging – online (přímá, živá) komunikace mezi uživateli
 • VoIP – telefonování pomocí Internetu
 • FTP – přenos souborů
 • DNS – domény (systém jmen počítačů pro snadnější zapamatování)
 • sdílení souborů
 • připojení ke vzdálenému počítači
 • další služby a protokoly (online hry, …)

WWW

WWW (World Wide Web) je nejrozšířenější službou současného Internetu a zpřístupňuje zajímavé a užitečné informace a zdroje. Je to univerzální metoda pro přístup k informacím založená na hypertextových dokumentech. Systém, který tuto metodu realizuje, sbírá informační zdroje internetu po celém světě a informace nabízí formou stránek, které se prostřednictvím internetového prohlížeče objevují na obrazovce počítači.

Způsoby připojení k Internetu

Mezinárodní dálkové spoje dosahují v Internetu velmi vysokých přenosových rychlostí, avšak tyto vysokorychlostní spoje nedosahují až ke koncovým uživatelům, kteří jsou k Internetu připojeni prostřednictvím tzv. „poslední míle“. Samotné připojení uživatelů je realizováno různými technologiemi. Uživatelé se někdy spojují do skupin, aby ušetřili náklady nebo naopak dosáhli na dražší, ale rychlejší připojení. Zprostředkovatele připojení k Internetu označujeme Internet service provider (ISP).

V současnosti existuje několik možností pro připojení počítače k Internetu:

 • telefonní linka (majitelem linky je telefonní operátor) - využívá se modem. Dříve se používalo vytáčené připojení, později ISDN a dnes různé varianty DSL. Někdy bývá linka vyhrazena pouze pro datové přenosy
 • kabelová přípojka
 • bezdrátová datová síť - Wi-Fi, mobilní telefonní síť, satelistní síť
 • pomocí elektrické rozvodné sítě

Zdroje:

wikisofia.cz. Počítačová síť – internet, včetně www. [online]. 29.1.2015 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://wikisofia.cz/index.php/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5_-_internet,_v%C4%8Detn%C4%9B_www

wikisofia.cz. WWW. [online]. 29.1.2015 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/index.php/Www

wikisofia.cz. Počítačová síť – internet. [online]. 29.1.2015 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/index.php/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5_-_internet

Wikipedia. Internet. [online]. 29.1.2015 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet

Wikipedia. Internet. [online]. 29.1.2015 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet