Kosti

Verze z 23. 4. 2017, 00:44, kterou vytvořila Laura.Bechynova (diskuse | příspěvky) (doplnění informací)
 • os, mn.č. ossi
 • kost je základní stavební jednotka kostry, jejíž základem je kostí tkáň obsahující kostní buňky (osteocyty a osteoklasty), vazivová vlákna a mezibuněčnou hmotu
 • vznikají z vaziva (kl. kost, lebka, lopatka) nebo z chrupavky -> osifikace - proces tvorby tvrdé kosti, osteoblasty začnou měnit chrupavku a vytváří vlastní tkáň
 • osifikace má přesný řád - v 1. měsíci nitroděložního vývoje osifikuje klíční kost, pak hrudník, lopatky
 • osifikace končí cca v 25 letech
 • existují osifikační centra, která jsou uprostřed diyfýzy -> růst do délky, a epifýz -> podstata pro kloubní spojení
 • kostní věk - dětem se rentgenuje ruka, aby se zjistilo, jestli je vývo v pořádku

Základní významy

 • opora (pro měkké části těla)
 • ochrana (schránka pro důležité orgány)
 • zásobárna minerálních látek

Rozdělení kostí

 • dlouhé – rozlišujeme 1 diafýzu (prostředek kosti) a 2 epifýzy (konec kosti)
 • krátké – rozlišení nemají (obratle, k. zápěstní)
 • ploché – lopatky, k. temenní
 • kosti nepravidelného tvaru - př. dolní čelist
 • na povrchu je
  • chrupavka - tam, kde se kosti napojují
  • vazivová blána - periost (okostice) - zásobuje kosti minerály -> růst kostí, vyrůstají z něj kostitvorné buňky (regenerace v případě poškození kosti)

Struktura kostí

 • periost - tuhý, vazivový list, který pokrývá celou kost kromě kloubních ploch, vyživován a inervován
 • hutné (kompaktní) - tvoří diafýzu, povrch krátkých plochých kostí
 • houbovité (spongiózní) - tvoří epifýzy, odolává tlaku, tahu (deformaci kostí)
 • uvnitř je kostní dřeň (2600 g v organismu) – v dětství červená (tvoří červené krvinky), věkem žloutne = změna v tukovou tkáň (pouze dřeň plochých a krátkých kostí vytváří i v dospělém věku červené krvinky)

Spojení kostí

 • pohyblivé – kloubní (kloub = articulatio)
 • pevné – kosti srůstají (př. pánev je 1 kost)
 • spojení vazivem (lebka – vazivo tvoří lebeční švy)
 • spojení chrupavkou (spona stydká)

Kostra trupu

 • kostru trupu tvoří:
 1. páteř
 2. žebra
 3. kost hrudní

Páteř - columna vertebralis

 • tvořena 33-34 obratli - vertebrae
  • tělo - corpus - směřuje dovnitř
  • trnový výběžek - hmatatelné části
  • oblouk
  • obratlový otvor - foramen vertebrae, v němž je canalis vertebralis, jímž prochází mícha
 • 7 krčních - vertebrae Cervicales, C1-C7
 • 12 hrudních - vertebrae Thoracicae - T1-T12, na bocích kloubní spojení pro žebra
 • 5 bederních - vertebrae Lumbales - L1-L5, největší, nejmohutnější, mezi obratli největší prostor (zde se dlěá lumbální punkce)
 • 5 křížových - vertebrae Sacrales - S1-S5, spojují se v kost křížovou, málo pohyblivé
 • 4/5 kostrčních - vertabrae Coccygeae - Co1-Co4/5, spojují se v kost kostrční -> kostrč
 • nejpohyblivější jsou krční a bederní (C a L) – nejvíce blokád, uštípnutých nervů
 1. obratel = atlas (nosič) – nemá tělo ani výstupky, horní plocha : kloubní spojení s kostí týlní -> kývavé pohyby hlavy
 2. obratel = axis – kloubní spojení s atlasem, zajišťuje otáčivý pohyb hlavy
 3. dalších 5 obratlů má klasický tvar, poslední 7. má vystouplý trnový výběžek (hmatatelný)
 • páteř je celek pohyblivý, pružný -> 2x esovitě prohnutá
 • lordóza – krční a bederní, prohnuntí dopředu
 • kyfóza – křížová a hrudní, prohnutí dozadu

www.spinesurgery.cz

Žebra - costae

 • zadní část spojení s obratli, vpředu s kostí hrudní
 • 12 párů, páry nestejné (1. pár nejkratší)
 • 1.-7. žebra pravá (napojují se na kost hrudní)
 • 8.+ 9.+10. - žebra nepravá (chrupavkou se napojují na 7. žebro)
 • 11.+ 12. - žebra volná (končí volně ve stěně břišní)

Kost hrudní - sternum

 • plochá, hmatná
 • v případě uštípnutí mezižeberních nervů připomíná infarkt ( píchavá prudká bolest, ale žádné průvodní projevy jako nevolnost apod.)

Kostra horní končetiny

 • na každé pletenec + volná část

Pletenec

klíční kost (clavicula) + lopatka (scapula)

 • scapula – plochá, volná, spojená svaly s klíční kostí -> neuvěřitelně pohyblivé
 • clavicula – 12-16 cm dlouhá, spojuje hrudní kost lopatkou, osifikuje jako první kost v těle (již v 2. měsíci nitroděložního života)

Volná část

 • pažní kost - humerus- nahoře 2 zúžení v krčku, snadno se láme. Dole nestejnoměrné ukončení (napojují se 2 kosti, loket=velice složitý kloub)
 • předloktí - kost vřetenní - radius – nejdřív úzké pak široká hlavice a kost loketní - ulna – hlavice a zužuje se
 • loket - olecranon – hmatný je výběžek ulny
 • ruka (od zápětí dolů): kosti zápěstní - ossa carpi – 2 řady po 4 kostech krátkých, kosti záprstní - ossa metacarpi – 5 kostí dlouhého typu (= podklad dlaně), články prstů - phalanges – palec 2 články, ostatní prsty 3 články, obě dlouhého typu

Pohyb

 • kroutivý, mezi kostmi předloktí a zápěstí: pronace (malík ven)a supinace (palec ven)
 • extenze – natažení (normálně 180 %, olekranon je jako zarážka)
 • flexe – skrčení
 • volně visící končetina je v mírné flexi a pronaci

Kostra dolní končetiny

 • na každé pletenec + volná část

Pletenec

 • kost pánevní - os coxae – levá i pravé tvoří pánevní oblouk, vznik ze tří kostí
 1. os ilium (kost kyčelní) – hmatná = boky, míří nahoru
 2. os ischium (kost sedací), míří dolů
 3. os pubis (kost stydká), dopředu a uzavírá pánev
 • uspořádání pánve: 2 části – kyčelní + sedací = velká pánev a část ke kosti stydké = malá pánev, „porodní“
 • mužská pánev – vyšší a užší (v předozadní ose je širší než v příčné)
 • ženská – širší (osa příčná širší než předozadní)

Volná část

 • kost stehenní - femur – nejsilnější a nejdelší kost v těle (podobný tvar jako humerus, tvoří úhel 125°)
 • bérec – kost holenní - tibia – hmatná zepředu, tvoří vnitřní kotník - malleolus medialis a kost lýtková - fibula - tvoří vnější kotník - malleolus lateralis
 • v rámci kloubního spojení na vyrovnání lemuru jako mohutné kosti a dvou tenkých kostiček bérce jsou vloženy dvě destičky = ploténky - menisky, upevněny složitým systémem vazů, vpředu chrání kloub destička čéška - patela
 • kosti zánártní - ossa tarsi – 7 krátkého typu
 • kosti nártní - ossa metatarsi – dlouhý typ
 • články prstů - phallanges – oproti ruce jsou tlustší

