Jazykohltanový nerv

Verze z 15. 7. 2014, 18:20, kterou vytvořila Nikola.Frollova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jazykohltanový nerv (nervus glossopharingeus) patří mezi 12 hlavových nervů a označuje se římskou číslicí IX.

čtyři funkce

  • motorická - svaly pharyngu
  • senzitivní- sekrece slin, hlenu, měkké patro, mandle (tonsily), střední ucho,
  • senzorická- třetí třetina chutí jazyka -> od hrazených papil do kořene jazyka (hořko)
  • parasympatická- ovlivňuje nejvíc příušní žlázu (glandula parotis)

poruchy nervu

  • pokles svalů pharyngu - poruchy fonace, špatně se mluví, poruchy artikulace, polykání,výpadek funkce chuti