KV 7

V hrobce, označovaná jako KV 7, nacházející se u paty severní strany Údolí králů, byl pohřben panovník Ramesse II..[1] Hrobka byla objevena v 19. století a na příkaz H. Salta částečně vyklizena, archeologické práce se však v hrobce prováděly až od let 1913/1914. Pracovali zde T. Davis, H. Burton a později Champollion, Lepsius nebo Carter.

Ramesse II. začal budovat svou hrobku zřejmě ve 2. roce své vlády a její stavba trvala 12 let. Hrobka má lomenou osu, typickou spíše pro hrobky panonvíků 18.dynastie.[2]

V hrobce nalezneme výňatky z podsvětních knih, jako např. z Litanií na Rea, Amduatu - z této knihy zde nacházíme vyobrazenou neobvyklou scénu dvanácté noční hodiny.[3]

Hrobka tohoto panovníka náleží k největším hrobkám v celém Údolí králů, nicméně je velmi silně poškozena, neboť byla již ve starověku otrevřena a byla poničena záplavovými dešti, které nejenže poškodily výzdobu, ale zanesly do hrobky také množství suti.[4] Podle staroegyptských záznamů se hrobku pokoušeli vyloupit vykradaši hrobů již za Ramesse III., mumie panovníka byla tedy z bezepečnostních důvodů přenesa do hrobky Sethiho I. a pak do skrýše mumií v Dér el-Bahrí. [5]

V hrobce byl nalezen sarkofág, zdobený Knihou bran, úlomky různých nádob, skříňka na kanopy, několik vešebtů z vápence a dřeva atd.[6]


Reference

  1. Bard 1999: 1016.
  2. Mynářová 2009: 246
  3. Wilkinson-Weeks 2016:37
  4. Weeks 2006: 284
  5. Weeks 2002.
  6. Weeks 2002.

Literatura

Bard, Kathryn A. (ed.) 1999 : "Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt", Routledge, London.

Bongioanni, A. 2004 : Luxor and the Valley of the Kings. Vercelli: White Star.

Leblanc, Christian 2010. The tomb of Ramesses II (KV 7): from its archaeological excavation to the identification of its iconographical program. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo 66, 161-174.

Mynářová, J. 2009 : Nová říše - zlatý věk egyptských králů, In: Maříková Vlčková a kol. : Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů. Praha.

Weeks, K.R. 2006: Poklady Luxoru a Údolí králů. Praha: Ikar.

Weeks, K. R. : 2002 "Údolí králů: hrobky a zádušní chrámy západních Théb", vyd. 1. Čestlice: Rebo Productions.

Wilkinson H. - Weeks, K.R. 2016: The Oxford handbook of the Valley of the Kings. Oxford: Oxford University Press, 2016.


Portály: Egyptologie