Kybernetika: Porovnání verzí

m (Rozšíření dvou nespecifikovaných hesel - neurokybernetika a biokybernetika.)
Řádek 19: Řádek 19:
  
 
== Disciplíny ==
 
== Disciplíny ==
Kybernetika je široká věda a hraničí se spousty jinými vědními oblastmi nebo je jejich výchozí vědou. Jedna z takových je například [[biokybernetika]]. Jedná se o praktickou aplikaci kybernetiky do přírodních věd. Jedna ze stěžejních disciplín biokybernetiky je [[neurokybernetika]]. Ta se zabývá studiem neurofyziologických problémů z hlediska kybernetiky, kterou svými poznatky zpětně ovlivňuje.
+
Kybernetika je široká věda a hraničí se spousty jinými vědními oblastmi nebo je jejich výchozí vědou. Jedna z takových je například '''biokybernetika'''.
 +
 
 +
'''Biokybernetika''' zvaná také jako biologická kybernetika, je aplikací kybernetiky v přírodních vědách (fyziologii, farmakologii nebo v neurovědách). Biokybernetika hraje klíčovou roli v systémové biologii, jež se snaží zahrnout různé úrovně informací o biologickém objektu do modelu umožňujícího pochopit funkci objektu. Jedná se o praktickou aplikaci kybernetiky do přírodních věd.  
 +
 
 +
Jedna ze stěžejních disciplín biokybernetiky je '''neurokybernetika'''.
 +
 
 +
'''Neurokybernetika''' studuje neurony, neuronové sítě, jednotlivé analyzátory i nervový systém jako celek z hlediska vzniku, přenosu, transformace a uchování informace. Důležitým metodickým prostředkem neurokybernetiky je modelování a simulace. Modely nervového systému můžeme dělit podle různých kritérií. Nejčastější je dělení podle rozlišovací úrovně a umístění zkoumaného systému v hierarchické struktuře nervové soustavy. Ta se zabývá studiem neurofyziologických problémů z hlediska kybernetiky, kterou svými poznatky zpětně ovlivňuje.  
 +
 
 
Kybernetiku ale můžeme využít i v oblastech ekonomiky a managementu, [[informatiky]], matematiky nebo také v [[Sociologie|sociologii]].<ref>Cybernetics. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics</ref>
 
Kybernetiku ale můžeme využít i v oblastech ekonomiky a managementu, [[informatiky]], matematiky nebo také v [[Sociologie|sociologii]].<ref>Cybernetics. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics</ref>
  

Verze z 29. 1. 2015, 15:20

Kybernetika (z řec. Kybernétes, Kormidelník) je věda zabývající se teorií řízených pochodů v živé hmotě, společnosti, automatizovaných výrobních zařízeních a matematických strojích. Alespoň tak kybernetiku definuje Norbert Wiener, nalézt můžeme spoustu jiných definic, jedná se o široký pojem. Funkční podobnost mezi stroji a živými organismy je známa již dávno. Byl to však teprve Wiener, který poprvé tuto skutečnost hlouběji analyzoval a stal se tak iniciátorem nového směru ve vědě, jemuž dal název kybernetika. Je tedy často pokládán za jejího zakladatele. Své myšlenky vyložil v knize Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích.

Základní myšlenka tkví v tom, že u procesů řízení ve strojích a v živých organismech má základní význam přenos, zpracování a zachování informace. Právě tato základní idea umožňuje budovat teorii společnou problematikám různých oborů přírodních a technických věd. [1]

Principy kybernetiky

Kybernetika umožňuje:[2]

 • řešit kvantitativní problém informací
 • vyjádřit působení informací na uživatele
 • modelovat systémy včetně zpětné vazby, tlumivé i růstové
 • řešit zákonitosti v řízení a regulaci IS
 • používat nové metody zobrazení a poznání IS
 • zdokonalit a urychlit informační proces
 • interaktivní přístup k odborným informacím
 • pracovat v on-line režimu a s multimédii
 • využívat on-line služeb internetu, elektronické konference
 • aplikaci metod modelování a simulace IS

Disciplíny

Kybernetika je široká věda a hraničí se spousty jinými vědními oblastmi nebo je jejich výchozí vědou. Jedna z takových je například biokybernetika.

Biokybernetika zvaná také jako biologická kybernetika, je aplikací kybernetiky v přírodních vědách (fyziologii, farmakologii nebo v neurovědách). Biokybernetika hraje klíčovou roli v systémové biologii, jež se snaží zahrnout různé úrovně informací o biologickém objektu do modelu umožňujícího pochopit funkci objektu. Jedná se o praktickou aplikaci kybernetiky do přírodních věd.

Jedna ze stěžejních disciplín biokybernetiky je neurokybernetika.

Neurokybernetika studuje neurony, neuronové sítě, jednotlivé analyzátory i nervový systém jako celek z hlediska vzniku, přenosu, transformace a uchování informace. Důležitým metodickým prostředkem neurokybernetiky je modelování a simulace. Modely nervového systému můžeme dělit podle různých kritérií. Nejčastější je dělení podle rozlišovací úrovně a umístění zkoumaného systému v hierarchické struktuře nervové soustavy. Ta se zabývá studiem neurofyziologických problémů z hlediska kybernetiky, kterou svými poznatky zpětně ovlivňuje.

Kybernetiku ale můžeme využít i v oblastech ekonomiky a managementu, informatiky, matematiky nebo také v sociologii.[3]

Odkazy

Reference

 1. WIENER, Norbert. Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960.
 2. KÖNIGOVÁ, Marie. Vybrané kapitoly z informační vědy. Dostupné z: http://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/108870/mod_resource/content/0/vseobecne_materialy/vybrane_kapitolyIV_konigova.pdf
 3. Cybernetics. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics

Použitá literatura

Klíčová slova

informace, teorie řízení, komunikace, společnost, Norbert Wiener