Kvalitativní a kvantitativní výzkumy na podporu služeb knihoven, doloženo případovými studiemi.: Porovnání verzí

(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 4: Řádek 4:
 
- metody:
 
- metody:
 
==Kvantitativní výzkumy==
 
==Kvantitativní výzkumy==
Cílem [[Kvantitativní výzkum|kvantitativního výzkumu]] je testování hypotéz.  
+
[[Kvantitativní výzkum]] je metoda pro sběr dat, vědeckého i nevědeckého zkoumání, která má za cíl popsat zkoumanou oblast. Výzkum se dá provádět více metodami, ale kvantitativního průzkumu bývá nejčastěji využíváno pro jeho jednoduchost a nenáročnost. Kvantitativní metodou můžeme rozumět takový sběr dat, který je zaměřen na velké množství respondentů. Tito respondenti nejčastěji odpovídají na otázky formou dotazníků, které jsou následně zpracovány a statisticky vyhodnoceny.<ref name=":2">Kvantitativní výzkum 1 – Úvod. Blog Survio [online]. 2013 [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://www.survio.com/cs/blog/serialy/kvantitativni-vyzkum-1-uvod</ref>
- ptáme se: co? jak? kolik?
+
 
- deduktivní (postupuje od obecných soudů k jednotlivostem)
+
Cílem kvantitativního výzkumu je testování teorií a hypotéz. Je deduktivní, protože postupujeme od obycných soudů k jednotlivostem. Dochází zde ke strukturuované, standardizované metodě, během které získáváme velký výzkumný vzorek. Hodí se pro matematické a statistické zpracovávání. Generalizace je zde možná. Pokládáme si během něj otázky typu co? jak? kolik? Příkladem pak může být: analýzy návštěvnosti, frekvence půjčování a určování míry spokojenosti uživatelů.
- testování teorií, hypotéz
+
 
- strukturované, standardizované metody (dotazník)
+
'''Výhody kvantitativního výzkumu'''
- velký výzkumný vzorek
+
*Pokud zvolíte tuto metodu (dotazník pro kvantitativní výzkum), přinese Vám velké množství responsí – odpovědí – od klientů, zákazníků, uživatelů a ostatních skupin obyvatel, na které jste se Vy nebo Vaše organizace zaměřili. Na základě statistického zpracování kvantitativně získaných dat můžete poznatky využívat k efektivnějšímu rozhodování, přesnějšímu plánování, komunikaci se zákazníky apod.
- matematické, statistické zpracování
+
*Tato metoda se také vyznačuje tím, že je rychle proveditelná, levná a zvládnutelná jednotlivci, zejména je-li použit online dotazník ke sběru dat.
- generalizace je možná
+
 
- příklady:
+
'''Nevýhody kvantitativního výzkumu'''
- analýzy návštěvnosti
+
*Výsledky z kvantitativního výzkumu mohou být příliš obecné. Ne vždy totiž dokážou popsat problém do hloubky.
- frekvence půjčování
+
*Výzkumník může opomenout důležité vlastnosti zkoumaného vzorku, protože se soustředí na konkrétní problém a nemusí počítat s širší oblastí problému.<ref name=":2">Kvantitativní výzkum 1 – Úvod. Blog Survio [online]. 2013 [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://www.survio.com/cs/blog/serialy/kvantitativni-vyzkum-1-uvod</ref>
- určování míry spokojenosti uživatelů
 
  
 
==Kvalitativní výzkumy==
 
==Kvalitativní výzkumy==
- cílem hlubší porozumění zkoumané skutečnosti - vytváření nových hypotéz, nového porozumění, nové teorie
+
Cílem [[Kvalitativní výzkum|kvalitativního výzkumu]] je hlubší porozumění zkoumané skutečnosti. Vytváří se nové hypotézy, nové porozumění či nové teorie. Je to výzkum indukativní, neboť oproti kvantitativnímu výzkumu, nyní postupujeme od jednotlivostí k obecným soudům. Kvantitativní výzkum se provádí pomocí rozhovorů a pozorování a dochází přitom k těsnému a dlouhodobému kontaktu. Získáváme při něm menší výzkumný vzorek, ale za to vyčerpávající informace o případu. Generalizace zde není možná. Dochází zde ke kódování. V rámci kvantitativního výzkumu si pokládáme otázky typu proč. Například: Proč lidé (ne)chodí do knihovny? Jak se v ní chovají a jaký význam pro ně knihovna má?
- ptáme se: proč?
+
 
