Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumu: Porovnání verzí

 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 19: Řádek 19:
  
 
'''<big>4. [[Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu]]</big>'''
 
'''<big>4. [[Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu]]</big>'''
 +
 +
'''<big>5. Realizace [[Pilotní výzkum|pilotního výzkumu]]</big>'''
 +
 +
'''<big>6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace</big>'''
  
 
* 1) [[Výběr výzkumného vzorku|Výběru výzkumného vzorku]]
 
* 1) [[Výběr výzkumného vzorku|Výběru výzkumného vzorku]]
Řádek 28: Řádek 32:
 
*** [[Analýza produktů činnosti]] – zejm. Analýza osobních dokumentů  
 
*** [[Analýza produktů činnosti]] – zejm. Analýza osobních dokumentů  
 
** uplatňování [[Triangulace]] jednotlivých zdrojů dat, metod jejich sběru a perspektiv nahlížení na data v průběhu jejich souběžně realizované analýzy
 
** uplatňování [[Triangulace]] jednotlivých zdrojů dat, metod jejich sběru a perspektiv nahlížení na data v průběhu jejich souběžně realizované analýzy
 +
** za uplatňování vhodné metody a způsobů [[Transkripce dat]]
 
* 3) Užití příslušných metod analýzy dat  
 
* 3) Užití příslušných metod analýzy dat  
 
** Metody obecně užívané v rámci kvalitativního výzkumu
 
** Metody obecně užívané v rámci kvalitativního výzkumu
Řádek 39: Řádek 44:
  
 
* 4) Průběžné vedení záznamu o procesu sběru a analýzy dat – tzv. [[Terénní poznámky|Terénních poznámek]]
 
* 4) Průběžné vedení záznamu o procesu sběru a analýzy dat – tzv. [[Terénní poznámky|Terénních poznámek]]
 +
* 5) [[Interpretace]] výsledků kvalitativní analýzy dat
 +
** uplatnění [[Reflexivita|Reflexivity]] během její realizace – tj. autokritiky a explicitní reflexe vlastního osobního vkladu výzkumníka do výsledků interpretace
 +
** formulace závěru výzkumu v podobě:
 +
*** Zachycení struktury zkoumaného jevu – popis jeho klíčových kategorií, témat, dimenzí či aspektů
 +
*** Klasifikace získaných dat – utřídění jednotlivých dimenzí či aspektů zkoumaného jevu
 +
*** Modifikace stávající teorie
 +
*** Formulace nových [[Hypotéza|hypotéz]] či generace nové [[Teorie|teorie]] či vývoj nových [[Koncept|konceptů]]
  
o Interpretace výsledků kvalitativní analýzy dat
+
'''<big>7. Sepsání vědecké zprávy</big>'''
 uplatnění Reflexivity během její realizace – tj. autokritiky a explicitní reflexe vlastního osobního vkladu výzkumníka do výsledků interpretace
 
 formulace závěru výzkumu v podobě:
 
• Zachycení struktury zkoumaného jevu – popis jeho klíčových dimenzí či aspektů
 
• Klasifikace získaných dat – utřídění jednotlivých dimenzí či aspektů zkoumaného jevu
 
• Modifikace stávající teorie
 
• Formulace nových hypotéz či generace nové teorie či vývoj nových konceptů
 
  
'''<big>5. Realizace [[Pilotní|pilotního výzkumu]]</big>'''
+
* [[Struktura vědecké práce]]
  
'''<big>6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace</big>'''
+
'''<big>8. Publikace vědecké zprávy</big>'''

Aktuální verze z 17. 10. 2020, 00:27

Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu

1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu

2. Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílů

3. Výběr příslušného kvalitativního výzkumného projektu a s ním spjaté metody sběru a analýzy

4. Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu

5. Realizace pilotního výzkumu

6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace

 • 4) Průběžné vedení záznamu o procesu sběru a analýzy dat – tzv. Terénních poznámek
 • 5) Interpretace výsledků kvalitativní analýzy dat
  • uplatnění Reflexivity během její realizace – tj. autokritiky a explicitní reflexe vlastního osobního vkladu výzkumníka do výsledků interpretace
  • formulace závěru výzkumu v podobě:
   • Zachycení struktury zkoumaného jevu – popis jeho klíčových kategorií, témat, dimenzí či aspektů
   • Klasifikace získaných dat – utřídění jednotlivých dimenzí či aspektů zkoumaného jevu
   • Modifikace stávající teorie
   • Formulace nových hypotéz či generace nové teorie či vývoj nových konceptů

7. Sepsání vědecké zprávy

8. Publikace vědecké zprávy