Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumu: Porovnání verzí

Řádek 27: Řádek 27:
 
**** [[Rozhovor]] – zejm. [[Nestandardizovaný rozhovor]]
 
**** [[Rozhovor]] – zejm. [[Nestandardizovaný rozhovor]]
 
**** [[Analýza produktů činnosti]] – zejm. Analýza osobních dokumentů  
 
**** [[Analýza produktů činnosti]] – zejm. Analýza osobních dokumentů  
** uplatňování [[Triangulace]] jednotlivých zdrojů dat, metod jejich sběru a perspektiv nahlížení na data v průběhu jejich souběžně realizované analýzy
+
*** uplatňování [[Triangulace]] jednotlivých zdrojů dat, metod jejich sběru a perspektiv nahlížení na data v průběhu jejich souběžně realizované analýzy
 +
** Užití příslušných metod analýzy dat
 +
*** Metody obecně užívané v rámci kvalitativního výzkumu
 +
**** Zapisování asociací, nápadů, shrnutí a předběžných interpretací | [[Segmentace a kódování dat]] – tj. [[Kvalitativní obsahová analýza dat]]: a) hledání a identifikace kategorií b) hledání a identifikace témat - tj. [[Tematická analýza]] | Hledání vztahů mezi identifikovanými kategoriemi či tématy | případná realizace některých kvantitativních analýz – např. [[Frekvenční analýza|Frekvenční analýzy]] u příslušných kategorií či témat
 +
či realizace analýz na pomezí kvalitativního a kvantitativního výzkumného charakteru – např. [[Kvalitativní komparativní analýzy]]
  
  

Verze z 27. 10. 2017, 17:45

Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu

1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu

2. Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílů

3. Výběr příslušného kvalitativního výzkumného projektu a s ním spjaté metody sběru a analýzy

4. Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu

či realizace analýz na pomezí kvalitativního a kvantitativního výzkumného charakteru – např. Kvalitativní komparativní analýzy


5. Realizace pilotního výzkumu

6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace