Jednotlivé kroky při realizaci kvantitativního výzkumu: Porovnání verzí

 
Řádek 35: Řádek 35:
 
*** [[Korelační studie]]
 
*** [[Korelační studie]]
 
*** [[Diferenciační přehled]]
 
*** [[Diferenciační přehled]]
* D) Souhrny vědeckých studií
+
* D) Opětovné vyhodnocení dat existujících vědeckých studií - Souhrny vědeckých studií
 +
** [[Sekundární analýza dat]]
 +
** [[Systematický přehled studií]]
 
** [[Metaanalýza]]
 
** [[Metaanalýza]]
  

Aktuální verze z 17. 10. 2020, 00:13

1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu

2. Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílů

3. Vymezení výzkumných hypotéz

4. Formulace základních výzkumných předpokladů a očekávání s ohledem na vymezené výzkumné hypotézy

5. Výběr výzkumného projektu, a to podle charakteru vybrané výzkumné otázky, hypotézy a zkoumaného vztahu mezi proměnnými – resp. dle cíle výzkumu

6. Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu

7. Realizace pilotního výzkumu

8. Výběr výzkumného vzorku

9. Sběr dat u vybraného výzkumného vzorku

10. Statistická analýza dat a Testování hypotéz

11. Interpretace výsledků statistické analýzy

12. Sepsání vědecké zprávy

13. Publikace vědecké zprávy