Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumu: Porovnání verzí

 
Řádek 32: Řádek 32:
 
*** [[Analýza produktů činnosti]] – zejm. Analýza osobních dokumentů  
 
*** [[Analýza produktů činnosti]] – zejm. Analýza osobních dokumentů  
 
** uplatňování [[Triangulace]] jednotlivých zdrojů dat, metod jejich sběru a perspektiv nahlížení na data v průběhu jejich souběžně realizované analýzy
 
** uplatňování [[Triangulace]] jednotlivých zdrojů dat, metod jejich sběru a perspektiv nahlížení na data v průběhu jejich souběžně realizované analýzy
 +
** za uplatňování vhodné metody a způsobů [[Transkripce dat]]
 
* 3) Užití příslušných metod analýzy dat  
 
* 3) Užití příslušných metod analýzy dat  
 
** Metody obecně užívané v rámci kvalitativního výzkumu
 
** Metody obecně užívané v rámci kvalitativního výzkumu

Aktuální verze z 17. 10. 2020, 00:27

Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu

1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu

2. Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílů

3. Výběr příslušného kvalitativního výzkumného projektu a s ním spjaté metody sběru a analýzy

4. Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu

5. Realizace pilotního výzkumu

6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace

 • 4) Průběžné vedení záznamu o procesu sběru a analýzy dat – tzv. Terénních poznámek
 • 5) Interpretace výsledků kvalitativní analýzy dat
  • uplatnění Reflexivity během její realizace – tj. autokritiky a explicitní reflexe vlastního osobního vkladu výzkumníka do výsledků interpretace
  • formulace závěru výzkumu v podobě:
   • Zachycení struktury zkoumaného jevu – popis jeho klíčových kategorií, témat, dimenzí či aspektů
   • Klasifikace získaných dat – utřídění jednotlivých dimenzí či aspektů zkoumaného jevu
   • Modifikace stávající teorie
   • Formulace nových hypotéz či generace nové teorie či vývoj nových konceptů

7. Sepsání vědecké zprávy

8. Publikace vědecké zprávy