Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumu

Verze z 27. 10. 2017, 17:25, kterou vytvořil Petr.Kosik (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''<big>1. Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu</big>''' '''<big>1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblas…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

1. Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu


1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu

2. Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílů

3. Vymezení výzkumných hypotéz

4. Formulace základních výzkumných předpokladů a očekávání s ohledem na vymezené výzkumné hypotézy

5. Výběr výzkumného projektu, a to podle charakteru vybrané výzkumné otázky, hypotézy a zkoumaného vztahu mezi proměnnými – resp. dle cíle výzkumu