- induktivní (postupujeme od jednotlivostí k obecným soudům)
+
Prokvalitativní metodologii je typický tzv. idiografický přístup (idios = zvláštní), který  zkoumá  zvláštní,  jedinečné,  neopakující  se  jevy.  Nesnaţí  se  popsat  sociální skutečnost obecnými zákonitostmi, ale prostřednictvím pojmů, které jsou jedinečné aplatné  právě  pro  toho  kterého  jedince  či  společenství. <ref name=":3">OLECKÁ, Ivana a Kateřina IVANOVÁ. Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. Fakulta tělesné výchovy [online]. Olomouc, 2010 [cit. 2020-07-09]. ISBN 978-80-905109–3-7 Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/41metodologie_vedecko-vyzkumne_cinnosti.pdf</ref>
- vytváření teorií
+
 
- rozhovor, pozorování
+
Charakteristický  pro  kvalitativní  výzkum  je  záměrný  výběr  vzorku,  neboť  vyhledávámevhodné  respondenty  na  základě  našeho  záměru  (např.  zástupce  extrémních  poloh, reprezentanty a „prototypy“). Výběr je však vždy nutno argumentovat a zdůvodnit.<ref name=":4">VOJTÍŠEK, Petr. Výzkumné metody. Vyšší odborná škola sociálně právní [online]. Praha, 2012 [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: http://skoly.praha.eu/files/=84121/Skripta+++V%C3%BDzkumn%C3%A9_metody.pdf</ref>
- menší výzkumný vzorek
 
- vyčerpávající informace o případu
 
- těsný a dlouhodobý kontakt
 
- kódování
 
- generalizace je nemožná
 
- příklady:
 
- Proč lidé (ne)chodí do knihovny?
 
- Jak se v ní chovají a jaký význam pro ně knihovna má?
 
  
 
===Pozorování===
 
===Pozorování===

Verze z 9. 7. 2020, 12:12

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg


Výzkumné metody - metody:

Kvantitativní výzkumy

Kvantitativní výzkum je metoda pro sběr dat, vědeckého i nevědeckého zkoumání, která má za cíl popsat zkoumanou oblast. Výzkum se dá provádět více metodami, ale kvantitativního průzkumu bývá nejčastěji využíváno pro jeho jednoduchost a nenáročnost. Kvantitativní metodou můžeme rozumět takový sběr dat, který je zaměřen na velké množství respondentů. Tito respondenti nejčastěji odpovídají na otázky formou dotazníků, které jsou následně zpracovány a statisticky vyhodnoceny.[1]

Cílem kvantitativního výzkumu je testování teorií a hypotéz. Je deduktivní, protože postupujeme od obycných soudů k jednotlivostem. Dochází zde ke strukturuované, standardizované metodě, během které získáváme velký výzkumný vzorek. Hodí se pro matematické a statistické zpracovávání. Generalizace je zde možná. Pokládáme si během něj otázky typu co? jak? kolik? Příkladem pak může být: analýzy návštěvnosti, frekvence půjčování a určování míry spokojenosti uživatelů.

Výhody kvantitativního výzkumu

 • Pokud zvolíte tuto metodu (dotazník pro kvantitativní výzkum), přinese Vám velké množství responsí – odpovědí – od klientů, zákazníků, uživatelů a ostatních skupin obyvatel, na které jste se Vy nebo Vaše organizace zaměřili. Na základě statistického zpracování kvantitativně získaných dat můžete poznatky využívat k efektivnějšímu rozhodování, přesnějšímu plánování, komunikaci se zákazníky apod.
 • Tato metoda se také vyznačuje tím, že je rychle proveditelná, levná a zvládnutelná jednotlivci, zejména je-li použit online dotazník ke sběru dat.

Nevýhody kvantitativního výzkumu

 • Výsledky z kvantitativního výzkumu mohou být příliš obecné. Ne vždy totiž dokážou popsat problém do hloubky.
 • Výzkumník může opomenout důležité vlastnosti zkoumaného vzorku, protože se soustředí na konkrétní problém a nemusí počítat s širší oblastí problému.[1]

Kvalitativní výzkumy

Cílem kvalitativního výzkumu je hlubší porozumění zkoumané skutečnosti. Vytváří se nové hypotézy, nové porozumění či nové teorie. Je to výzkum indukativní, neboť oproti kvantitativnímu výzkumu, nyní postupujeme od jednotlivostí k obecným soudům. Kvantitativní výzkum se provádí pomocí rozhovorů a pozorování a dochází přitom k těsnému a dlouhodobému kontaktu. Získáváme při něm menší výzkumný vzorek, ale za to vyčerpávající informace o případu. Generalizace zde není možná. Dochází zde ke kódování. V rámci kvantitativního výzkumu si pokládáme otázky typu proč. Například: Proč lidé (ne)chodí do knihovny? Jak se v ní chovají a jaký význam pro ně knihovna má?

Prokvalitativní metodologii je typický tzv. idiografický přístup (idios = zvláštní), který zkoumá zvláštní, jedinečné, neopakující se jevy. Nesnaţí se popsat sociální skutečnost obecnými zákonitostmi, ale prostřednictvím pojmů, které jsou jedinečné aplatné právě pro toho kterého jedince či společenství. [2]

Charakteristický pro kvalitativní výzkum je záměrný výběr vzorku, neboť vyhledávámevhodné respondenty na základě našeho záměru (např. zástupce extrémních poloh, reprezentanty a „prototypy“). Výběr je však vždy nutno argumentovat a zdůvodnit.[3]

Pozorování

Jde o cílevedomé, soustavné a plánovité vnímáníjevu a procesu, které smeruje k odhalenípodstatných souvislostí a vztahu sledované skutecnosti. Diagnostické pozorování má presnevymezený objekt, je vedeno urcitou myšlenkou a zamereno k urcitému cíli. Je presneorganizováno, probíhá podle stanoveného plánu a pozorované jevy a procesy jsou presneregistrovány. Záver pozorování tvorí analýza výsledku pozorování. Pozorovánílze rozdelit podle vztahu k objektu pozorování na prímé aneprímé a podle délky pozorování na krátkodobé a dlouhodobé. [4]

- příklad: pozoruji, jak lidé vyhledávají v katalogu a kde mají problémy

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 Kvantitativní výzkum 1 – Úvod. Blog Survio [online]. 2013 [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://www.survio.com/cs/blog/serialy/kvantitativni-vyzkum-1-uvod
 2. OLECKÁ, Ivana a Kateřina IVANOVÁ. Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. Fakulta tělesné výchovy [online]. Olomouc, 2010 [cit. 2020-07-09]. ISBN 978-80-905109–3-7 Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/41metodologie_vedecko-vyzkumne_cinnosti.pdf
 3. VOJTÍŠEK, Petr. Výzkumné metody. Vyšší odborná škola sociálně právní [online]. Praha, 2012 [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: http://skoly.praha.eu/files/=84121/Skripta+++V%C3%BDzkumn%C3%A9_metody.pdf
 4. FRIEDMANN, Zdeněk. Úvod do pedagogické diagnostiky. Inkluzivní škola [online]. [cit. 2020-06-30]. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/pedag_diagnostika_0.pdf

Doporučená literatura

 • CRESWELL, John W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2003. ISBN 0-7619-2441-8.
 • JENSEN, Klaus, ed. A Handbook of media and communication research: qualitative and quantitative methodologies. London: Routledge, 2002. ISBN 978-0-415-22514-4.
 • SILVERMAN, David. Interpreting qualitative data: methods for analysing talk, text and interaction. 3rd ed., repr. 2007. London: Sage, 2006. ISBN 1-4129-2245-3.

Související články

Typy výzkumu v informační vědě
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
Výzkumné metody
Experiment

Klíčová slova

výzkum, dotazování, služby knihoven, případová studie, kvalitativní výzkum, kvantitativní výzkum