Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumu: Porovnání verzí

Řádek 11: Řádek 11:
 
'''<big>3. Výběr příslušného kvalitativního [[Výzkumný projekt|výzkumného projektu]] a s ním spjaté metody sběru a analýzy</big>'''
 
'''<big>3. Výběr příslušného kvalitativního [[Výzkumný projekt|výzkumného projektu]] a s ním spjaté metody sběru a analýzy</big>'''
  
* Popisný kvalitativní výzkum  
+
* [[Popisný kvalitativní výzkum]]
 
** dle charakteru či předmětu výzkumu
 
** dle charakteru či předmětu výzkumu
 
*** [[Etnografický výzkum]] | [[Biografický výzkum]] || [[Akční výzkum]] | [[Terénní výzkum]] | [[Participativní výzkum]] | [[Kolaborativní výzkum]]
 
*** [[Etnografický výzkum]] | [[Biografický výzkum]] || [[Akční výzkum]] | [[Terénní výzkum]] | [[Participativní výzkum]] | [[Kolaborativní výzkum]]
Řádek 17: Řádek 17:
 
*** [[Zakotvená teorie]] | [[Fenomenologický výzkum]] či [[Interpretativní fenomenologická analýza]] | [[Diskurzivní výzkum]]
 
*** [[Zakotvená teorie]] | [[Fenomenologický výzkum]] či [[Interpretativní fenomenologická analýza]] | [[Diskurzivní výzkum]]
 
* [[Kazuistika]]
 
* [[Kazuistika]]
 +
 +
'''<big>4. [[Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu]]</big>'''
 +
 +
* [[Výběr výzkumného vzorku|Výběru výzkumného vzorku]]
 +
** zprav. realizován [[Samovýběr]], a to [[Iterativní vzorkování|Iterativním způsobem vzorkování]] v kontextu [[Teoretické vzorkování|Teoretického vzorkování]] a do okamžiku [[Saturace dat]]
 +
** [[Sběr dat|Sběru dat]] u průběžně získávaného výzkumného vzorku
 +
*** za užívání příslušných metod sběru dat charakteristických pro příslušný kvalitativní výzkumný projekt:
 +
**** [[Pozorování]] – zejm. [[Zúčastněné pozorování]]
 +
**** [[Rozhovor]] – zejm. [[Nestandardizovaný rozhovor]]
 +
**** [[Analýza produktů činnosti]] – zejm. Analýza osobních dokumentů
 +
** uplatňování [[Triangulace]] jednotlivých zdrojů dat, metod jejich sběru a perspektiv nahlížení na data v průběhu jejich souběžně realizované analýzy
 +
 +
 +
'''<big>5. Realizace [[Pilotní|pilotního výzkumu]]</big>'''
 +
 +
'''<big>6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace</big>'''

Verze z 27. 10. 2017, 17:36

Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu

1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu

2. Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílů

3. Výběr příslušného kvalitativního výzkumného projektu a s ním spjaté metody sběru a analýzy

4. Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu


5. Realizace pilotního výzkumu

6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace