Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumu

Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu

1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu

2. Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílů

3. Výběr příslušného kvalitativního výzkumného projektu a s ním spjaté metody sběru a analýzy

4. Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu

či realizace analýz na pomezí kvalitativního a kvantitativního výzkumného charakteru – např. Kvalitativní komparativní analýzy


5. Realizace pilotního výzkumu

6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace