Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumu: Porovnání verzí

Řádek 30: Řádek 30:
 
** Užití příslušných metod analýzy dat  
 
** Užití příslušných metod analýzy dat  
 
*** Metody obecně užívané v rámci kvalitativního výzkumu
 
*** Metody obecně užívané v rámci kvalitativního výzkumu
**** Zapisování asociací, nápadů, shrnutí a předběžných interpretací | [[Segmentace a kódování dat]] – tj. [[Kvalitativní obsahová analýza dat]]: a) hledání a identifikace kategorií b) hledání a identifikace témat - tj. [[Tematická analýza]] | Hledání vztahů mezi identifikovanými kategoriemi či tématy | případná realizace některých kvantitativních analýz – např. [[Frekvenční analýza|Frekvenční analýzy]] u příslušných kategorií či témat  
+
**** Zapisování asociací, nápadů, shrnutí a předběžných interpretací | [[Segmentace a kódování dat]] – tj. [[Kvalitativní obsahová analýza dat]]: a) hledání a identifikace kategorií b) hledání a identifikace témat - tj. [[Tematická analýza]] | Hledání vztahů mezi identifikovanými kategoriemi či tématy | případná realizace některých kvantitativních analýz – např. [[Frekvenční analýza|Frekvenční analýzy]] u příslušných kategorií či témat | realizace analýz na pomezí kvalitativního a kvantitativního výzkumného charakteru – např. [[Kvalitativní komparativní analýzy]]
či realizace analýz na pomezí kvalitativního a kvantitativního výzkumného charakteru – např. [[Kvalitativní komparativní analýzy]]
 
  
  

Verze z 27. 10. 2017, 17:45

Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu

1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu

2. Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílů

3. Výběr příslušného kvalitativního výzkumného projektu a s ním spjaté metody sběru a analýzy

4. Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu


5. Realizace pilotního výzkumu

6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace