Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumu: Porovnání verzí

 
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 20: Řádek 20:
 
'''<big>4. [[Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu]]</big>'''
 
'''<big>4. [[Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu]]</big>'''
  
* [[Výběr výzkumného vzorku|Výběru výzkumného vzorku]]
+
'''<big>5. Realizace [[Pilotní výzkum|pilotního výzkumu]]</big>'''
 +
 
 +
'''<big>6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace</big>'''
 +
 
 +
* 1) [[Výběr výzkumného vzorku|Výběru výzkumného vzorku]]
 
** zprav. realizován [[Samovýběr]], a to [[Iterativní vzorkování|Iterativním způsobem vzorkování]] v kontextu [[Teoretické vzorkování|Teoretického vzorkování]] a do okamžiku [[Saturace dat]]
 
** zprav. realizován [[Samovýběr]], a to [[Iterativní vzorkování|Iterativním způsobem vzorkování]] v kontextu [[Teoretické vzorkování|Teoretického vzorkování]] a do okamžiku [[Saturace dat]]
** [[Sběr dat|Sběru dat]] u průběžně získávaného výzkumného vzorku
+
* 2) [[Sběr dat|Sběru dat]] u průběžně získávaného výzkumného vzorku
*** za užívání příslušných metod sběru dat charakteristických pro příslušný kvalitativní výzkumný projekt:
+
** za užívání příslušných metod sběru dat charakteristických pro příslušný kvalitativní výzkumný projekt:
**** [[Pozorování]] – zejm. [[Zúčastněné pozorování]]
+
*** [[Pozorování]] – zejm. [[Zúčastněné pozorování]]
**** [[Rozhovor]] – zejm. [[Nestandardizovaný rozhovor]]
+
*** [[Rozhovor]] – zejm. [[Nestandardizovaný rozhovor]]
**** [[Analýza produktů činnosti]] – zejm. Analýza osobních dokumentů  
+
*** [[Analýza produktů činnosti]] – zejm. Analýza osobních dokumentů  
 
** uplatňování [[Triangulace]] jednotlivých zdrojů dat, metod jejich sběru a perspektiv nahlížení na data v průběhu jejich souběžně realizované analýzy
 
** uplatňování [[Triangulace]] jednotlivých zdrojů dat, metod jejich sběru a perspektiv nahlížení na data v průběhu jejich souběžně realizované analýzy
 +
** za uplatňování vhodné metody a způsobů [[Transkripce dat]]
 +
* 3) Užití příslušných metod analýzy dat
 +
** Metody obecně užívané v rámci kvalitativního výzkumu
 +
*** Zapisování asociací, nápadů, shrnutí a předběžných interpretací | [[Segmentace a kódování dat]] – tj. [[Kvalitativní obsahová analýza dat]]: a) hledání a identifikace kategorií b) hledání a identifikace témat - tj. [[Tematická analýza]] | Hledání vztahů mezi identifikovanými kategoriemi či tématy
 +
*** realizace některých kvantitativních analýz – např. [[Frekvenční analýza|Frekvenční analýzy]] u příslušných kategorií či témat
 +
*** realizace analýz na pomezí kvalitativního a kvantitativního výzkumného charakteru – např. [[Kvalitativní komparativní analýzy]]
 +
** Metody spjaté s příslušným kvalitativním výzkumným projektem či příslušnou metodou sběru dat
 +
*** v případě Zakotvené teorie: realizace jednotlivých druhů kódování: [[Otevřené kódování]] | [[Axiální kódování]] | [[Selektivní kódování]]
 +
*** [[Interpretativní fenomenologická analýza]]
 +
*** [[Diskurzivní analýza]]
  
 +
* 4) Průběžné vedení záznamu o procesu sběru a analýzy dat – tzv. [[Terénní poznámky|Terénních poznámek]]
 +
* 5) [[Interpretace]] výsledků kvalitativní analýzy dat
 +
** uplatnění [[Reflexivita|Reflexivity]] během její realizace – tj. autokritiky a explicitní reflexe vlastního osobního vkladu výzkumníka do výsledků interpretace
 +
** formulace závěru výzkumu v podobě:
 +
*** Zachycení struktury zkoumaného jevu – popis jeho klíčových kategorií, témat, dimenzí či aspektů
 +
*** Klasifikace získaných dat – utřídění jednotlivých dimenzí či aspektů zkoumaného jevu
 +
*** Modifikace stávající teorie
 +
*** Formulace nových [[Hypotéza|hypotéz]] či generace nové [[Teorie|teorie]] či vývoj nových [[Koncept|konceptů]]
  
'''<big>5. Realizace [[Pilotní|pilotního výzkumu]]</big>'''
+
'''<big>7. Sepsání vědecké zprávy</big>'''
  
'''<big>6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace</big>'''
+
* [[Struktura vědecké práce]]
 +
 
 +
'''<big>8. Publikace vědecké zprávy</big>'''

Aktuální verze z 17. 10. 2020, 00:27

Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu

1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu

2. Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílů

3. Výběr příslušného kvalitativního výzkumného projektu a s ním spjaté metody sběru a analýzy

4. Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu

5. Realizace pilotního výzkumu

6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace

 • 4) Průběžné vedení záznamu o procesu sběru a analýzy dat – tzv. Terénních poznámek
 • 5) Interpretace výsledků kvalitativní analýzy dat
  • uplatnění Reflexivity během její realizace – tj. autokritiky a explicitní reflexe vlastního osobního vkladu výzkumníka do výsledků interpretace
  • formulace závěru výzkumu v podobě:
   • Zachycení struktury zkoumaného jevu – popis jeho klíčových kategorií, témat, dimenzí či aspektů
   • Klasifikace získaných dat – utřídění jednotlivých dimenzí či aspektů zkoumaného jevu
   • Modifikace stávající teorie
   • Formulace nových hypotéz či generace nové teorie či vývoj nových konceptů

7. Sepsání vědecké zprávy

8. Publikace vědecké zprávy