Kostra hlavy

 • lebka - cranium – chrání mozek a smyslové orgány, calva + base (spodina lební)
 • mozková část - neurocranium – vznik z vaziva a chrupavky
 • obličejová část - splanchnocranium

Neurocranium

 • týlní kost - os occipitale – kloubní spojení s 1. krčním obratlem + úpony zádových svalů
 • velký otvor - foramen magnum – tudy prochází mícha
 • klínová kost - os sphenoidale - uprostřed base, má tvar motýla, uprostřed turecké sedlo - sella tureica – místo uložení hypofýzy, zde uložena dutina nosní
 • čichová kost - os ethmoidale - na basi, vstupuje do prostoru lebky, je dírkovaná, skrze dírky procházejí nervová vlákna vedoucí ze sliznice nosní, v kosti čichové vytváří dohromady čichový nerv
 • spánková kost - os temporale- levá a pravá, její částí je kost skalní - os petrosum – nejtvrdší kost v lidském těle, nemá spongiozu, vypadá jako pyramida a obsahuje dutiny pro čichové a rovnovážné (vestibulární) ústrojí
 • bubínková kost - os tympanicum - součástí spánkové kosti, podklad zevního zvukovodu, nahmatatelná za ušním boltcem, je tam i sval - zdvihač hlavy
 • čelní kost - os frontale – nepárová, do 2 let nesrostlá, tvoří stropy očnice
 • temenní kost - os parietale – párová, miskovitého tvaru
 • vazivové švy - sutury - v místech srůstu švů vznikají měkké otvory - fontanelly (tam se miminkům píchají infuze – mají moc tenké žíly), fontanelly a švy postupem srůstají a zanikají

Švy

 1. šípová - sutura sagittalis – srůstají 2 kosti temenní
 2. věncová - sutura coronalis – temeno s kosti čelní
 3. lambdová - sutura lambdoidea – temeno s kostí týlní

www.latinsky.estranky.cz

Splanchnocranium

 • horní čelist - maxilla - tvar podkovy, základ tvrdého patra, uvnitř dutina nosní - sinus maxillaris - základem pro horní chrup, v ní uložena zubní lůžka (jakoby důlek v kosti) – ta se ve stáří zplošťují a zanikají
 • lícní kost - os zygomaticum – párová, tvoří tvar obličeje – jeho šířku, pod očnicemi
 • nosní kosti - ossa nasalia – dvě, tvoří podklad kořene nosu = nosní hřbet (bambule nosu je jen chrupavka)
 • slzní kost - os lacrimale – v koutku oka, čtvercová
 • radliční kost - vomer – není hmatatelná, přepážka - dělí levou a pravou nosní dutinu
 • dolní čelist - mandibula- spojena kloubem s kostí spánkovou, opět zubní lůžka, úhel dolní čelisti : u novorozenců 150°, u dospělých 120°, uprostřed – bradový výběžek - protuberantia mentalis – tvoří tvar brady
 • jazylka - os hyoideum – nepárová, tvar malé podkovy, na ní zavěšen hrtan, podpírá jazyk
 • v lebce se nacházejí 3 dutiny:
 1. dutina lební – mozkovna – uložen mozek
 2. dutina nosní – tvoří obličejové kosti, uprostřed; vedlejší a hlavní dutina
 3. dutina oční – je v ní uloženo oko, má tvar pyramidy = očnice - orbita, je velká (oko může při nehodě zapadnout, vejde se tam i násada od čínského pera)
 • lebka roste, více se ale zvěšuje mozkovna než obličejová část
 • obvod dětské hlavičky: 34 cm, 1.rok – 46 cm, 3. rok – 49 cm, 5.rok -50 cm, dospělost – 55 cm (neučit)
 • pohlavní rozdíly:
 • kost čelní u žen kolmá, u mužů ubíhá dozadu
 • muži – hranatá brada, vyklenutá glabella => větší nadočnicové oblouky
 • mění se až v pubertě
 • dětská lebka stejná

Zdroje